Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus – ohjelma 2

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: –Kuka Jeesus uskoi olevansa?  Onko totta, että yhä useammat tutkijat hyväksyvät sen, – että Jeesus todella väitti olevansa – Israelin Messias ja Jumalan ainoa Poika?

Vieraani tänään on tri William Lane Craig.  Hän väitteli filosofian tohtoriksi Birminghamissa, Englannissa.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa seuraani.  Vieraani on aikamme parhaita filosofeja, tri William Lane Craig.  Hän on väitellyt tunnettujen skeptikkojen kanssa. He edustavat arvostettuja yliopistoja.  Hienoa, että olet täällä, tri Craig

Aiheemme on hyvin tärkeä.  Kuka on Jeesus?  Mistä tiedämme, että Hän sanoi sen, mitä evankeliumeissa lukee?  Aloitimme viime viikolla.  Puhuimme evankeliumien luotettavuudesta ja siitä, – voiko varhaisimpiin lähteisiin Jeesuksesta luottaa?  Voitko tehdä yhteenvedon aiemmasta. Mietitään sitten, väittikö Jeesus olevansa Messias, -Jumalan Poika tai Ihmisen Poika?  Mitä nämä tarkoittavat? Olivatko ne Jeesuksen sanoja?

WILLIAM LANE CRAIG:…Viime ohjelmassa käsittelimme luotettavuuskriteerejä, -joita tutkijat käyttävät tutkiessaan Jeesusta.  Niiden avulla Jeesuksen sanojen tai tekojen – todenperäisyyttä voidaan vahvistaa. Niitä ovat mm. historiallinen sopivuus, nolouskriteeri ja riippumattomat varhaislähteet.  Sovelsimme kriteerejä Jeesuksen väitteisiin, – että Hän on juutalaisten Messias. Vastauksessaan vankilassa olleelle Johannes Kastajalle -Jeesus luettelee ne tyypilliset asiat, -jotka 1. vuosisadan juutalaiset liittivät Messiaaseen.  Nämä asiat mainitaan Qumranin yhteisön Kuolleenmeren kätköissä.

Lisäksi Jeesuksen väitetään sanoneen muutakin kiinnostavaa.  Pidän lähdettä luotettavana. Siinä viitataan Jeesukseen Israelin Messiaana ja Kuninkaana.  Luukas 22:ssa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: –Kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, – silloin tekin, …, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella -ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Jeesus valitsi 12 apostolia opetuslapsikseen.  Tässä kerrotaan, – että he istuvat 12 valtaistuimella -ja tuomitsevat Israelin 12 heimoa.

Tämän on erittäin todennäköisesti sanonut Jeesus, – koska varhaisseurakunta tiesi, ettei opetuslapsia enää ollut 12.  Juudas oli pettänyt ja tehnyt itsemurhan. Ei siis enää ollut 12 opetuslasta tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa. Siksi Jeesus kaikella todennäköisyydellä sanoi tämän.

Jos opetuslapset tuomitsevat Israelin sukukuntia, – kuka hallitsee koko Israelia?  Kenelle se kuuluu? Jeesus ei voisi olla yhdenkään sukukunnan tai opetuslasten alapuolella.  Hänen pitää olla Israelin Kuningas, – joka on opetuslasten ja Israelin heimojen yläpuolella. Tätä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että Ihmisen Poika tulee istumaan valtaistuimella.  Hän pitää itseään Israelin Kuninkaana ja luvattuna Messiaana.

ANKERBERG…Täytyy korostaa, – että nämä ovat radikaaleja sanoja, – joita tavallinen ihminen ei sanoisi.

CRAIG:…Se osoittaa, – ettei Jeesus pitänyt itseään tavallisena opettajana tai pyhänä miehenä.  Hän ajatteli olevansa erityinen, Jumalan lähettämä, – kauan odotettu Kuningas Daavidin sukuhaarasta, – Messias, jolle Jumala antaa vallan maan päällä.

ANKERBERG…Ehkä selvin merkki siitä, – että Jeesus sanoi itseään Messiaaksi, – oli roomalaisten naulaama kirjoitus ristissä. Kertoisitko siitä.

CRAIG:…Jeesus ei vain väittänyt olevansa Messias, – vaan todisti teoillaan messiaanisesta asemastaan.  Hänet ristiinnaulittiin juutalaisten kuninkaana.  Niin oli kirjoitettu Jeesuksen ristiin.  Se todistaa, että Jeesusta pidettiin messias-huijarina.  Hän piti itseään Israelin luvattuna Kuninkaana. Näin oli, – koska alkukirkko ei koskaan käyttänyt ilmaisua –juutalaisten kuningas viitatessaan Jeesukseen.  Se ei ole varhaisseurakunnan Jeesuksesta käyttämä nimitys.  Myöskään juutalaiset eivät voineet käyttäneet sitä, – koska he eivät pitäneet Jeesusta Messiaana.  Vain roomalaiset Jeesuksen teloittajat voivat sanoa niin, – koska niin oli kirjoitettu laattaan ristin yläpuolella.  Se osoittaa, että Jeesus naulittiin ristiin messias-huijarina, – ja että Hän itse oli varma asemastaan Messiaana.

Täytyy muistaa se, mitä totesimme viime ohjelmassa.  Alkuseurakunta uskoi, että Jeesus on Messias – huolimatta siitä, ettei Hän vaikuttanut ollenkaan Messiaalta.  Messiaan ajateltiin olevan Israelin kuningas, – joka kukistaa Israelin viholliset eli Rooman. Hän palauttaa Daavidin suvun hallitsijavallan – ja on juutalaisten ja pakanoiden kunnioittama.  Ei oletettu, että Hänet ristiinnaulitaan häpeällisesti rikollisena. Tästä huolimatta alkukirkko uskoi, että Jeesus on Messias. Jeesuksen oli pitänyt kertoa se heille. Opetuslapset uskoivat sen ristiinnaulitsemisesta huolimatta, – koska he uskoivat Hänen nousevan kuolleista.

ANKERBERG…Palataan siihen ensi kerralla, mutta jatketaan nyt tästä.  Sanoiko Jeesus itseään Jumalan Pojaksi? Mitä se tarkoitti?

CRAIG:…Minusta Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika -ja halusi sillä erottautua – juutalaisista kuninkaista, pyhistä miehistä ja opetuslapsista.  Sen osoittaa vertaus pahoista viinitarhan vuokraajista (Markus 12).

ANKERBERG…Luen sen nyt.  Jeesus puhui vertauksilla.  Mies istutti viinitarhan…kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin; -hän vuokrasi sen viinitarhureille…Ja kun aika tuli, lähetti hän palvelijan… perimään tarhureilta viinitarhan hedelmiä.  He…pieksivät (hänet)  ja lähettivät tyhjin käsin pois.  Hän lähetti… toisen palvelijan. Ja häntä he löivät päähän ja häpäisivät.  Hän lähetti vielä toisen, ja sen he tappoivat; ja samoin useita muita…Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa.  Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen: – Kavahtavat kaiketi minun poikaani.  Viinitarhurit sanoivat toisilleen: … Tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille.  He ottivat hänet kiinni, tappoivat ja heittivät ulos viinitarhasta.  Lopuksi todetaan, että juutalaiset johtajat halusivat tappaa Jeesuksen, – koska he ymmärsivät, että kyse oli heistä.  Viinitarhurit edustavat Jeesuksen ajan uskonnollisia johtajia.

CRAIG:…Viinitarhan omistaa Jumala.  Jumalan viinitarhaan lähettämät  palvelijat ovat profeettoja, – joita Jumala lähetti Israeliin.  Heitä hakattiin, tapettiin eikä kuunneltu. Lopulta Jumala lähetti vielä yhden, – ainoan rakkaan Poikansa.  Häntäkään ei kuunneltu, -vaan Hänet tapettiin, koska Hän on viinitarhan perijä. Mitä tämä kertoo siitä, minä Jeesus piti itseään?  Hän piti itseään Jumalan ainoana Poikana, – joka eroaa aiemmista profeetoista. Hän ymmärsi olevansa Israelin perillinen. Jopa skeptiset tutkijat tunnustavat vertauksen todenperäisyyden.  Se löytyy myös Raamatun ulkopuolelta Tuomaan evankeliumista. Vertaus todistaa selvästi, – että Jeesus tiedosti olevansa ainutlaatuinen Jumalan Poika.

ANKERBERG…Jeesuksen usko itseensä Jumalan Poikana – tulee esiin Matteuksen 11:27:ssä.  Voisitko lukea sen.

CRAIG:…Jeesus sanoo:  Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni.  Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä -eikä Isää kukaan muu kuin Poika – ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.  On hyvät perusteet ajatella, että Jeesus todella sanoi näin.  Kohta on peräisin hyvin vanhasta lähteestä, -jota sekä Matteus että Luukas käyttivät kirjoittaessaan.  Varhaisseurakunta tuskin olisi keksinyt sen, -koska siinä sanotaan: Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä.  Pääsiäisen jälkeinen seurakunta tunsi Pojan, Kristuksen Vapahtajana.  Siksi tällaista tuskin sepitettiin myöhemmin. Jeesus oli sanonut niin.  Se osoittaa, että Jeesus piti itseään ainoana Jumalan Poikana -ja ainutlaatuisena Isä Jumalan  ilmentymänä ihmiskunnalle. Se on todella radikaali väite.

ANKERBERG…Seuraava kohta on Markus 13:32.  Jeesus puhuu 2. tulemuksestaan. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, – eivät enkelit taivaassa -eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.  Voisitko selittää.

CRAIG:…Nämäkin ovat todennäköisesti Jeesuksen sanoja.  Myöhempi kristillinen seurakunta, joka uskoi Jeesuksen jumaluuteen, – ei olisi halunnut kuvata Jeesusta tietämättömänä.  Silti Jeesus sanoo tässä, ettei tiedä 2. tulemuksensa aikaa. Se vahvistaa, että todennäköisesti Jeesus oli todella sanonut näin.  Mitä Jeesus oikeastaan sanoo? Hän viittaa itseensä Jumalan Poikana. Hän esittää nousevan skaalan – ihmisistä enkeleihin, Poikaan ja Isään.  Tässä asteikossa Jeesus asettuu – ihmisten ja enkelien yläpuolelle lähelle Isää. Hämmästyttävä toteamus.

ANKERBERG…Tekisitkö vielä yhteenvedon.

CRAIG:…Olemme tutkineet joitain Jeesuksen sanoja ja tekoja – liittyen Hänen ajatuksiinsa itsestään.  Olemme osoittaneet, – että Jeesus piti itseään Messiaana, juutalaisten Kuninkaana, -joka perustaa Jumalan valtakunnan Israeliin.  Lisäksi osoitimme, että Jeesus piti itseään Jumalan ainoana Poikana -ja erottautui muista juutalaisista kuninkaista ja pyhistä miehistä.  Hän oli Isä Jumalan ilmentymä ihmiskunnalle.

ANKERBERG…Jeesus käytti itsestään myös ilmaisua Ihmisen Poika.  Evankeliumeissa jopa 82 kertaa.  Nimitystä ei käytetty muihin Häntä ennen eikä Hänen jälkeensä. Mistä on kyse?

CRAIG:…Monet maallikot varmaan ymmärtävät –Ihmisen Pojan viittauksena Jeesuksen ihmisyyteen -kuten Jumalan Poika viittaa Hänen jumalisuuteensa.  Totuus on lähes päinvastainen.

Jeesus ei viitannut itseensä Ihmisen Poikana -profeetta Hesekielin tapaan osoittamassa ihmisyyttä.  Ilmaisun edellä käytettiin määräistä artikkelia. Kuten sanoit, Jeesus käytti sitä itsestään evankeliumeissa.  Yhtä poikkeusta – Apostolien teoissa – lukuun ottamatta sitä ei käytetä muualla. Tämäkin todistaa, ettei myöhempi kristillinen seurakunta keksinyt nimitystä.  Jeesus nimitti itseään näin.

Keneen Jeesus viittaa käyttäessään määräistä artikkelia?  Se viittaa profeetta Danielin kirjan lukuun 7. Daniel näkee yöllä näyn.  Hän näkee Ihmisen Pojan kaltaisen – tulevan Jumalan valtaistuimen eteen. Jumala antaa Hänelle kaiken vallan, – ja kaikkien kansojen tulee palvoa ja palvella Häntä.  Tähän Daniel 7:n salaperäiseen hahmoon – Jeesus viittaa kuvatessaan itseään Ihmisen Poikana.

ANKERBERG…Todella hämmästyttäviä asioita.  Evankeliumeissa on myös kertomus siitä, – kuinka Jeesus parantaa halvaantuneen.  Tässä yhteydessä Hän sanoi: –Tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on  valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin -hän sanoi halvatulle… Nouse… Tämä nousi ja käveli pois kaikkien nähden.

CRAIG:…Tässäkin avainasia on nimitys Ihmisen Poika –ja se valta, jonka Jumala on antanut Ihmisen Pojalle -tehdä tällaista maan päällä.  Näkyvä osoitus Jeesuksen auktoriteetista -Ihmisen Poikana on kyky antaa syntejä anteeksi.

ANKERBERG…Hänen kuulijansa sanoivat: –Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?

Uskomattomia todisteita.  Siirrytään kohtaan, jossa kaikki nimitykset mainitaan yhdessä.  Jeesus sanoo olevansa Messias, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika. Tarkoitan oikeudenkäyntiä, jossa juutalaiset johtajat kuulustelevat Jeesusta.  Kerro siitä.

CRAIG:…Oikeudenkäynti Sanhedrinissä eli korkeimmassa oikeudessa on merkittävä.  Silloin kaikki mainitut Jeesuksen nimet tulevat yhtä aikaa esiin. Luen nyt Mark. 14:61-62: –Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: -Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?  Olen, vastasi Jeesus, – ja saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella -ja tulevan taivaan pilvien keskellä.  Jeesus sanoo olevansa Messias, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika.  Ikään kuin siteeraisi Daniel 7:ää. Tässä dramaattisessa tilanteessa kaikki nimitykset tulevat esiin.  Miten ylipappi reagoi? Hän repi vaatteensa ja sanoi: –“Mitä me enää todistajia tarvitsemme!  Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa…”Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän… ansaitsi kuoleman.

ANKERBERG…Jumalanpilkasta.  Jeesus sanoi kaiken tämän ja Hänet ristiinnaulittiin.  Miksi alkuseurakunta ristiinnaulitsemisen jälkeenkin -kutsui Häntä Jumalaksi ja palvoi Häntä?  Käsittelemme tätä enemmän ensi viikolla, – mutta mainitse nyt tärkein syy.

CRAIG:…Se on Jeesuksen ylösnousemus.  Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli opetuslapsille katastrofi.  Ei vain koska heidän rakastettu opettajansa oli kuollut, – vaan koska ristiinnaulitseminen asetti kyseenalaiseksi kaiken, – mitä Hän oli opettanut itsestään.  Messiaan oletettiin palauttavan Daavidin suvun valtaan Jerusalemissa, – vapauttavan ihmiset Rooman ikeestä, -saavan juutalaisten ja pakanoiden kunnioituksen -sekä hallitsevan Jumalan valtakuntaa Jerusalemista.  Kuten monet messias-kandidaatit aiemmin, -Jeesuskin kuoli roomalaisten teloittajien käsiin – lyötynä ja julkisesti häpäistynä rikollisena. Miten ihmeessä Hän saattoi olla Messias? Ristiinnaulitseminen oli katastrofi Jeesuksen varhaisille seuraajille.  He eivät olisi voineet uskoa, että Hän on Messias, – ellei jotain dramaattista olisi tapahtunut ristiinnaulitsemisen jälkeen. Ja niin tapahtuikin. He vakuuttuivat, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.

ANKERBERG…Bill, muistatko vielä, kun et ollut uskossa, – luit Uutta testamenttia -ja ymmärsit, että Jeesus sanoi olevansa Messias, -Jumalan Poika ja Ihmisen Poika -ja kuolleista noussut?  Olit kasvokkain tällaisen historiallisen tosi hahmon kanssa. Katsojat saattavat miettiä samoja asioita. Miten neuvot heitä?

CRAIG:…Jeesuksen ylösnousemus laittaa meidät, – kuten opetuslapsetkin, -pohtimaan tarkasti uudelleen Jeesuksen messiaanisuutta ja kuninkuutta.  Pystyn hyvin samaistumaan Jeesuksen ajan juutalaisiin, jotka sanoivat: –Ei Hän näytä Messiaalta eikä kuninkaalta, -joka polveutuu Daavidista ja poistaa vihollisen ikeen.  Hän on vain rikollinen.  Ymmärrän hyvin, etteivät he uskoneet Jeesukseen.  Jeesus ei sopinut Messias-kuvaan.

Se, että Jeesus nousi kuolleista – tarkoittaa, että Jeesus käsitti Jumalan valtakunnan tulevan Hänessä ihmisille.  Jeesus ei tarkoittanut maallista, poliittista valtakuntaa ja kuninkuutta. Hän sanoi: Jumalan valtakunta on keskellänne.  Jumala hallitsee niissä, – joille Hän on kuningas ja jotka uskovat Häneen.

Jeesuksen kuolemaa ei voi pitää traagisena onnettomuutena tai vahinkona, – vaan tapahtumana, jonka Jeesus itse sai aikaan.  Mennessään Jerusalemiin Hän tiesi, – että tulisi kuolemaan. Hän pisti teloitukseen johtaneet pyörät pyörimään. Miksi Hän teki niin?  Hän koki kuolemansa Jumalalle annetuksi uhriksi, – joka mahdollistaa uuden liiton Jumalan ja ihmisen välillä. Se oli keino sovittaa ihmisten synnit ja palauttaa oikea suhde Jumalaan.

Tämän huomaa viimeisellä aterialla opetuslasten kanssa.  Jeesus otti leivän, antoi heille ja sanoi: –Tämä on ruumiini, joka annetaan puolestanne.  Sitten Hän otti viinin ja sanoi: –Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, -joka vuodatetaan teidän puolestanne.  Jeesus kuvasi, – että Hän antaa elämänsä, ruumiinsa ja verensä, uhriksi, – että Jumalan ja ihmisen välille  voidaan tehdä uusi liitto. Jeesuksen kuolemasta tuleekin merkityksellinen ihmisten pelastuksen edellytys. Se ei ole traaginen vahinko.  Jeesus uhrataan Jumalalle pääsiäislampaana, – jotta voisimme päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Siksi alkukirkko julisti, – että Jeesus kuoli syntiemme puolesta.  Hän kantoi syntimme ristille.

Tämä näkökulma edellyttää Jeesuksen messiaanisuuden pohdintaa uudelleen.  Jumalan valtakunta onkin nyt Jeesuksen seuraajien sydämissä, – kunnes Jeesus perustaa sen maan päälle.  Jeesuksen kuolema ei ole tappio, – vaan uuden liiton mahdollisuus Jumalan ja ihmisen välillä. Se on syntien sovitusuhri, – joka tuo anteeksiannon ja oikean suhteen Jumalaan.  Nyt meiltä kysytään: –Uskotko elämäsi Jeesukselle ja luotatko Häneen -sovitusuhrina, Pelastajana, Herrana, Messiaana ja Kuninkaana?  Tämä valinta on edessämme.

ANKERBERG…Näitä asioita kannattaa miettiä.  Jos asiat koskettivat sinua – etkä ole koskaan ottanut Jeesusta Vapahtajaksesi -ja syntiesi sovittajaksi, – mikset nyt pyytäisi Jeesusta pelastamaan sinut?  Pyydä Häntä elämääsi.

Ensi viikolla kysymme, onko Jeesuksen ylösnousemuksesta todisteita.  Bill on siinä asiantuntija. Toivottavasti olet seurassamme tämän kiinnostavan aiheen parissa.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu