Jeesuksen viimeiset sanat: Ilmestyskirja – Ohjelma 3

KUULUTTAJA:…Noin puolet kristityistä uskoo, – että Jeesus Kristus palaa maan päälle heidän elinaikanaan.  Ilmestyskirjassa Jeesus kertoo tulevasta kristitylle seurakunnalle.  Hän varoittaa vaivanajan kauheista tapahtumista – ja kertoo, miten saatanan, antikristuksen ja vääräuskoisten käy.  Hän kertoo Harmageddonin taistelusta, -toisesta tulemuksestaan, tuhat- vuotisesta valtakunnasta ja tuomiosta. Hän kuvaa, mitä Jumala on suunnitellut kansalleen ikuisuudessa. Tässä sarjassa käsittelemme Ilmestyskirjaa luku luvulta, – jotta ymmärtäisit sen sanomaa ja Jumalan ilmoittamia tapahtumia.

Vieraanani ovat tri Ed Hindson, – Liberty-yliopiston dekaani ja kuuluisa uskontotieteen professori – sekä yli 40 kirjan kirjoittaja.

Tri Mark Hitchcock on Raamatun selityksen apulaisprofessori – Dallasin teologisessa seminaarissa.  Hän on pastori ja kirjoittanut 30 kirjaa Raamatun profetioista.

Tri Ron Rhodes opettaa Dallasin teologisessa seminaarissa.  Hän johtaa Reasoning from the Scriptures Ministries -järjestöä – ja on kirjoittanut 70 kirjaa profetioista. Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Tervetuloa seuraamme.  Olen John Ankerberg. Vieraanani ovat tohtorit Ed Hindson, Mark Hitchcock ja Ron Rhodes.  Ed, voisitko taas tehdä yhteenvedon – tähän mennessä käsitellyistä Ilmestyskirjan kohdista.  Kirjassa on kiinnostavaa tietoa Jumalalta meille – ja Jeesuksen viimeiset sanat seurakunnalle.  Mihin olemme päässeet?

ED HINDSON:…Luvussa 1 Kristus ilmestyy Johannekselle – ja kehottaa kirjoittamaan Ilmestyskirjan. Luvuissa 2-3 on Jeesuksen kirjeet Vähän-Aasian 7 seurakunnalle.  Luvussa 4 näyttämö vaihtuu. Johannes kertoo, että näki taivaan oven avoinna ja kuuli Jeesuksen sanat: – Nouse tänne! Minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva.  Luvussa 4 Johannes on taivaan valtaistuinsalissa. Hän yrittää kuvata sanoinkuvaamatonta: – Isä Jumala valtaistuimella, – sateenkaaren kaltainen smaragdinvärinen hohde, – lasinen meri Hänen edessään.  Siitä voi aistia, kuinka vaikeaa on – päästä Jumalan ja valtaistuimen luo. Raamatun mukaan siihen saa oikeuden Jeesuksen veren kautta. Luvussa 4 koko taivas polvistuu palvomaan Isä Jumalaa, – universumin Luojaa.

Luvussa 5 esitellään ongelma.  Isä Jumalan kädessä on 7 sinetin kirjakäärö, – mutta ei ketään, joka voisi avata ja lukea sen, – kertoa tuomion ja tuoda taivaan valtakunnan maahan.  Ongelma ratkeaa, kun Karitsa tulee. Koko taivas lankeaa Karitsan, Jeesuksen Kristuksen, eteen. Kristuksen jumaluus nousee esiin näissä luvuissa. Ilmestyskirjan ydin on kääntää huomio Jeesukseen Kristukseen.

ANKERBERG…Ilmestyskirja kertoo suuresta ongelmasta taivaassa.  Ennen kuin puhumme siitä ja sen ratkaisusta, – otetaan käsittelyyn 24 vanhinta, – jotka esiintyvät Ilmestyskirjassa.  Väitellään paljon siitä, – keitä ovat nämä 24 valkoisiin puettua vanhinta valtaistuimen edessä. Ron, kertoisitko eri näkemyksistä.

RON RHODES:…Yksi tulkinta on, että he ovat enkeleitä.  Jotkut kannattavat tätä. Kuvaus vanhimmista ei kuitenkaan tue näkemystä.  Ihmisiä voidaan kutsua vanhimmiksi, – mutta Raamatussa enkeleitä ei kutsuta niin.  Ilmestyskirjassa enkelit ja vanhimmat käsitetään erillisinä. Tämä viittaa siihen, etteivät vanhimmat ole enkeleitä.  Lisäksi Ilmestyskirja 5:9:ssä on laulu pelastuksesta. Olisi luonnollista, että ihmiset laulavat sitä, – mutta se olisi luonnotonta enkeleille.  En usko, että vanhimmat ovat enkeleitä.

Toinen näkemys on, että 24 vanhinta on seurakunta ja Israel.  Näkemyksen ongelmana on, että Israel pelastetaan ja palkitaan vasta – Jeesuksen toisen tulemuksen aikana.  (Dan.12:1-2)

Siksi minusta tässä kohdassa tarkoitetaan seurakuntaa.  24 vanhinta ovat seurakuntien edustajia. Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 mainitut 7 seurakunnan palkinnot ovat – mm. kruunu, istuminen valtaistuimella ja valkeat vaatteet.  Samalla tavalla kuvataan 24:ää vanhinta. Siksi tässä tarkoitetaan minusta selvästi seurakuntaa.

Näkemys on täysin yhtenevä sen suuntauksen kanssa, – jonka mukaan tempaus tapahtuu ennen vaivanaikaa.  Tempaus vaivanajan jälkeen ei sovi tähän tulkintaan.  Luku 24 kuvaa – koko Kristuksen ruumista, koko seurakuntaa.  Tieto tulee 1. Aik. 24:stä, – jossa kerrotaan 24:stä pappien palveluryhmästä. Ilmestyskirjassa meitä kutsutaan Jumalan papeiksi.  Se sopii hyvin tähän.

ANKERBERG…Mark, nyt seuraa jotain mullistavaa, eikö niin.  Ilm. 5:1-4: Minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä… Tässä puhutaan Jumalasta. …kirjakäärön… täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.  Näin väkevän enkelin, joka… kuulutti: – Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit? Sitten tuli se ongelma. Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä alla – voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.  Kun Johannes tajuaa tämän, hän alkaa itkeä kovasti. Ei ollut ketään avaamaan kirjakääröä. Mikä on kirjakäärö ja 7 sinettiä? Olet tutkinut tätä paljon.

MARK HITCHCOCK:…Kirjakääröissä oli tekstiä molemmin puolin.  Muissa dokumenteissa näin ei ollut. Siitä voi päätellä, että teksti oli tärkeä.  Kirjakäärön tarkoituksesta on monia näkemyksiä: – Uuden liiton kirja, pelastuksen kirja, – Karitsan Elämän kirja, saantokirja, – tuomiopäivän käärö, ihmissyntien luettelo.  Erilaisia näkökantoja riittää.

Siihen aikaan ainoat 7 sinetillä sinetöidyt dokumentit – olivat testamentteja.  Kyse on siis testamentista. Psalmissa sanotaan:  Pyydä minulta, – niin saat kansat perinnöksesi.  Kirjakäärössä on kirjaimellisesti maailman perintö.

Johannes itkee, ettei käärölle ole avaajaa, – koska tajuaa, että jos avaajaa ei löydy, – Jumalan tahto tälle maailmalle ei toteudu.  Jumalan tahto on lähettää Messias takaisin hallitsemaan maailmaa. Kun Jeesus ottaa käärön ja on arvollinen avaamaan sen, – koko taivas syttyy juhlimaan.  Tässä todetaan, että Jeesus on arvollinen avaamaan käärön, – koska on teurastettu ja on verellään lunastanut meidät Jumalalle. Jeesus sovitti kuolemallaan synnit, – joten Hänellä on oikeus perintöön.  Loppuosa Ilmestyskirjasta onkin kirjakäärön avaamista.

Luvussa 6 sinettejä aletaan avata.  Luvussa 8 seitsemännen sinetin avaukseen liittyy 7 pasuunaa.  Luvussa 16 mainitut 7 vihan maljaa tulevat 7. pasuunan jälkeen.  Kun käärö vihdoin on auki, – Jeesus palaa maan päälle luvussa 19.  Hän perustaa valtakuntansa – ja lupaukset täyttyvät. Hän saa perinnön.

ANKERBERG…Tästä täytyykin jutella.  Symbolinen kuvaus Jeesuksesta on, että Hän on Karitsa, joka teurastettiin.  Kun Hän ottaa kirjakäärön Isältä, – koko taivas alkaa laulaa: – Karitsa, joka on teurastettu, – on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden – ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian – ja kirkkauden ja ylistyksen.  Pysähdytään tähän. Kerro Raamatun tutkijana, – mitä tarkoittaa, että Jeesus oli arvollinen ottamaan kirjakäärön?

HINDSON:…Jeesus on verensä vuodattanut, teurastettu Karitsa, – jonka Johannes näkee istumassa Isä-Jumalan kanssa valtaistuimella.  Tämä luku korostaa Kristuksen jumaluutta. Luvussa 4 enkelihahmot, serafit, huutavat: – Pyhä, pyhä, pyhä! Se viittaa kolmiyhteiseen Jumalaan.  Kreikankielisessä UT:ssa oli alun perin -kolmesti sana hagios, pyhä – ja sen jälkeen kolmesti sana axios, arvollinen. Kuin sanaleikki. Sanat muistuttavat toisiaankin.  Puhutaan Pyhästä, joka on arvollinen saamaan ylistyksemme. Vain jumalallinen olento on arvollinen avaamaan kirjakäärön, – avaamaan sinetit ja julistamaan tuomiot. Jeesus on ylistyksen arvoinen.  Luvun 5 lopuksi koko taivas lankeaa alas palvomaan Häntä Vapahtajana.

Ilmestyskirjan lukuja 4-5 ei voi lukea huomaamatta Kristuksen jumaluutta. Se kirjaimellisesti hyppää silmille eikä ole kirkon myöhemmin keksimä ajatus. Sama asia on ollut osa UT:a aivan alusta saakka.  Jeesus on lihaksi tullut Jumala, – synnitön ja kuolleista noussut Vapahtaja, – joka lopulta tulee hallitsemaan – kuninkaitten Kuninkaana ja herrojen Herrana

ANKERBERG…Jatkamme keskustelua Ilmestyskirjan mahtavista asioista.  Sanoit aiemmin jotain tärkeää, johon nyt palaamme. Ilmestyskirja kertoo tapahtumista vuoroin taivaassa ja maan päällä.  Kerro siitä.

HITCHCOCK:…Ilmestyskirjassa ollaan välillä taivaassa, välillä maassa.  Se näkyy etenkin luvuissa 4-5 ja siirryttäessä lukuun 6. Luvuissa 4-5 kuvataan kaunista näkymää Jumalan valtaistuimen edessä taivaassa.  Se päättyy voimistuvaan ylistykseen. Luvussa 6 ollaan taas maan päällä. Siirrytään ylistyksestä sodankäyntiin. Vuorottelu taivaan ja maan tapahtumien välillä osoittaa, – että Jumala on jatkuvasti valtaistuimella.  Jumala valvoo jatkuvasti tapahtumia maan päällä. Se on lohduttavaa näinä epävarmuuden päivinä. Kun näemme asioita, joita emme ymmärrä, – voimme luottaa siihen, että Jumala hallitsee niitä taivaasta.

ANKERBERG…Ron, avataan 1. sinetti. Mikä se on?  Ja minä näin…: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, – ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.  Mitä tässä tarkoitetaan?

RHODES:…Monet olettavat, että valkoisella hevosella ratsastava on Jeesus, – koska Ilmestyskirja 19:ssa Jeesus ratsastaa valkealla hevosella.  Ajatus ei sovi tähän yhteyteen. Neljän ensimmäisen sinetin tuomiot liittyvät neljään ratsastajaan. He tuovat tuomioita, – jotka toteutuvat maan päällä.  Kun 1. sinetti avataan, ensimmäinen ratsastaja hoitaa asiansa. Samoin tekee 2. ratsastaja toisen sinetin avauduttua.  Kaikki sinetit sisältävät tuomion. Ratsastaja ei ole Jeesus, vaan antikristus.  Hän lähtee voittajana ja voittamaan. Hänellä on jousi, muttei nuolta, – eli hän ei ole vielä aloittanut sotaa, mutta armeija on valmiina. Tämä saattaa liittyä siihen, – että hän voi pakottaa Israelin tai Lähi-idän sopimukseen.

ANKERBERG…Danielin (9:27) mukaan – antikristus tekee liiton, rauhansopimuksen Israelin kanssa.  Sen oletetaan kestävän 7 vuotta.

Ennen kuin puhutaan siitä enemmän, siirrytään 2. sinettiin.  Antikristus allekirjoittaa sopimuksen rauhasta, – mutta rauhan sijaan tuleekin sota.  Mitä tapahtuu?

RHODES:…Rauhan loppuminen tarkoittaa, että tätä ennen oli rauha.  Antikristuksen aikaan on rauha. Toisen ratsastajan ja sinetin myötä maailman rauha loppuu.  Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen (viittaa vereen), – ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa rauha maasta, – että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.  Miekkaa käytetään koko maailman ihmisiin.

HINDSON:…Nämä Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa – tarjoavat katsauksen tulevien lukujen tapahtumista.  Siis ensin yleiskatsaus, sitten yksityiskohdat. Kuin laajakulmalinssi ja tarkempi kuva. Valkea hevonen – antikristus tulee, punainen hevonen – sota alkaa, – musta hevonen – nälänhätä, tuhkanharmaa hevonen – kuolema.

ANKERBERG…Näin mustan hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, – oli kädessään vaaka.  Kuulin äänen… noiden 4 olennon keskeltä, ja se sanoi: – “Mitta vehnää denaarilla, ohraa kolme mittaa. Öljyyn ja viiniin älä koske.”  Tämä tarkoittaa, että ruuan hinta on huipussaan. Jotkut ovat tarpeeksi rikkaita voidakseen vielä maksaa viinistä. On rikkaita, mutta valtaosa maailmaa on köyhää ja kuolemaisillaan.

HINDSON:…Sodan tuloksena on aina tuhoa ihmisille.  Tulee nälänhätää ja kuolemia. Tässä puhutaan, että kuolema ja helvetti seurasi viimeistä ratsastajaa.  Ikään kuin kuolema tulisi keräämään vainajat ja viskaisi ne ruumisautoon. Kuolema korjaa satoaan. Ihmisiä kuolee ja se on rankka asia Ilmestyskirjassa.  Joitakin pelottaa lukea sitä. Ilmestyskirja valmistaa Jeesuksen tuloon eikä sen tarkoitus ole pelotella. Ole valmis lähtemään, sillä et varmasti halua jäädä pois.  Tämä on hyvä uutinen uskoville, huono muille.

ANKERBERG…Mark, neljäs sinetti on jatkoa edellisille.  Näin tuhkanharmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli… Kuolema… jäljessä tuli Tuonela.  Mitä tämä tarkoittaa?

HITCHCOCK:…Valtavasti ihmisiä kuolee.  Tämän tuomion aikana neljännes maapallon ihmisistä kuolee.  Tuollaisen luvun saattaa helposti ohittaa. Jos ajatellaan, että tempauksen jälkeen tänne jää noin 6 mrd. ihmistä, – niin noin 1,5 mrd. ihmistä kuolee yhden tuomion aikana.  Vakava asia siis. Voi olla vaikeaa kääntää ajatukset tähän suuntaan, koska Jumala on rakkaus, – mutta Jumala antaa myös tuomionsa. Ihmisiä kohtaa rutto, – miekka – ja villipedot.  Tätä villipedot-ilmaisua käytetään – muissa kohdin viittaamassa maailman voimakkaisiin hallitsijoihin. Ehkä tarkoitetaan diktaattorien tekoja. Antikristustakin sanotaan pedoksi. Ehkä tällaisten ihmisten kautta miljoonat tai miljardit kuolevat.

ANKERBERG…Nyt siirrytään 5. sinettiin, marttyyrien huutoon.  Saattaa tulla hallitsijoita, jotka kohdistavat vihansa tiettyihin ihmisiin.  He voivat syyttää heitä kaikesta tuhosta ja tappaa heidät. Näin alttarin alla niiden sielut, – jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden.  Heitä on paljon. He janoavat kostoa. Ron, mitä tapahtuu?

RHODES:…Monista uskovista tulee marttyyrejä.  He ovat tietoisessa tilassa taivaassa. Ruumiit on haudattu maahan, mutta he puhuvat Jumalalle taivaassa.  Tämä kohta muistuttaa minua siitä, – mitä myöhemmin kerrotaan vääristä uskonnoista. Näin, että nainen (väärä uskonto) oli juopunut… – Jeesuksen todistajien verestä… Väärä uskonto – mikä se onkaan – aiheuttaa uskovien kuolemia.  Rakastavalla otteellaan se haalii piiriinsä muita paitsi tosi uskovia. Tämä saattaa auttaa ymmärtämään, kuka murhaaja voisi olla.

ANKERBERG…Sanoit hienosti, että Ilmestyskirja on hyvä uutinen kristityille – ja huono uutinen muille.  Ei kannata jäädä vaivanaikaan. Miksi?

HINDSON:…Kaikki kääntyy huonoksi.  Ihmisiä kuolee, maailma on sodassa.  Jumala langettaa kosmisia tuomioita maailmalle.  Ihmissydän on turmeltunut. Jumala ei ole paha – mutta ottaa varjeluksensa pois maailmasta – ja antaa ihmisten turmeluksen vallita.  Olemme jo nähneet siitä väläyksiä. Tuossa vaiheessa vaivanaikaa kaikki on hallitsematonta. Ei kannata jättää pelastusta vaivanaikaan.  Jos et tule Kristuksen luo nyt melko rauhallisena ja vauraana aikana, – et varmasti tee sitä, kun se vaatii henkesi. Jeesuksen vuoksi haluaa kuolla vain, jos on halunnut elää Hänen vuokseen.

ANKERBERG…Moniko vastustaa kristittyjä vaivanaikana?

HINDSON:…Vaikuttaa siltä, että koko maailma on uskovia vastaan.  Tämä nostaa esiin kysymyksen: – Pelastuuko kukaan vaivanaikana?

ANKERBERG…Siitä puhutaan myöhemmin.  Nyt kuudes sinetti.

HITCHCOCK:…Kun sen vaikutus alkaa, – tulee suuri maanjäristys ja vakavia kosmisia häiriöitä.  Ihmiset kaikkialla yrittävät piiloutua valtaistuimella istuvan vihalta, – Karitsan vihalta.  Koko vyyhti pääsee valloilleen. Jopa taivaan tähdet putoavat maahan. Se ei tarkoita kirjaimellisesti taivaan tähtiä, – vaan maahan tulevia meteoriitteja, meteoriparvia.  Koko nykyinen maailmanjärjestys muuttuu. Ihmiset yrittävät löytää piilopaikkaa. Maa kohtaa ainutlaatuisen tuomion.

ANKERBERG…Luvun 6 viimeisessä jakeessa sanotaan: – Heidän vihansa suuri päivä on tullut – kuka voi sen kestää?  Jakeen perusteella jotkut sanovat, että tämän jälkeen tulee vaivanaika – ja että ensimmäiset sinetit olivat saatanan eikä Jumalan aikaansaamia.  Mitä sanot?

HITCHCOCK:…Näkemys on nimeltään tempaus ennen vaivanaikaa – eli tempaus tapahtuu 6. sinetin kohdalla, kun Jumalan viha alkaa, – vaikka uskoville on luvattu vapautus siitä.  Näkemyksen heikkous on siinä, että Jeesus avaa sinetit. Tietysti tuomiot tapahtuvat lähempänä toisiaan – ja ovat voimallisempia vaivanajan edetessä. Jeesus kuitenkin avaa sinetit.  Myös ensimmäiset viisi sinettiä ilmaisevat Jumalan vihaa, – koska Hän avaa ne. Vaikka Jumalan viha ilmenee selvemmin myöhemmissä sineteissä, – muissakin sineteissä on kyse Jumalan vihasta.  Jos me uskovat emme joudu maailmaa kohtaavaan vaivanaikaan, – se tarkoittaa, että meidät temmataan ennen sitä, – ennen tuota 7 vuoden jaksoa.

ANKERBERG…Ensi viikolla puhumme siitä, – mitä Jumala tekee kaiken sen melskeen keskellä, jonka Hän itse aiheuttaa – langettamiensa tuomioiden kautta.  Jumala on silti armollinen – ja lähettää 144 000 valittua henkilöä julistamaan evankeliumia. Keitä he ovat ja mitä tekevät? Millaisen vallan Jumala antaa heille?  Jatketaan tästä ensi viikolla.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu