Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus – ohjelma 1

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: –Kuka Jeesus oli?  Aiemmin kriittiset tutkijat vakuuttivat, – ettei Jeesus väittänyt olevansa Israelin Messias -eikä Jumalan ainoa Poika.  Näin vahvoja epäilyksiä ei nykyään yleisesti esiinny. Miksi? Mistä tiedämme, että historiatiedot Jeesuksesta ovat luotettavia?  Onko varmaa, etteivät opetuslapset keksineet Jeesuksen sanoja ja tekoja? Kysymyksiin vastaa vieraani – filosofian tri William Lane Craig.  Hän väitteli filosofian tohtoriksi Birminghamissa, Englannissa -ja teologian tohtoriksi Münchenissä. Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa seuraani.  Vieraani on aikamme parhaita filosofeja, tri William Lane Craig.  Hän on väitellyt tunnettujen skeptikkojen kanssa. He edustavat arvostettuja yliopistoja.  Hienoa, että olet täällä, tri Craig. Aiheemme on hyvin tärkeä. Kuka Jeesus oli?  Mistä tiedämme, että Hän sanoi sen, mitä evankeliumeissa lukee?  Kerroit, että aiemmin -kriittiset tutkijat vakuuttivat, – ettei Jeesus väittänyt olevansa -Jumalan Poika, Herra tai jumalolento.  Nykyään samanlaista skeptisyyttä ei mielestäsi esiinny. Kerro, miksi.

WILLIAM LANE CRAIG:…Siksi, että Ut:n tutkijat ovat alkaneet arvostaa – evankeliumeja luotettavana lähteenä – Jeesus Nasaretilaisen elämästä ja opetuksista.  Joskus tätä kutsutaan Jeesuksen juutalaisuuden “palauttamiseksi”. Tutkijat ovat tajunneet, – ettei Jeesus Nasaretilaisen taustaa voi ymmärtää – kreikkalais-roomalaisen mytologian – vaan 1. vuosisadan Palestiinan juutalaisuuden avulla.  Jeesus ja opetuslapset olivat juutalaisia. Jeesusta voi tutkia ja tulkita kunnolla vain sitä taustaa vasten. Kun tehdään niin, – evankeliumit näyttäytyvät tarkkoina ja luotettavina lähteinä -Jeesuksen elämästä ja opetuksista.

Jeesukseen viitataan useissa antiikin ajan lähteissä.  On juutalaisia, kristillisiä ja roomalaisia lähteitä. Varhaisimmat niistä liitettiin osaksi Uutta testamenttia.  Katsojien on hyvä ymmärtää, – ettei alun perin ollut mitään Uutta testamenttia. Oli vain erillisiä kreikankielisiä 1. vuosisadan dokumentteja, – kuten Luukkaan evankeliumi, Apostolien teot -ja 1. Korinttolaiskirje.  Vasta satoja vuosia myöhemmin – nämä koottiin samoihin kansiin Uudeksi testamentiksi.

Varhaisimmat primäärilähteet Jeesuksesta – on sisällytetty Uuteen testamenttiin.  Seurakunta jätti pois myöhemmät, sekundääriset lähteet, – kuten apokryfiset evankeliumit.  Ne olivat satoja vuosia Jeesuksen jälkeen ilmestyneitä väärennöksiä. Kaikki tiesivät ne väärennöksiksi.  Tämä on tärkeää, koska radikaalit, revisionistiset näkemykset Jeesuksesta – perustuvat aina Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin, – jotka ovat sekundäärisiä – ja vähemmän luotettavia kuin primäärilähteet.

Kun tutkijat tarkastelevat primäärilähteitä Jeesuksesta, – he eivät tee kehäpäätelmiä – yrittämällä todistaa Raamattua Raamatulla.  He vain nojautuvat varhaisiin, 1. vuosisadan lähteisiin, – jotka kertovat Jeesus Nasaretilaisesta. He arvioivat dokumenttien luotettavuutta.

ANKERBERG…Puhutaankin nyt siitä, kun siirrytään todistustaakkaan.  Selittäisitkö, mistä on kyse ja miksi sen ymmärtäminen on tärkeää.

CRAIG:…Todistustaakka on tärkeä asia.  Näitä dokumentteja tutkittaessa tulee miettiä, – pitääkö niitä luotettavina, – kunnes ne todistetaan epäluotettaviksi – vai pitääkö niitä epäluotettavina, – kunnes ne todistetaan luotettaviksi.  Ovatko ne “syyttömiä” vai “syyllisiä”, kunnes toisin todistetaan? Vaikka se onkin hieman outoa, – skeptiset kriitikot tavallisesti mieltävät -evankeliumit “syyllisiksi” ennen kuin toisin todistetaan.  He pitävät niitä epäluotettavina, – kunnes ne todistetaan luotettaviksi. Minusta se on hyvin kiero historian tutkimusmetodi. Ei ole perusteita lähteä oletuksesta, että evankeliumit ovat epäluotettavia.

ANKERBERG…Miksi niitä voi pitää luotettavina?

CRAIG:…On useita syitä pitää evankeliumeja luotettavina.  Mainitsen niistä kaksi. Ensiksi, evankeliumien kirjoittamisajankohdan -ja varsinaisten tapahtumien välillä on melko vähän aikaa -verrattuna antiikin lähteisiin yleensä.  Esimerkiksi Aleksanteri Suurta koskevista lähteistä varhaisimmat ovat – Arrianosin ja Plutarkhosin kirjoitukset – 400 vuotta Aleksanterin kuolemasta tai sitäkin myöhemmin.  Silti historioitsijat pitävät niitä melko luotettavina.

ANKERBERG…Niitä ei koeta ongelmaksi.

CRAIG:…Evankeliumit ja Paavalin kirjeet Ut:ssa -on kirjoitettu ensimmäisen sukupolven aikana tapahtumahetkestä.  Silloin silminnäkijöitä oli vielä elossa. Ut:n nykytutkimuksen kiinnostavimpia löytöjä ovat – lähteet, joihin Ut:n kirjoittajat tukeutuivat.

Joskus ihmiset kysyvät, onko Jeesuksesta Ut:n ulkopuolista tietoa.  Kyllä on, mutta kiinnostavimpia eivät ole uusimmat lähteet, – vaan varhaisimmat, joihin Ut:n kirjoittajat itse luottivat.  Niihin kuuluu kärsimyskertomus – Jeesuksen viimeisestä kärsimyksen viikosta Jerusalemissa. Markus käytti sitä evankeliumissaan.  Se on todella varhainen lähde. Se on luultavasti peräisin silminnäkijöiltä kymmenisen vuotta Jeesuksen kuolemasta.

Paavalin 1. kirjeessä korinttolaisille Kreikassa – on lainaus perinteisestä kertomuksesta, – jonka hän sai ja välitti eteenpäin. Siinä kerrotaan Jeesuksen kuolemasta, hautaamisesta, ylösnousemuksesta, – ja ilmestymisistä silminnäkijöille.  Tutkijoiden mukaan tämä perinneteksti on kirjoitettu – viiden vuoden sisällä Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Legendojen ja myyttien syntymiseen tämä on liian lyhyt aika. Verrattuna muihin antiikin lähteisiin -evankeliumit ovat melko luotettavia lähteitä Jeesuksen elämästä ja opetuksista.

A.N. Sherwin-White oli kreikkalais-roomalaisen ajan historioitsija. Ajanjaksoon sijoittuu myös Jeesuksen elämä.  Sherwin-White toteaa, – että antiikin Kreikan historioitsijoiden, – kuten Herodotoksen, kirjoituksia apuna käyttäen voi todeta, – että jopa kaksi sukupolvea on liian lyhyt aika, – jotta tärkeimmät historialliset faktat voisivat saada keksittyjä vivahteita.  Kun ajatellaan evankeliumeja, – aikajänne oli liian lyhyt, – että tarinalliset elementit olisivat voineet vääristää evankeliumien ytimen.

ANKERBERG…Toinen syy evankeliumien luotettavuudelle – löytyy Luukkaasta, yhden evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittajasta.

CRAIG:…Ut:n kirjoittajista hän piti itseään eniten historioitsijana.  Apostolien teot on Jerusalemin alkuseurakunnan historiaa -ja kertoo sen levittäytymisestä Välimeren alueelle.  Luukkaan tarkkuutta Apostolien teoissa on korostettu kerta toisensa jälkeen. Colin Hemer, klassinen historioitsija, – joka siirtyi Ut:n tutkijaksi, – osoittaa sen kauniisti kirjassaan –The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History.  Hemer tutkii Apostolien teot tarkasti -paljastaen kirjon historiallisia detaljeja -antiikin aikana yleisesti tunnetuista faktoista -aina sellaisiin yksityiskohtiin, jotka vain silminnäkijä olisi saattanut tietää.  Luukkaan tarkkuus tulee esiin kaikessa.  Hän kertoo Egyptistä lähteneistä aleksandrialaisista maissilaivoista, -Paavalin matkoista Välimeren saarten rannikoille -ja näiden saarten oudoista  paikallisista virkamiesten nimistä.  Luukkaan historiallisten faktojen tarkkuus näkyy yksityiskohdissa.

ANKERBERG…Haluan lukea alkusanat Luukkaan evankeliumista.  Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, – jotka keskuudessamme ovat toteutuneet, sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, -jotka… olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita.  Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, – päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos, -jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on.

CRAIG:…Luukas kirjoittaa tarkkuudestaan – ja silminnäkijöiden haastatteluista.  On kiinnostavaa, että alkupuhe on kirjoitettu klassisella kreikan kielellä.  Sitä käyttivät kreikkalaiset historioitsijat, kuten Thukydides ja Herodotos. Luukas osoitti, että pystyy halutessaan kirjoittamaan ammattikielellä.  Alkupuheen jälkeen hän siirtyy arkisempaan kielenkäyttöön. Hän jättää lukijan tietoon, että myös klassinen kreikka sujuu häneltä.

Apostolien tekojen luvussa 16 – Luukas alkaa yhtäkkiä käyttää monikon 1. persoonaa.… lähdimme Troaksesta. Purjehdimme suoraan Samothrakeen…Kun olimme menossa rukouspaikalle… Tämä osoittaa, että Luukas on liittynyt -Paavalin seurueeseen Välimeren alueen matkoilla.  Hän on Paavalin mukana tämän palatessa Jerusalemiin. Siellä Luukas haastatteli silminnäkijöitä.

Historioitsija A.N. Sherwin-Whiten mukaan –Apostolien teot on vahvasti todistettua.  Kaikki yritykset kumota sen totuudellisuus, -vaikka pelkkien yksityiskohtien osalta, on absurdia.  Erittäin painokas kommentti.  Sama henkilö on kirjoittanut – kirjan Jeesuksen elämästä Luukkaan evankeliumin mukaan.  Sherwin-Whiten osoittama Apostolien tekojen luotettavuus – vahvistaa luottamusta myös siihen, – että kuvaus Jeesuksen elämästä on luotettava.

Yhteenvetona totean, – että on täysin perusteetonta – pitää evankeliumeja epäluotettavina.  Vaikka niitä ei pidettäisikään luotettavina, – niitä tulisi edes lähestyä neutraalisti, – ja antaa todisteiden johtaa, mihin ne vievät.

Uuden testamentin tutkijat ovat kehittäneet luotettavuuskriteerejä, -joita voidaan soveltaa arvioitaessa Jeesuksen sanoja tai tekoja -ja vahvistaa niiden historiallista luotettavuutta.  Kun kriteerejä sovelletaan Jeesuksen sanoihin ja elämän tapahtumiin, – saadaan lisävarmuutta siitä, että ne ovat totta.

ANKERBERG…Historioitsijat käyttävät vastaavia kriteerejä yleisesti kaikkeen materiaaliin.

CRAIG:…Juuri näin. Niitä voidaan käyttää mihin historian lähteisiin tahansa -arvioitaessa niiden luotettavuutta.

ANKERBERG…Haluaisin nyt valottaa katsojille näitä kriteerejä, – joita käytetään materiaalin historiallisen luotettavuuden arvioinnissa.

CRAIG:…Niitä on paljon, mutta mainitsen vain kuusi.

Historiallinen yhteensopivuus Tapahtuman tulee sopia aikaan ja paikkaan liittyviin faktoihin.  Evankeliumit eivät ole ristiriidassa sen kanssa, – mitä tiedetään 1. vuosisadan juutalaisyhteiskunnasta.

Varhaiset riippumattomat lähteet Jos tapahtuma tai kommentti  löytyy varhaislähteestä -ja toisesta siitä riippumattomasta lähteestä, -asian historiallinen luotettavuus kasvaa.  Olisi kovin epätodennäköistä, – että riippumattomat varhaislähteet keksisivät saman asian. Jeesuksen tekemät ihmeet ovat esimerkkejä – tapahtumista, jotka on mainittu monissa riippumattomissa lähteissä.

Nolouskriteeri Jos asia on kiusallinen -tai vaikuttaa kielteisesti kristilliseen liikkeeseen, – kristityt tuskin ovat keksineet sitä.  Esim. Johannes Kastajan suorittama Jeesuksen kaste. Johannes kastoi syntien anteeksisaamiseksi. Varhaiskristityt uskoivat Jeesuksen synnittömyyteen – eivätkä olisi keksineet tarinaa Jeesuksen kasteesta.  Siksi lähes kaikki historioitsijat hyväksyvät – Jeesuksen kasteen tapahtuneena faktana.

Eroavaisuudet Jos asia eroaa aiemmasta juutalaisesta ajattelutavasta -ja myös myöhemmistä kristillisistä ajatuksista, – se on todennäköisesti historian fakta eikä juutalaisten tai kristittyjen keksimää.  Esim. Jeesuksen väite, että Hän on Ihmisen Poika. Varhaisseurakunta ei käyttänyt Jeesuksesta tätä nimitystä. Se oli silloin aika harvinaista juutalaisuudessa. Silti se oli evankeliumeissa Jeesuksen lempinimitys itsestään.  Siksi on erittäin todennäköistä, – että Jeesus todella sanoi olevansa Ihmisen Poika.

ANKERBERG…Jeesus käytti tuota nimitystä itsestään jopa 82 kertaa evankeliumeissa.

CRAIG:…Näin oli.  5. Semitismit Tarkoitan viitteitä heprean tai aramean kielistä evankeliumeissa.  Evankeliumit kirjoitettiin kreikaksi, – ja jos löytyy merkkejä arameasta tai hepreasta, – päästään käsiksi Jeesuksen ja Hänen maanmiestensä sanomiin sanoihin.

Koherenssi Jos asia sopii yhteen jo todennettujen faktojen kanssa, -asian luotettavuus kasvaa.

ANKERBERG…Näitä kriteerejä voi soveltaa haluttuihin tapahtumiin kirjoissa.  Valitaan tietty asia.

CRAIG:…Niin, kriteerejä voi soveltaa Jeesuksen sanoihin tai tiettyihin tapahtumiin – riippumatta lähteestä, joka voi olla vaikka apokryfievankeliumi tai Koraani.  Näin voi löytää tiedon hippusia muuten epäluotettavista lähteistä. Se on tärkeää, koska se tarkoittaa, – että todistaakseen vaikka Jeesuksen kasteen, – ei tarvitse todistaa evankeliumien luotettavuutta – esim. Jeesuksen kotipaikan tai ruokkimisihmeen osalta.  Jokaisen tapahtuman luotettavuuden – voi arvioida erikseen näillä kriteereillä.

ANKERBERG…Bill, oletetaan, että meillä on luotettavaa materiaalia – ja työkaluja tekstin analysoimiseksi.  Aloitetaan jostakin, mitä Jeesus oletettavasti sanoi. Väittikö Jeesus koskaan olevansa Israelin Messias?

CRAIG:…Minusta Hän väitti niin.  Se näkyi Hänen sanoissaan ja teoissaan.  Kuka oli Messias? Hänen uskottiin olevan kuningas Daavidin jälkeläinen, – joka palauttaa Daavidin suvun valtaan Jerusalemissa, – päästää Israelin vihollisten ikeen alta -ja perustaa maahan Jumalan valtakunnan.  Messias olisi juutalaisten ja pakanoiden kunnioittama. Näyttää todella todennäköiseltä, – että Jeesus ajatteli olevansa luvattu Messias.

Kreikaksi sana Messias on Christos eli Kristus.  Tätä nimitystä varhaiskristityt käyttivät – kuvaillessaan Jeesusta.  Markuksen evankeliumi alkaa sanoilla: –Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.  Johanneksen evankeliumi päättyy sanoihin: –Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, …Varhaiskristillinen liike uskoi, että Jeesus on Messias.  Itse asiassa Kristus muodostui Jeesuksen sukunimeksi. Hän oli Jeesus Kristus – eli Jeesus Messias.

Jos Jeesus ei olisi koskaan sanonut olevansa Messias, – mistä varhaiskristillinen liike olisi saanut tuon ajatuksen?  Messiaan oletettiin päästävän Israelin vihollisten ikeestä, – mikä tarkoitti silloin Roomaa, – eikä ajateltu, että Hänet teloitetaan häpeällisesti rikollisena.  Jeesuksen osa ristillä tarkoitti, – että olisi ollut mahdotonta uskoa Häntä Messiaaksi, – ellei Hän olisi itse sanonut niin. Alkuseurakunnan usko Jeesuksen messiaanisuuteen – johtuu todennäköisesti Jeesuksen omista sanoista, -jotka Hänen seuraajansa uskoivat, kun Jeesus oli noussut kuolleista.  Se muutti ristinnaulitsemisen merkityksen toiseksi. Ihan alusta saakka on erittäin todennäköistä, – että väitteet messiaanisuudesta ovat peräisin Jeesukselta. Sen osoittavat tietyt Jeesuksen elämäntapahtumat ja sanat.

ANKERBERG…Useimmat tutkijat ovat yksimielisiä -Johanneksen ja Jeesuksen välisestä keskustelusta liittyen siihen, – onko Jeesus Messias.

CRAIG:…Niin. Evankeliumeissa kerrotaan Johannes Kastajan joutumisesta vankilaan.  Hän lähettää Jeesukselle sanan ja kysyy: – Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?  Tämä on peräisin hyvin varhaisesta lähteestä, -jota sekä Matteus että Luukas käyttivät.  Kertomuksen todenperäisyyttä tukee nolouskriteeri, – koska kysymys osoittaa, että Johannes Kastajan usko Jeesukseen horjuu.  Varhaisseurakunta ei keksisi tällaista, ellei se olisi totta.

Jeesus vastasi: Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: -Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, – kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.  Autuas se, joka ei minua torju. Miksei Jeesus sano suoraan, että Hänen oli määrä tulla?  Miksi Hän kiertelee?  Vastaus löytyy essealaisten Kuolleenmeren kääröistä Qumranissa.  Kääröissä on lueteltu samat Messiaaseen liittyvät asiat, – jotka Jeesus mainitsi.  Niissä sanotaan: Taivaat ja maa kuuntelevat Messiastaan.  Ikuiselta valtaistuimeltaan Hän kunnioittaa hurskaita.  Hän päästää vangitut vapaaksi, – avaa sokeiden silmät -ja nostaa maahan langenneet.  Herra tekee ihmeellisiä, ennen kokemattomia asioita. Hän parantaa sairaat, – herättää kuolleet -ja julistaa hyvän sanoman murheisille.  Jeesus luettelee Johannekselle juuri ne Messiaan tuntomerkit, -jotka sen ajan juutalaiset liittivät tulevaan Messiaaseen.  Johanneksen vankilakertomus on vahva todiste siitä, – että Jeesus uskoi olevansa kauan odotettu juutalaisten Messias.

ANKERBERG…Olemme nyt vasta alussa ja tutkineet vähän Jeesuksen sanoja.  Olemme miettineet, ovatko ne luotettavia – ja väittikö Jeesus olevansa Messias.  Ensi viikolla jatkamme siitä, -väittikö Jeesus olevansa Jumalan Poika -ja Ihmisen Poika.  Liitythän seuraamme näiden tärkeiden asioiden pariin.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu