Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus – ohjelma 3

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: –Nousiko Jeesus kuolleista?  Mitkä neljä historiallista faktaa valtaosa Uuden testamentin tutkijoista hyväksyy?  Miten ne vahvistavat Jeesuksen ylösnousemuksen?

Vieraani tri William Lane Craig vastaa kysymyksiin.  Hän väitteli filosofian tohtoriksi Birminghamissa, Englannissa.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa seuraani.  Vieraani tri William Lane Craig on aikamme parhaita filosofeja.  Hänellä on jopa kaksi tohtorin tutkintoa. Tänään keskustelemme Jeesuksen ylösnousemuksesta, -joka kiinnosti Craigia niin paljon, – että hän teki aiheesta toisen väitöskirjansa Münchenissä, Saksassa.

WILLIAM LANE CRAIG:…Tutkittuani kosmologista Kalam-argumenttia filosofian väitöskirjassani, – halusin jatkaa tohtorin opintojani – huomattavan saksalaisen teologin, Wolfhart Pannenbergin johdolla.  Tein väitöskirjani siitä, onko Jeesuksen ylösnousemus totta. Olin silloin jo kristitty ja uskoin Jeesuksen ylösnousemukseen.

Täytyy silti sanoa, että tutkimusteni jälkeen olin ihmeissäni.  Aivan häkeltynyt siitä, – että Jeesuksen ylösnousemusta tukevat faktat – hyväksytään nykyään laajasti Uuden testamentin tutkijoiden keskuudessa.  He ovat perehtyneet Jeesukseen historian hahmona. Minut yllätti se, etteivät he ole vanhoillisia tai evankelisia tutkijoita, – vaan edustavat valtaosaa Ut:n nykytutkijoiden laajasta kirjosta.  He opettavat muissa kuin evankelisissa seminaareissa ja yliopistoissa. Heidän joukossaan on mm. juutalaisia tutkijoita. Jeesuksen ylösnousemusta tukevat faktat – ovat melko laajasti Ut:n kriittistä kantaa edustavien hyväksymiä.

ANKERBERG…Kerroit, että on neljä historiallista faktaa, – jotka jokaisen vakavasti otettavan tutkijan tulee käsitellä.  Valtaosa kriittisistä tutkijoista hyväksyy ne. Mitä ne ovat?

CRAIG:…Ne voidaan ryhmitellä neljän otsikon alle.  1. Ristiinnaulitsemisen jälkeen Jeesuksen hautasi kunniallisesti -Sanhedrinin jäsen Joosef Arimatialainen.  2. Jeesuksen naispuoliset tukijat löysivät tyhjän haudan -Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeisenä sunnuntai-aamuna. 3. Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen elävänä – eri ihmisille ja ihmisryhmille eri olosuhteissa ja paikoissa.  4. Opetuslapset alkoivat yhtäkkiä vilpittömästi uskoa, – että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista, – vaikka olivat olleet taipuvaisia ajattelemaan päinvastoin.

ANKERBERG…Aloita kertomalla Jeesuksen hautaamisesta.

CRAIG:…Jeesuksen hautaaminen on tärkeä asia.  Jeesuksen hautapaikka Jerusalemissa oli juutalaisten ja kristittyjen tiedossa, – ja siksi olisi ollut mahdotonta perustaa Jeesuksen ylösnousemukseen nojautuvaa liikettä, -jos Hänen ruumiinsa olisi ollut haudassa.  Jeesuksen hautaaminen on tärkeä osatekijä – perusteltaessa tyhjää hautaa.

Monet tutkijat tunnustavatkin, että kuvaus Jeesuksen hautaamisesta on totta.  Ensinnäkin, monet varhaiset ja riippumattomat lähteet todistavat sen oikeaksi.  Se on yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun todistetaan mitä vaan historiallista tapahtumaa.  Jos asia mainitaan riippumattomissa lähteissä, – se on todennäköisesti faktaa eikä keksittyä.  Jeesuksen hautaamisesta kertovat monet varhaiset lähteet.

Yksi on ennen Markusta ilmestynyt kärsimyskertomus, -joka valottaa Jeesuksen elämää viimeisellä viikolla.  Markus käytti sitä evankeliumissaan. Se on Ut:n varhaisimpia lähteitä – ja ajoitetaan silminnäkijöihin kymmenisen vuotta Jeesuksen kuolemasta.  Toinen varhainen lähde on perinnetieto, -jonka Paavali välittää 1. kirjeessään Korintin seurakunnalle. Siinä Paavali kertoo, – mitä hän itse sai ottaa vastaan ja sitten välittää korinttilaisille: –Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, – hänet haudattiin, herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, – ja hän ilmestyi Keefakselle ja niille kahdelletoista.  Tässä mainitaan Jeesuksen hautaus.

Tieto ajoitetaan viiden vuoden sisään Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta.  Nämä kaksi varhaisinta Ut:n lähdettä ovat – toisistaan riippumattomia todisteita Jeesuksen hautaamisesta.  Toki on muitakin vastaavia lähteitä. On todella hyvät perusteet uskoa, – että Jeesus haudattiin em. perinnetiedon mukaisesti.

ANKERBERG…Monille katsojista saattaa olla yllättävää kuulla, – että evankeliumien kirjoittajat käyttivät lähteitä.  Luukas puhui tästä esipuheessaan. Hän tutki kaikki asiat ennen kuin kirjoitti niistä. Hän keräsi tietoja kuten oppilas esitelmää varten.  Hän käytti luotettavina pitämiään lähteitä. Luukas käytti silminnäkijämateriaalia. Myös Markus kokosi evankeliuminsa. Tutkijat vahvistavat, etteivät lähteet ole ristiriidassa.  Markus käytti varhaista perinnelähdettä, minkä tutkijat vahvistavat. Juuri näin.

CRAIG:…Hautaamiskertomus pitää paikkansa myös – nolouskriteerin perusteella.  Jos tapahtuma on kiusallinen alkukirkolle, – on todennäköistä, että se on tosi.  Joosef Arimatialaisen suorittama hautaus täyttää kriteerin. Jeesusta eivät haudanneet  perheenjäsenet eivätkä opetuslapset. He hylkäsivät Hänet. Hänet hautasi vihatun juutalaisen oikeusistuimen, Sanhedrinin, jäsen.  Kaikki sen jäsenet kannattivat Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Siksi Joosef Arimatialainen hyvin todennäköisesti hautasi Jeesuksen.  On hyvin epätodennäköistä, että varhaiskristityt olisivat keksineet, – että Sanhedrinin jäsen hautasi Jeesuksen kunniallisesti.

On hämmästyttävää, – että tiedämme Jeesuksen haudanneen miehen nimen.  

Todella ällistyttävää.  John A.T. Robinson, Ut:n tutkimuksen professori Cambridgesta, – joka ei ole konservatiivi eikä evankelinen, – on sanonut, että Jeesuksen hautaus – on varhaisimpia ja parhaiten todistettuja faktoja Jeesuksesta.

ANKERBERG…Sitten toinen asia, jonka valtaosa kriittisistä tutkijoista hyväksyy. Ristiinnaulitsemisen jälkeisenä sunnuntaina -Jeesuksen naispuoliset kannattajat löysivät Jeesuksen haudan tyhjänä. Miksi kriittiset tutkijat uskovat, että tämä todistaa tyhjän haudan puolesta?

CRAIG:…Toistan, että tyhjä hauta mainitaan monissa riippumattomissa varhaislähteissä.  On kuutisen riippumatonta lähdettä, – jotka todistavat Jeesuksen tyhjästä haudasta.  Yksi oli siis ennen Markusta kirjoitettu kärsimyskertomus. Se ei pääty hautaukseen. Tyhjä hauta kuuluu kertomukseen.  Se nivoutuu kuvaukseen hautaamisesta kielellisin ja kieliopillisin keinoin. Ne ovat yhtä kertomusta. Kertomus ei pääty ennen kuin mainitaan tyhjästä haudasta.

Aivan samoin toisessa, ennen Paavalia ilmestyneessä kertomuksessa – jota Paavali lainaa kirjeessään Korintin seurakunnalle, sanotaan: –Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu.  Kaksi asiaa osoittaa, että tässä viitataan tyhjään hautaan. Kun perinnetiedon sisältöä verrataan – evankeliumien ja Apostolien tekojen kuvaukseen, huomataan, – että perinnetiedon sisältö vastaa niiden kuvauksia – ristiinnaulitsemisesta, hautaamisesta, – tyhjästä haudasta, – sekä Jeesuksen ilmestymisistä eri ihmisille.  Paavali antaa ikään kuin saarnan rungon. Sen kolmas kohta on kertomus tyhjästä haudasta.

Toinen todiste on kohta kolmantena päivänä.  Miksi sanotaan näin?  Lyhyesti sanottuna todennäköisesti siksi, – että juutalaisen käsityksen mukaan naiset löysivät tyhjän haudan 3. päivänä.  Ylösnousemus kirjattiin tuolle päivälle.  Paavalin varhaislähteet todistavat siis myös tyhjästä haudasta.  Luukkaassa, Matteuksessa ja Apostolien teoissa on lisää toisistaan riippumattomia lähteitä.  Tyhjä hauta mainitaan todella usein riippumattomissa varhaislähteissä.  Historioitsijat ajattelevat  tehneensä läpimurron, – jos tapahtumasta todistaa kaksikin riippumatonta varhaislähdettä.  Tyhjästä haudasta todistaa  kuutisen riippumatonta varhaislähdettä.

ANKERBERG…Palataan naisiin.  Naisten kerrotaan löytäneen tyhjän haudan.  Miksi historioitsijat ajattelevat, – että tämä seikka lisää tyhjän haudan uskottavuutta?

CRAIG:…Asia on erittäin hyvä esimerkki nolouskriteeristä.  Nolouskriteeri tarkoittaa, että jos asia on kiusallinen kristilliselle liikkeelle, – kristityt tuskin ovat keksineet sen.  Naisten löytämä tyhjä hauta täyttää nolouskriteerin. Juutalaisessa 1. vuosisadan yhteiskunnassa -naisten todistusta asiasta pidettiin arvottomana eikä siihen uskottu.  Juutalainen historioitsija Josefus totesi, -ettei naisten todistusta oikeudessa pitäisi hyväksyä, – koska he ovat pinnallisia ja röyhkeitä. Naiset olivat todistajina kelvottomia.

Tapaus kertoo myös siitä, että opetuslapset olivat hylänneet Jeesuksen.  Jos juttu olisi vain tarua, – Pietari ja Johannes olisi laitettu löytämään tyhjä hauta, – ei todistusarvoltaan merkityksettömiä naisia.  Se, että naiset löytävät tyhjän haudan – selittyy parhaiten sillä, että he todella löysivät sen. Siksi evankeliumien kirjoittajat joutuivat kertomaan heille kiusallisen faktan.

ANKERBERG…Olet todennut, että tyhjän haudan kuvauksen aitoudesta todistaa myös se, – että opetuslasten vastustajatkin käsittivät, että hauta on tyhjä.

CRAIG:…Matteuksen evankeliumin luvussa 28 kerrotaan – yrityksestä kumota juutalaisten reaktio, – kun opetuslapset ilmoittivat Jeesuksen ylösnousemuksesta.  Mitä juutalaiset sanoivat kuullessaan opetuslapsilta, että Jeesus oli ylösnoussut? Väittivätkö, että ruumis oli yhä haudassa? Vai että opetuslapset olivat humalassa?  Ei. He sanoivat, että opetuslapset varastivat Jeesuksen ruumiin yöllä. Mietitään tätä hieman. Opetuslapset varastivat ruumiin…Juutalaisten ensireaktio uutiseen ylösnousemuksesta – oli yritys selittää, miksi ruumis ei ollut haudassa.  Juutalaiset ehdottivat toivottomina järjettömiä selityksiä tyhjälle haudalle. Tämä on tyhjän haudan todistuksista ehdottomasti paras, – koska se ei tule kristilliseltä yhteisöltä, – vaan kristittyjen vihollisilta, – jotka itse todistavat, että ruumis oli poissa.

ANKERBERG…Siirrytään kolmanteen asiaan.  Kolmas fakta, jonka valtaosa kriitikoista hyväksyy on, – että Jeesus ilmestyi elävänä – eri ihmisille ja ihmisryhmille eri olosuhteissa ja tilanteissa.  On hämmästyttävää, että he ovat tästä yhtä mieltä.

CRAIG:…Käytännössä kaikki kriittiset tutkijat hyväksyvät asian.  En tiedä ketään, joka kieltäisi Jeesuksen kuoleman jälkeiset ilmestymiset.  Näin on, koska Paavali jäljensi lähteestään listan Jeesuksen nähneistä – kirjeeseensä Korintin seurakunnalle Kreikassa.  Lopuksi Paavali kirjoitti: ja hän ilmestyi Keefakselle… Keefas on Pietari arameaksi.…ja sitten niille kahdelletoista (opetuslapselle).  Sitten Paavali luettelee muita tietämiään silminnäkijöitä.  Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, -joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois.  Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille…Hän oli Jeesuksen nuorempi veli, joka johti seurakuntaa Jerusalemissa.…ja sitten kaikille apostoleille.  Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt.

Varhaiset lähteet -ja Paavalin omat kontaktit – mm. Pietariin ja Jaakobiin – ovat vakuuttaneet Ut:n tutkijat siitä, – että eri ihmiset ja ihmisryhmät näkivät Jeesuksen ilmestyneen kuolemansa jälkeen.  Asiaa voi halutessaan yrittää selittää hallusinaatioilla, – mutta ei luotettavasti kieltää.

ANKERBERG…Myös C.H. Dodd mainitsi saman asian.

CRAIG:…On kiinnostavaa, että Paavalin listassa mainittiin 500 veljen lisäksi, että: –useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois.  Miksi Paavali sanoo tämän?  Antiikin ajan historiallisten kirjoitusten tyypillinen piirre oli – luetella silminnäkijät, joiden luokse voitiin mennä juttelemaan asiasta.  Paavali haluaa osoittaa todistajat, joilta voi tarkistaa asian. Hän tiesi, että heitä vielä oli. Se ei ollut spekulointia, – koska Paavali tiesi joidenkin kuolleen.  Todistajia oli silti elossakin – ja heitä pystyi haastattelemaan, jos halusi.

ANKERBERG…Bill, kertoisitko Jeesuksen nuoremmasta veljestä, Jaakobista.  Miksi tutkijat pitävät tärkeänä, että hän on silminnäkijä?

CRAIG:…On merkittävä asia, että Jaakob oli listassa ja Jeesus ilmestyi hänelle.  Jaakob eivätkä ilmeisesti muutkaan Jeesuksen veljet -uskoneet Jeesukseen Hänen elinaikanaan.  He eivät pitäneet Häntä Messiaana, profeettana eikä minään erikoisena. Joidenkin evankeliumien kertomusten perusteella he pitivät Jeesusta hulluna.

Silti Apostolien teoissa Jeesuksen perhe ilmestyy yhtäkkiä – ylähuoneeseen toisten kristittyjen seuraan.  Lopulta Jaakobista tulee yksi Ut:n seurakunnan johtajista. Hänestä tulee Jerusalemin seurakunnan vanhin. Tämän Jaakobista kertoo Uusi testamentti.  Juutalaisen historioitsijan Josefuksen mukaan – Jaakob kuoli marttyyrinä uskonsa tähden 60-luvun keskivaiheilla jKr. Sanhedrinin jäsen kivitti hänet laittomasti.

Mikä olisi voinut saada Jaakobin luopumaan epäuskostaan vanhempaan veljeensä -ja kuolemaan sen tähden, että uskoi Jeesukseen Messiaana?  Jeesuksen ristiinnaulitseminen puhui sen puolesta, että Jeesus oli petturi. Ei kai voi olla epäilystäkään siitä, että asennemuutos Jaakobissa tapahtui, – koska Jeesus ilmestyi hänelle.

Monilla meistä on veljiä.  Mikä vakuuttaisi sinut siitä, – että veljesi on Herra, – jonka puolesta olet valmis kuolemaan?  Eikö ole selvää, – että Jaakobin asenne muuttui, – koska hän näki Jeesuksen elävänä tämän kuoleman jälkeen?

ANKERBERG…Jeesus Nasaretilaisen kohtaloa käsittelevän kriittisen tutkimuksen – on selitettävä myös, – miten opetuslapset ylipäänsä alkoivat uskoa, – että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista?

CRAIG:…Kaikki Ut:n tutkijat pitävät kiistämättömänä faktana, – että Jeesuksen opetuslapset alkoivat yhtäkkiä tosissaan uskoa siihen, – että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista.  Miten tämän voi selittää? Se on todella epäjuutalaista. Juutalaisen ajattelun mukaan – Messiaan ei pitänyt joutua teloitettavaksi. Hänen piti palauttaa Daavidin kruunu Jerusalemiin.  Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli opetuslapsille katastrofi. He eivät olisi voineet uskoa Jeesuksen olevan Messias – ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen perusteella.

Toiseksi, juutalaiset uskoivat, – ettei kukaan voinut tulla kuolemattomaksi – ennen ylösottoa maailman lopulla.  Pelkkä Jeesuksen kärsimys, kuolema ja hautaus – olisi parhaimmillaankin voinut tarkoittaa Hänen hautansa – muuttumista pyhäköksi tai pyhiinvaelluskohteeksi.  Siellä olisi odotettu maailman lopulla tapahtuvaa ylösottoa, – kun Herra kohtaa seuraajansa taivasten valtakunnassa. Opetuslapset eivät olisi voineet uskoa, että Jeesus oli ylösnoussut -juutalaisen uskon ja näkemänsä vastaisesti.

Silti on selvää, – että opetuslapset uskoivat Jeesuksen ylösnousemukseen – päinvastaisista ennakko-oletuksista huolimatta.  Minusta paras selitys opetuslasten mielenmuutokselle oli se, – mitä he itse totesivat: – Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.  Sen vuoksi opetuslapset uskoivat, että Jeesus lopultakin oli Messias. He pitivät Jeesuksen ylösnousemusta -maailman lopussa tapahtuvan ylösoton edeltäjänä.

On siis neljä faktaa, – jotka historiantutkimus nykyään hyväksyy. Erimielisyyttä on siitä, miten kaikki selitetään.  Ajan saatossa skeptiset tutkijat ovat ehdottaneet – mm. että ruumis varastettiin tai ettei Jeesus ollut täysin kuollut.  Nykytutkimus on kumonnut kaikki tällaiset selitykset. Mainituille faktoille ei ole olemassa uskottavaa luonnollista selitystä.  Minusta kristityllä on siksi perusteet uskoa, – että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista – ja Jeesus oli se, joka väittikin olevansa.

Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen johtivat Hänen väitteensä siitä, – että Hän on Messias, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika.  Kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, – Hän osoitti julkisesti vääriksi – Jeesukseen kohdistetut jumalanpilkka-syytökset.  Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala osoitti, – kuka Jeesus oikeasti oli.

ANKERBERG…Olemme saaneet kuulla mahtavaa todistusta.  Jos vakuutuit järjen tasolla siitä, – että Jeesus on Messias, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika, – koska Hän oikeasti nousi kuolleista, – mitä ajattelit tehdä?  Jeesus sovitti syntisi. Jos otat Hänet Vapahtajaksesi, pelastut ja elämäsi muuttuu. Kehotan sinua miettimään tarkkaan asioita, joita olemme esittäneet ohjelmissamme.  Käänny Jumalan puoleen ja ota Hänet Vapahtajaksesi.

Kiitos, tri Craig, että saimme tehdä nämä ohjelmat.  Olen pitänyt tästä kovasti.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu