Jeesuksen viimeiset sanat: Ilmestyskirja – Ohjelma 4

KUULUTTAJA:…Noin puolet kristityistä uskoo, – että Jeesus Kristus palaa maan päälle heidän elinaikanaan.  Ilmestyskirjassa Jeesus kertoo tulevasta kristitylle seurakunnalle. Hän varoittaa vaivanajan kauheista tapahtumista – ja kertoo, miten saatanan, antikristuksen ja vääräuskoisten käy.  Hän kertoo Harmageddonin taistelusta, – toisesta tulemuksestaan, tuhat- vuotisesta valtakunnasta ja tuomiosta. Hän kuvaa, mitä Jumala on suunnitellut kansalleen ikuisuudessa. Tässä sarjassa käsittelemme Ilmestyskirjaa luku luvulta, – jotta ymmärtäisit sen sanomaa ja Jumalan ilmoittamia tapahtumia.

Tänään aloitamme sarjan 2. osuuden, jonka nimi on: – Vaivanajan tuomiot ja päähenkilöt:  Ilmestyskirjan luvut 7-13

Vieraanani ovat tri Ed Hindson, – Liberty-yliopiston dekaani  ja kuuluisa uskontotieteen professori – sekä yli 40 kirjan kirjoittaja.

Tri Mark Hitchcock on Raamatun selityksen apulaisprofessori – Dallasin teologisessa seminaarissa.  Hän on pastori ja kirjoittanut 30 kirjaa Raamatun profetioista.

Tri Ron Rhodes opettaa Dallasin teologisessa seminaarissa.  Hän johtaa Reasoning from the Scriptures Ministries -järjestöä – ja on kirjoittanut 70 kirjaa profetioista.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Tervetuloa seuraamme.  Olen John Ankerberg. Keskustelemme Jeesuksen viimeisistä sanoista seurakunnalle.  Ne löytyvät Raamatun lopusta, Ilmestyskirjasta. Vieraitteni kanssa käsittelemme Ilmestyskirjaa luku luvulta.  Etenemme tapahtumissa, jotka Jumala on luvannut tuleviksi. Ed, tekisitkö yhteenvedon niille, – jotka eivät nähneet kolmea ensimmäistä jaksoa.

ED HINDSON:…Ilmestyskirja alkaa 1. luvun esipuheella.  Ylösnoussut Kristus pyytää Johannesta – kirjoittamaan Ilmestyskirjan.  Luvuissa 2-3 on Jeesuksen ilmoitus 7:lle Vähän-Aasian seurakunnalle. Nämä 1. vuosisadan 7 seurakuntaa saivat kirjeen kukin.  Niiden asiat pätevät kaikkiin seurakuntiin kaikkina aikoina.

Luvuissa 4 ja 5 tulee esiin suuri ongelma, – kun Johannes otetaan ylös taivaaseen Jumalan luo.  Ongelmaksi muodostuu, ettei ole ketään, joka pääsee Jumalan luo – ja on arvollinen avaamaan kirja- käärön sinetit, julistamaan tuomiot – ja tuomaan taivaan valtakunnan maahan.  Yhtäkkiä Johannes näkee Jeesuksen. Hän on valtaistuimella Isä Jumalan kanssa. Jeesus on ratkaisu ongelmaan. Hän avaa kirjakäärön sinetit.

Tutkimme, mitä niissä on.  Luvussa 6 Jeesus avaa kuusi sinettiä – ja julistaa tuomiot, jotka ilmaisevat Karitsan vihaa maalle.  Luvun 6 lopussa painotetaan Jumalan vihaa, – mutta heti luvun 7 alussa painotus kääntyy armoon. Vaivanajan kauheuksilta säästyy – 144 000 ihmistä sekä lukematon määrä pakanoita eri kansoista ja heimoista.

ANKERBERG…Voisitko vielä esittää yhteenvedon sineteistä.

HINDSON:…Ensimmäinen sinetti aloittaa neljän ratsastajan esittelyn.

Valkean hevosen ratsastaja on maailman valloittaja ja edustaa antikristusta.  Toisena tulee tulipunainen hevonen ja maailma joutuu sotaan. Musta hevonen tuo nälänhädän.  Neljännen sinetin tuhkanharmaa hevonen edustaa kuolemaa. Antikristus tulee, kuten myös sota, kuolema ja nälänhätä.  Viides sinetti paljastaa vaivanaikana Kristuksen tähden kuolleet marttyyrit. Kun 6. sinetti avataan, – tulee suuri maanjäristys, ja ihmiset piiloutuvat luoliin.  He huutavat kallioita kaatumaan päälleen, mutta eivät vetoa Jumalaan. Yksi kurjimmista asioista Ilmestyskirjassa on, – että ihmiset eivät kadu. He kuolevat mieluummin kuin kääntyvät Jumalan puoleen.  Kysymys kuuluu, – onko kenelläkään toivoa päästä Jumalan luo vaivanaikana.

ANKERBERG…Kohta puhumme niistä 144 000:sta, jotka Jumala valitsee.Muistan professorin, joka istui kanssani 8 tuntia – ja näytti minulle sinetit muualta Raamatusta.  Selittäisitkö tämän, Mark.

MARK HITCHCOCK:…Matt. 24:ssä on saarna, jonka Jeesus piti Öljymäellä – pari päivää ennen kuolemaansa.  Jeesus antoi suuntaviivat lopunajoille. Opetuslapset kysyivät lopunaikojen ajankohtaa ja merkkejä. Jeesus vastasi, että tulee vääriä messiaita.  Se viittaa valkean hevosen ratsastajaan. Sanomat sodista tuo tulipunainen hevonen. Nälänhätä tulee mustan hevosen myötä jne. Jeesus tekee Matteus 24:ssä – yhteenvedon Ilmestyskirjan tapahtumista.  Kun vertaamme tulkintaamme Ilmestyskirja 6:sta ja sineteistä – Matteus 24:n sanomaan, voimme päätellä, onko se oikea.

ANKERBERG…Ja nehän sopivat hyvin yhteen.  Ron, tuohon aikaan koko maa on myllerryksessä.  Kuka moni kuolee silloin?

HITCHCOCK:…Neljännes maan asukkaista kuolee 4. sinetin kohdalla.

ANKERBERG…Ihmisiä kuolee, on nälänhätää, – hallitsijat kohtelevat ihmisiä pahasti.  Silti Jumala on armollinen. Hän valitsee 144 000 ihmistä todistamaan itsestään.  Keitä nämä ihmiset ovat ja millaisen vallan Jumala antaa heille?

RON RHODES:…Tämä on ihmishistorian pimeintä aikaa, jonka keskelle Jumala lähettää valonsa.  Vaikka Jumala langettaa vihansa, – Hän osoittaa myös armoaan. Hän ei halua ketään kadotukseen.  Jos silti haluaa kapinoida Jumalaa vastaan, saa kantaa Jumalan vihan. On kaksi valtanäkemystä siitä, keitä nämä 144 000 ovat.  Yhden mukaan kyse on seurakunnasta. Ongelma on, että nämä ihmiset edustavat juutalaisten 12 heimoa. Lisäksi Raamatussa seurakunta on seurakunta ja Israel on Israel.

ANKERBERG…Ja heimot luetellaan vielä.

RHODES:…On määrätyt seurakunnat ja lukumäärät.  Kaikkialla Raamatussa erikseen nimetyt heimot ja lukumäärät – viittaavat vain Israeliin.  Uskon, että tässä on kyse vain Israelin heimoista. Myös Apostolien teoissa seurakunta ja Israel ovat erillisiä.  Siellä Israel mainitaan 20 ja seurakunta 19 kertaa. Apostoli Paavali tekee eron näiden välille omissa kirjoituksissaan.  Taustalla on se, – että Jumala kutsui juutalaisen kansan, Israelin, valoksi pakanoille.

ANKERBERG…Koko maailmalle.

RHODES:…Jumala halusi heidän vievän hyvät uutiset kaikkialle maailmaan.  Mutta he epäonnistuivat. He eivät edes ymmärtäneet, että Jeesus oli Jumalan Messias.  Uskon, että nämä 144 000 – täyttävät alun perin Israelille annetun tehtävän. He ovat 144 000 evankelistaa, – jotka julistavat evankeliumia maailmaan.  Uskon, että sen seurauksena monet tulevat uskoon. Myöhemmin puhumme suuresta kansanjoukosta.  Uskon, että suuri kansanjoukko tulee uskoon – näiden 144 000 evankelistan ja ehkä myös kahden todistajan ansiosta.

ANKERBERG…Mark, miten uskot Jumalan ilmestyvän näille ihmisille? Miten Hän kertoo, mitä haluaa heidän tekevän?

HITCHCOCK:…Hyvä kysymys.  Tässä vaiheessa seurakunta on temmattu taivaaseen.  Tuolloin uskoon tulevat ovat jääneet maan päälle. Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka he tulevat uskoon.  Ehkä tänne jääneet näkevät jotain tai lukevat jostain. Jotkut uskovat, että 144 000 evankelistaa kokee Saulus Tarsolaisen – kaltaisen yliluonnollisen uskoontulon.  Jumala valitsee todistajikseen 12 000 edustajaa 12 heimosta. Lisäksi Jumala suojelee nämä 144 000 koko vaivanajan. Ilmestyskirjan luvussa 14 koko 144 000:n joukko on tallella.  Ei 143 399. Jumala pitää lupauksensa varjella heidät koko vaivanajan.

ANKERBERG…Pidämme nyt katkon, jonka jälkeen puhumme siitä, – kuinka 7. sinetti avaa oven 7:lle pasuunalle, – jotka tuovat entistä pahempia tuomioita.  Pysykää kanavalla.

*****

ANKERBERG…Jatkamme nyt keskustelua Ilmestyskirjasta – ja Jumalan paljastamista tulevista tapahtumista.  Studiossa ovat Ed Hindson, Mark Hitchcock ja Ron Rhodes. Ed, voisitko kertoa, missä mennään ennen siirtymistä lukuun 8 – ja pasuunoiden tuomioihin.

HINDSON:…Ilmestyskirjassa on kolme 7 tuomion sarjaa: – 7 sinettiä, 7 pasuunaa ja 7 maljaa.  Kun 7. sinetti avataan, tulevat 7 pasuunan tuomiot. Enkelit tulevat yksi toisensa jälkeen – ja puhaltavat pasuunoihin, jotka tuovat tuomion.  Siitä seuraa kaaos maan päällä. Luvuissa 8-11 kuvataan seitsemän pasuunan tuomioita. Sitten tulee väliaika, jolloin Jumala antaa toivon sanoman.  Kukin tuomio koskee koko maaplaneettaa: – kasvillisuutta, vesistöjä, ilmaa. Tulee heinäsirkkavitsaus. Eufrat-joki väistyy idästä tulevan armeijan tieltä.  Sitten tulee lopullinen tuhoisa Jumalan tuomio. Tämä kaikki koskee kolmannesta maapallosta.

ANKERBERG…Kysyn tähän väliin ehkä yllättävän kysymyksen, – jota ihmiset kysyvät: Miksi Jumala on niin ankara tuona aikana?

HINDSON:…Jumala on antanut ihmisille vuosisatoja aikaa katua ja tulla uskoon.  Vuosisatoja jatkuneen vastustuksen jälkeen – ihmissydän kovenee entisestään.  Oikeastaan Jumala vain – ottaa varjelevan kätensä pois – ja ihmissydänten turmelus ajaa ihmisiä tuhoon.  On ihmeellistä, etteivät ihmiset halua Jumalaa elämäänsä – ja vastustavat Häntä, kunnes jokin menee vikaan.  Sitten lauletaan God Bless America ja rukoillaan Jumalaa apuun.  Tulee aika, jolloin Jumala sanoo: Ette ole etsineet Minua – ja olen jo temmannut tosi uskovat.  Siksi nyt on edessä vaikeat ajat.

ANKERBERG…Aloitetaan 1. pasuunan tuomiosta.  Mitä siinä tapahtuu?

RHODES:…Pidetään mielessä, että ensimmäisten neljän pasuunan tuomiot – koskevat maailmaa, ihmisen ympäristöä.  Kolme viimeistä koskevat ihmisiä. Ensimmäinen pasuuna tuo maahan rakeita ja verensekaisia tulenlieskoja.  Sen seurauksena kolmasosa puista – ja kaikki vihanta palaa. Ihmisen elinympäristö tuhoutuu. Tämä tuomio ja muut ympäristöä tuhoavat – kolme peräkkäistä pasuunatuomiota tekevät rankkaa tuhoa.

ANKERBERG…Entä 2. pasuuna?

HITCHCOCK:…Neljä ensimmäistä sinettiä ovat neljä ratsastajaa, sitten tulee kolmen ryhmä.  Tässäkin on ensin neljän ryhmä ja sitten kolmen – ns. Voi-huudot. Kaikissa näissä taivaasta tulee tulipallo.  Kolmannes meristä saastuu. Kun 2. enkeli puhaltaa pasuunaan, -tulta liekehtivä vuori heitetään mereen. Kolmannes merestä muuttuu vereksi.  Kolmannes merenelävistä kuolee ja kolmannes laivoista tuhoutuu. Meristä tulee haisevia verisiä mätäaltaita. On kiinnostavaa, että tässä toistuu koko ajan kolmannes.  En osaa sanoa, miksi.  Siitä on eri tulkintoja.  Se osoittaa kuitenkin, että kaikki tulee Jumalalta.  Tapahtumat eivät ole sattumaa. Ne koskettavat juuri kolmasosaa maasta.  Kuten Egyptin vitsaukset osuivat tiettyyn paikkaan. Se osoittaa Jumalan suvereeniutta.

ANKERBERG…Sitten 3. pasuuna.

HINDSON:…Se koskee jokia, makeaa vettä.  Pasuuna 2 saastuttaa meret ja pasuuna 3 makean veden.  Pasuuna 4:n aikaan vaikuttaisi siltä, että ilma saastuu, – koska aurinkoa, kuuta ja tähtiä ei voi nähdä kolmasosana vuorokaudesta.  Raamattu ei puhu ydinsodasta tällä termillä. Siihen aikaan sitä ei olisi ymmärretty. Tämä kuitenkin vaikuttaisi siltä. Jotain kauheaa tapahtuu kolmasosalle maata.  Se saastuttaa kasvillisuuden, ilman ja veden. Tuo osa maapalloa tulee asuinkelvottomaksi.

ANKERBERG…Ron, mitä kiinnostavaa tapahtuu 5. pasuunan tuomiossa?

RHODES:…Tämä on varmaan kauhein tuomio tähän saakka.  Siinä puhutaan heinäsirkoista, joilla tarkoitetaan demonihenkiä.  Ne vapautetaan pohjattomasta kuilusta. Tällaiseen paikkaan suljetut demonit ovat pahoista pahimpia.  Kun ne vapautetaan, tulee kuin heinäsirkkamyrsky. Kuin pilvin pimein demoneja päästettäisiin portista.  He saavat kiduttaa ihmisiä 5 kuukautta tappamatta heitä. Ihmiset ovat tuskissaan ja haluavat kuolla, mutta eivät kuole.  Kuten näemme, ihmisympäristö tuhoutuu. Sen ohella tulevat kuvaan myös valtavat tuskat. Jumalan ihmiset eivät joudu niihin.  Ne, jotka ovat maan päällä ja kapinoineet Jumalaa vastaan, – alkavat kokea kuumotusta.

ANKERBERG…Haluaisitko vielä kommentoida vapautettujen demonien määrää.

HITCHCOCK:…Tuomio on tosi paha.  Maailma tulee olemaan ristitulessa.  On Jumalan viha taivaasta, – ihmisten viha maan päällä ja saatanan viha maan alta.  Se tulee olemaan vertaansa vailla oleva tuomion aika.

ANKERBERG…Ed, kertoisitko 6. pasuunan tuomiosta.

HINDSON:…Noin 200 miljoonan ihmisen armeija – 2 x 10 000 x 10 000, – suurin silloin tunnettu luku, – tulee Eufrateen itäpuolelta – kohti Lähi-itää – ja lopulta kohti Israelia ja Jerusalemia. Tulkinnasta riippumatta on selvää, – että Ilmestyskirjan maantiede on keskittynyt Lähi-itään.  Se on konfliktien tapahtumapaikka. Keskustellaan siitä, kenen armeijasta on kyse. Vastaus vaihtuu sen mukaan, mistä maasta ei pidetä. Se tulee kuitenkin olemaan demonien hallitsema armeija. Ihmiset marssivat, armeijat taistelevat. Heinäsirkkojen kuvaus muistuttaa nykyisiä aseita ja tankkeja.  Johannes yrittää kuvata sitä: – ihmiskasvot, naismaiset hiukset, tulta syöksevät hännät…Johannes ei ikinä ollut nähnyt sellaista – eikä tiennyt, miten kuvata sitä, mutta teki parhaansa. Hän tiesi, että saatana oli kaiken takana. Armeija on demoninen ja käyttää ihmisiä ja aseita – hyökätäkseen maailmaan tuolloin.

RHODES:…Kauheinta on uhrien määrä – kolmannes maan asukkaista kuolee. Aiemmin kerrottiin, että neljännes maasta kuolee.  Se on yhteensä puolet… Puolet maapallosta on mennyttä.

ANKERBERG…Mark, tästä seuraa tärkeä teologinen kysymys.  Kun kaikkiin pasuunoihin on puhallettu, – onko puolet vaivanajasta ohitettu?  Jos vaivanajan 1. puolisko on 3,5 vuotta, – ja toinen samoin, se on yhteensä 7 vuotta.  Mihin kohtaan pasuunat sijoittuvat?

HITCHCOCK:…Kysymys on tärkeä.  Ilmestyskirjassa kronologia lienee kiistellyin asia.  Ei saa olla liian dogmaattinen. Profetioita tutkivat ystävänikin ovat kanssani eri mieltä kronologiasta.  Tulee varoa olemasta liian tiukka. Itse sijoitan sinettien tuomiot vaivanajan 1. puoliskolle. Silloin synnytystuskat alkavat.  Pasuunoiden tuomiot sijoitan vaivanajan 2. puoliskolle. Vihan maljat taas päästetään nopeasti valloilleen vaivanajan lopussa. Täytyy muistaa, että vaikka sinettien tuomiot toteutuvat 1. puoliskolla, – niiden vaikutus jatkuu sen jälkeenkin.  Sijoitan pasuunatuomiot vaivanajan 2. puoliskolle niiden vakavuuden tähden. Jeesus sanoo, että vaivanajan jälkipuolisko, ns. suuri ahdistus, -poikkeaa muista ajoista maailmassa. Jos pasuunat sijoittaa vaivanajan 1. puoliskolle kuten sinetitkin, – puolet ihmisistä kuolee jo silloin.

ANKERBERG…Puolet koko maailman ihmisistä.

HITCHCOCK:…Silloin vaivanajan 1. puolisko olisi jälkimmäistä pahempi.

Pasuunoiden sijoittamista jälki-puoliskolle voi perustella muutenkin.  Minusta se sopii paremmin Ilmestyskirjan kulkuun. Ensin on sinetit, jotka vastaavat Jeesuksen kertomaa Matteus 24:ssä.  Pasuunoiden myötä aika kovenee. Ihan lopuksi tulevat luvussa 16 mainitut vihan maljat. Tämä järjestys sopii paremmin yhteen koko Raamatun – ja Jeesuksen sanojen kanssa.

ANKERBERG…Ed, ihmiset saattavat lukea Ilmestyskirjaa – ja miettiä, että tuomiot ovat niin rajuja, etteivät ne oikeasti tapahdu.  Jeesus on antanut ne tiedoksi, – joten jos pitää Häntä totuudellisena, nämäkin asiat ovat totta. Se tulee olemaan kauheaa.  Vielä ei ole aika, tempaus ei ole tullut. Mitä sanoisit niille, joilla ei ole mitään suhdetta Jeesukseen? He tietävät Hänet, mutta ovat välinpitämättömiä.

HINDSON:…Jos Jeesus sanoo, että näin tapahtuu, se pitää paikkansa. Aikanaan Jeesus kertoi opetuslapsilleen temppelin hajottamisesta ja niin kävi.  Hän kertoi muistakin tulevista tapahtumista ja niin kävi. Hän on lihaksi tullut Jumala – ja näkee kaiken alusta loppuun. Hän tietää sinun loppusi ja minunkin.  Niin kuin alkummekin. Jeesus tietää elämänkohtalosi ja tuntee sydämesi.

Ilmestyskirjaa ja juuri tätä osuutta lukiessasi – saatat kauhistella tuomioiden rajuutta ja ajatella, – ettet halua jäädä tänne, koska lähes kukaan ei selviä.  Vihan maljat koskettavat koko maaplaneettaa. Niitä ei pysty pakenemaan. Voi juosta pakoon, muttei pääse piiloon.

Ilmestyskirja haluaa kertoa, ettei sinulle tarvitse käydä näin.  Sen tarkoitus ei ole pelottaa, vaan valmistaa. Tule Kristuksen luo, kun vielä on aikaa.  Tule ennen tempausta tai kuolemaasi.

Voit tehdä päätöksen, joka muuttaa iankaikkisen kohtalosi.  Usko Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemaan. Hän kuoli ristillä, mutta ei pelkkänä marttyyrinä tai uhrina.  Hän kuoli sovituskuoleman. Hän on Jumalan Karitsa kuten Ilmestyskirja kertoo. Hän kuoli puolestasi – ja pyytää sinua luottamaan siihen.  Usko Häneen riittää syntien anteeksi-saamiseen ja ikuisen elämän lahjaan. Sinun tulee vain pyytää anteeksi ja tunnustaa uskosi Jeesukseen.

ANKERBERG…Nyt on hyvä aika tehdä kuten Ed neuvoi, – jos koet, että Jumala kutsuu.  Jumala kuulee sinua ja vetää puoleensa. Hän haluaa, että rukoilet, mutta jättää päätöksen sinulle.  Toivottavasti rukoilet nyt.

Ensi viikolla meillä on jälleen mahtava uusi aihe Ilmestyskirjasta.  Jumala antaa kaksi ihmeellistä todistajaa maan päälle. Mitä he tekevät ja miten maailma ottaa heidät vastaan?  Siitä sinun täytyy kuulla. Tavataan siis ensi viikolla.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu