Jeesusta etsimässä – ohjelma 1

KUULUTTAJA:…Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, – hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on?

CRAIG EVANS:…Jos olisin maallikkohistorioitsija, – uskoisin, että Jeesus ajattelee olevansa taivaan lähettiläs.

KUULUTTAJA:…He vastasivat: – Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten Elia, – joidenkin mielestä Jeremia tai joku profeetoista.

EDWIN YAMAUCHI:…On epäsuoria todisteita, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen.

KUULUTTAJA:…Entä te?, kysyi Jeesus.  Kuka teidän mielestänne olen?

DARRELL BOCK:…Uskon, että ääni kohdistui Jeesukseen: – Sinä olet rakas Poikani, sinuun olen mieltynyt.

KUULUTTAJA:…Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.

Yhä vielä kysymys Jeesuksesta haastaa historioitsijat ja teologit, – uskovat ja uskosta osattomat.  Jotkut pitävät Häntä Messiaana, Jumalan Poikana, – kuten Hänen seuraajansa 1. vuosisadalla. Jotkut väittävät, ettei Jeesus tehnyt kaikkea evankeliumeissa kerrottua.  Silti, etsimme edelleen Jeesusta. Jeesusta etsimässä

*****

JOHN ANKERBERG…Tervetuloa seuraani.  Matkaamme kolmelle mantereelle kysymään: – Onko historian Jeesus sama kuin kristinuskossa?  Mitä voimme tietää Hänestä? Nämä kysymykset askarruttivat ABC-kanavaa, – joka teki aiheesta kahden tunnin ohjelman.  Sen juonsi Peter Jennings. Ohjelman jälkeen monet tutkijat halusivat esittää oman näkemyksensä. Kuten voi käydä, kun saa diagnoosin vaikeasta sairaudesta.  Silloin saattaa haluta kuulla toisenkin näkemyksen. ABC-ohjelman johtopäätökset Jeesuksesta eivät vaikuttaneet tosilta. Siksi kysyimme asiaa vielä 13 asiantuntijalta.  Tarkistimme myös parilta ABC:n haastattelemalta heidän kantansa.

Tri N.T. Wright on opettanut Oxfordin yliopistossa 22 vuotta.  Hän on Westminster Abbeyn kaniikki – ja historiallisen Jeesuksen eturivin tutkijoita maailmassa.  Kysyin häneltä, kuka Jeesus oikeasti on.

N.T. WRIGHT:…Jeesus oli profeetta, joka julisti Jumalan valtakunnasta.  Hän oli 1. vuosisadan juutalainen Palestiinasta. Jeesus piti itseään Jumalan valtakunnan lähettiläänä, Israelin Messiaana.  Hän uskoi, että tehtävä vaati Hänen kuolemaansa – ja kuuliaisuutta kutsumukselle Kirjoitusten mukaan. Näin tehdessään Hän uskoi olevansa Israelin Jumalan ruumiillistuma, – joka vapauttaa kansan.

ANKERBERG…Tri Wrightin näkemykset eivät vakuuttaneet monia katsojista.  Miksi näin oli?

Olet saattanut törmätä – Jeesus-seminaariksi kutsutun tutkijaryhmän näkemyksiin.  Monet pitävät heidän ajatuksiaan Jeesuksesta – koko tutkijayhteisön näkemyksinä. Kysyimme tutkijoilta Kanadassa, USA:ssa, Euroopassa ja Israelissa, – mitä he ajattelevat Jeesus-seminaarin johtopäätöksistä. Tulos saattaa yllättää.

EVANS:…Lievästi sanottuna mielipiteeni ei ole positiivinen.  Euroopan mantereen tutkijat eivät ole kuulleetkaan Jeesus-seminaarista – tai vastustavat sitä.  Britit ajattelevat samoin: – Jeesus seminaariko?  Kuka sen ottaisi tosissaan?  Tämä on eurooppalaisten kanta.

YAMAUCHI:…Peter Jenningsin ja muiden tämän aiheen tutkijoiden – tulisi tietää, että tutkijoiden näkemyksiä on laaja kirjo – ja Jeesus-seminaari edustaa radikaalia näkemystä evankeliumeista.

WRIGHT:…Luulisin, että monet tutkijat Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta – toteaisivat Jeesus-seminaarista: –Jotain huvittavia tyyppejä Amerikasta, ei pahemmin kiinnosta.

ANKERBERG…Ovatko Jeesus-seminaarin edustajat arvostettuja USA:ssa?

EVANS:…Eivät.  Heitä on kyllä ollut Society of Biblical Literaturen johdossa.  Olen aktiivijäsen saman yhteisön Historiallinen Jeesus -ryhmässä. Kokouksissa on 300-400 osallistujaa.  Se on noin 10 kertaa enemmän kuin Jeesus-seminaareissa.  Kun Jeesus-seminaarin edustajat esittävät kantojaan, – kuten ei-eskatologinen Jeesus – tai ajatukset Pietarin evankeliumista, – nämä näkemykset tyrmätään täysin.

ANKERBERG…Jos joku haluaa tutkia, mitä Jeesus todella sanoi ja teki Pyhässä maassa, – mitä historiallisia todisteita on?  Kuten P. Jennings korosti, – tutkijat käyttävät varhaisimpia kirjoituksia eli neljää evankeliumia. Täältä Israelista alkaa väittely Jeesuksesta.  Mitä 4 evankeliumia ovat? Voiko niihin luottaa?

EVANS:…On aloitettava varhaisimmista ja luotettavimmista lähteistä.  Ne ovat UT:n 4 evankeliumia.

CLAIRE PFANN:…Historian Jeesuksen tutkimiseksi on syvennyttävä työkaluihin – eli evankeliumien teksteihin, – Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin, – juutalaisten, kuten Josefuksen kirjoituksiin.  On myös tutkittava arkeologiaa sekä heprean ja kreikan kieliä.

ANKERBERG…Jotkut väittävät, – että evankeliumien kirjoittajat olivat Jeesuksen seuraajina puolueellisia – eivätkä raportoineet tarkasti.

CRAIG BLOMBERG:…Entisaikaan ei ajateltu – historiankirjoitusta objektiivisena ja kiihkottomana.  Tarinaa ei kerrottu eteenpäin, jos ajateltiin, ettei siitä opi mitään.

BOCK:…Historia ja teologia voivat olla yhtä.  Ajattele sanaa perspektiivi  sanan teologia sijaan.  Evankeliumit tarjoavat opetuslasten ja Jeesukseen uskovien perspektiivin, – näkemyksen Jeesuksesta.

BLOMBERG:…Jos joku uskoo lujasti johonkin, – se ei suoraan merkitse faktojen vääristelyä.  Joskus jopa päinvastoin. Hyvä nykypäivän esimerkki ovat juutalaiset holokaustin tutkijat.  He ovat selkeästi halunneet estää vastaavat hirmuteot – ja siksi kirjanneet hyvin tarkkaan kaikki julmuudet.  Ns. historialliset revisionistit, valtaosin pakanat, – ovat sen sijaan vähätelleet asioita.

ANKERBERG…Mitä sanoisit niille epäilijöille, – joiden mukaan evankeliumien kirjoittajiksi nimetyt eivät sitä ole.

BLOMBERG:…Varhaisten kirkkoisien aineiston perusteella – kirjoittajia ovat juuri Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.  Matteus ja Johannes olivat apostoleja, – joiden kumppaneita Markus ja Luukas olivat. He kirjoittivat Jeesuksesta.

ANKERBERG…P. Jenningsin mukaan tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, –  etteivät evankeliumien kirjoittajat olleet silminnäkijöitä.

EVANS:…Kaksi ei ollut silminnäkijöitä, – mutta saattoivat tuntea silminnäkijöitä.  Matteus ja Johannes luultavasti olivat silminnäkijöitä. Minusta Jenningsin lausunto on ylikriittinen.  Läheskään kaikki eivät tue häntä.

ANKERBERG…Yksi väitteistä oli, että evankeliumit kirjoitettiin – 40-100 v. Jeesuksen kuolemasta.  Mitä mieltä olet?

EVANS:…Se on aivan liikaa, pikemminkin 35-50 vuotta.

ANKERBERG…Tutkijat korostavat usein, – että jos valtaosa UT:sta kirjoitettiin 35-50 vuotta Jeesuksen kuolemasta, – tuolloin silminnäkijöitä vielä eli.  Siksi kirjoitusten täytyi olla tarkkoja. Muuten sekä Jeesusta rakastaneet että vihanneet olisivat kumonneet ne.

BLOMBERG:…Eivät vain kristityt tarkistaneet tekstiä.  Etenkin Israelissa oli yhä Jeesusta vastustavia silminnäkijöitä.  Jos apostolit olisivat väittäneet jotain täysin erilaista – kuin Jeesuksen tiedettiin tehneen, – vastustajat olisivat korjanneet virheet – ja ehkä tuhonneet koko liikkeen.

ANKERBERG…Keskustelimme UT:sta juutalaisen arkeologin, Gabriel Barkayn kanssa.  Hänet on palkittu työstään Israelissa. Uskotko arkeologina, että UT:n kirjoittajat perustivat tekstinsä – todellisiin historian tapahtumiin, jotka tapahtuivat menneisyydessä?

GABRIEL BARKAY:…Kyllä.  Minusta evankeliumit kertovat pääosin 1. vuosisadan todellisuudesta.  

ANKERBERG…Tri M. Broshi toimi aiemmin intendenttinä museossa, – jossa Kuolleenmeren kääröt ovat.  Hän on arvostettu arkeologi ja tutkija, – ja oli mukana Qumranin aarteiden kaivauksissa.

MAGEN BROSHI:…Asetelma on täysin tarkka.  Maantieteellinen sijainti ja asumistyyli on tarkka.  Sellaista ei olisi voitu keksiä eikä siihen olisi ollut syytäkään.

EVANS:…Voimme käydä paikassa.  Se ei ole satua, vaan oikeasti olemassa.  Ei kuningas Arthurin pyöreä pöytä. Voimme nähdä, missä kaikki tapahtui.  Voimme nähdä, missä Jeesus käveli.

ANKERBERG…Arvostettu juutalainen arkeologi Hillel Geva on työskennellyt –  Jerusalemin tärkeillä kaivauksilla vuodesta 1967. Hän on johtavan Raamatun arkeologiaan keskittyvän lehden päätoimittaja.

HILLEL GEVA:…UT on aito historiallinen kirja.  Se kertoo historian tosi tapahtumista.

BROSHI:…Siinä käsitellään aikaa, jolloin monia silminnäkijöitä vielä eli.  He tiesivät asiat sen perusteella. UT ei missään tapauksessa ole fiktiota – tai historiallinen romaani.  Se on niin tarkkaa tekstiä kuin vain voi olla.

ANKERBERG…Arkeologit ovat vahvistaneet, – että Luukas mainitsi – 32 maata, 54 kaupunkia, 9 saarta ja useita hallitsijoita – tekemättä yhtäkään virhettä.

Jos evankeliumit ovat historiallista kerrontaa, entä Jeesuksen syntymä?  Jouluna kristityt muistavat Beetlehemin Jeesuksen syntymäpaikkana. ABC:n ohjelmassa jotkut tutkijat epäilivät tiedon todenperäisyyttä.  Nyt matkaamme Beetlehemiin tutkimaan asiaa.

*****

ANKERBERG…Etsiessämme totuutta Jeesuksesta päädyimme nykypäivän Beetlehemiin.  Alue on poliittisesti epävakaa ja joskus sodan runtelema. Sen asukkaat ovat vaatimatonta alkuperää, – kuten aikanaan Joosef ja Maria.

Tässä on Jeesuksen syntymäkirkko.  Jotkut tutkijat väittävät, ettei Jeesus syntynyt täällä.  Väitetään myös, että – Matteus kertoo Jeesuksen syntyneen Beetlehemissä ja Luukas Nasaretissa.

Matteuksen mukaan -Jeesus syntyi Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikaan.  Luukkaan mukaan –Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista -ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin…Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.  Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, -ja hän synnytti pojan, esikoisensa.  Matteus ja Luukas siis kirjoittavat, että Jeesus syntyi Beetlehemissä.

BOCK:…Uskon, että Jeesus syntyi Beetlehemissä.  Mitä todisteita on siitä, että Hän olisi syntynyt Nasaretissa?  Vastaukseni on hiljaisuus. Siis ei todisteita.

ANKERBERG…Tutkija Marcus Borg on eri mieltä.  Hän on Jeesus-seminaarin perustaja. Hänestä syntymäpaikka on Nasaret, koska UT puhuu Jeesus Nasaretilaisesta.

PFANN:…Minusta tämä on ajattelematon väite. Jeesus Nasaretilainen ei viittaa syntymäpaikkaan, – vaan siihen, mistä Jeesus oli kotoisin ja missä aloitti työnsä.  Hänet tunnettiin tällä nimellä, koska Hän asui Nasaretissa nuoruutensa. Se ei kerro syntymäpaikkaa, Beetlehemiä.

ANKERBERG…P. Jennings väitti, – ettei tästä maailmankolkasta löydetty tieto tue – Matteuksen eikä Luukkaan kirjoituksia.  Claire Pfann tuntee Beetlehemin kulttuurin Jeesuksen ajalta. Kysyimme, antaako hänen mielestään – kertomus Jeesuksen syntymästä väärän kuvan 1. vuosisadan juutalaiselämästä?

PFANN:…Ei, minusta evankeliumit eivät vääristele -juutalaisten elämää Pyhällä maalla 1. vuosisadalla.  Etenkin Luukas pyrkii näyttämään juutalaisen elämän normit.

ANKERBERG…Juttelimme myös juutalaisen arkeologin, tri Broshin kanssa.  Kysyimme, tukevatko tiedot tästä osasta maailmaa – evankeliumien sanomaa.

BROSHI:…Tietyissä asioissa ne sopivat hyvin muihin tietoihin – 1. vuosisadan Palestiinasta.  Ne antavat hyvän kuvan tapahtumista täällä. Arkeologia todistaa asiat.

EVANS:…Arkeologia ei todista, että Jeesus todella oli Jumalan Poika. Lähdekritiikki ja muu ei todista sellaista.  Se todistaa vain, että on historiallinen perusta, – jonka valossa eri uskontunnustukset ovat täysin mahdollisia.

ANKERBERG…Väitetään, että kuvaus Jeesuksen neitseellisestä syntymästä muistuttaa – Kreikan ja Rooman mytologioita.  Keisari Augustuksen äiti tuli tarun mukaan raskaaksi – auringon jumala Apollosta. Mitä siitä ajattelet?

GARY HABERMAS:…Mysteeriuskonnoissa tai hellenistisissä uskonnoissa jumalolennot eivät ole – joskus eläneitä historian hahmoja.  Niitä ei voi verrata eläviin. Minusta Plutarkhos sanoi Isiksestä ja Osirista hienosti: – Luuletteko, että tämä on historian kuvausta? Minähän kerron tarua.  Hän toistaa sen kahdesti.  Tässä on selvä ero.

BOCK:…Neitseellinen syntymä oli yksinkertainen.  Jumala tuli Marian luo, kertoi lapsesta -ja siinä se tapahtui.  Jenningsiin viitaten, ei tarvita mitään käärmeitä tekemään nainen raskaaksi.  Se tapahtuu Jumalan sanasta. Ihmeet on kuvattu hyvin yksinkertaisesti Raamatussa.

WRIGHT:…Olen varma, että Matteus ja Luukas tiesivät, – että pakanoiden keskuudessa kerrottiin tarua siitä, – että Aleksanteri Suuri sai alkunsa hänen äitinsä ollessa neitsyt.  Samaa kerrottiin Augustuksesta ja muista. Matteus ja Luukas halusivat kertoa Jeesuksesta juutalaisten Messiaana. Juutalaisuudessa ei ollut em. taruja ja tämä oli heille vaarallinen lähtökohta.  Miksi he olisivat keksineet sellaista, – jos hyvin ilmeinen reaktio siihen oli ivallinen: – Mariahan makaili roomalaisten sotilaiden kanssa.  Näin kristittyjen vastustajat puhuivatkin.  Matteus ja Luukas eivät olisi kirjoittaneet aiheesta, – elleivät olisi uskoneet, että jotain ihmeellistä tapahtui.

ANKERBERG…Kyseenalaistaessaan evankeliumien kirjoittajat Jennings vihjasi, -ettei Luukkaan kuvaus Jeesuksen syntymästä voinut olla historiallista.  Miksi Joosef olisi tuonut Marian Nasaretista Beetlehemiin -autiomaan halki, jos tämä oli pitkällä raskaudessaan?

PFANN:…Tässä kysymyksessä on niin paljon virheitä.  Kun he aloittivat matkan, Maria ei ollut niin “pitkällä raskaudessaan”.  Luukas 2:ssa ei sanota, että Maria synnytti matkallaan Beetlehemiin. Sanottiin, että Beetlehemissä synnytys alkoi.  Silloin tuli synnyttämisen aika. Toiseksi, matka Nasaretista Beetlehemiin ei ole niin kauhean vaikea. Luultavasti liikuttiin ryhmittäin.  Matka kesti 3-4 päivää. He yöpyivät ulkosalla ja heillä oli ruokaa mukanaan. Eikä joka puolella ollut rosvoja hyökkäämässä. Tähän sisältyy ennakko-oletuksia, -jotka heijastavat aikamme skeptisyyttä.  Ne eivät ota huomioon sitä, – että jos Maria ja Joosef olisivat asuneet avioparina, – miksi Joosef olisi jättänyt Marian kotiin, – kun tiedossa oli pitkä poissaolo väestölaskennan takia?

ANKERBERG…Monille suuri kysymys on: –Voiko neitseestä syntyminen olla totta?

WRIGHT:…En tietenkään voi todistaa sitä.  Sitä ei voi todistaa kuten ylösnousemusta, – jota ilman ei voi selittää varhaiskristillisyyttä.  Se pakottaa minut toteamaan: – Jos Jumala todella sovitti maailman synnit Kristuksessa, – eikö olisi jotain muutakin ihmeellistä?  Kertomukset tuntuvat ihmeellisiltä, – mutta miksi ne kerrottiin? Ehkä ne todella ovat totta. Tietääkseni juutalaiset eivät kierrelleet sanomassa: – Aha! Jesaja 7:14 mukaan Messiaan tulee syntyä neitseestä.  Matteus ei yrittänyt liittää tätä tietoa pakolla Jeesukseen.  Ehkä hän olisi mieluummin jättänyt sen mainitsematta. Mutta hän halusi vahvistuksen VT:sta.  Myöskään Luukas ei halunnut pakottaa kertomukseensa Jeesusta, – vaan asia todella oli niin.

ANKERBERG…Evankeliumien mukaan Jeesus kasvoi pienessä Nasaretissa.  Mitä tiedetään Hänen lapsuudestaan ja suhteestaan vanhempiinsa?

PFANN:…Luukkaan mukaan Jeesus meni 12-vuotiaana temppeliin.  Hän puhui vanhimpien, rabbien ja fariseusten kanssa. He huomasivat lapsen lahjakkuuden.  Hänen tulisi päästä opiskelemaan lakia. Jeesuksen maanpäälliset vanhemmat kielsivät sen. He pyysivät Jeesuksen kotiin.  Hänen tulisi oppia ammatti ja auttaa perhettä. Jeesus oli kuuliainen ja toimi niin. Hän vaihtoi rabbien opinahjot Nasaretin luokkahuoneeseen.  Siellä hän näki paimenia lampaineen, – viljelijöitä pelloilla, isiä lapsineen. Hän tarkkaili elämän tapahtumia – ja mietti, kuinka ne kuvastivat Jumalan valtakunnan periaatteita – ja Jumalan luonnetta Isänä.  Kun Jumala lähetti Jeesuksen kasteen jälkeen Messiaaksi, – Hän pystyi puhumaan Jumalasta kansan ymmärtämällä kielellä. Kansa ei puhunut oppineiden tai Halakha-lakikokoelman kieltä. He ymmärsivät, mitä tarkoittaa, kun nainen hukkaa kolikon – tai kun isä armahtaa kapinoineen lapsen.  He ymmärsivät Isän rakkauden Jeesuksen vertausten kautta.

ANKERBERG…Jeesuksen lapsuuskaupungista, Nasaretista, oli 6 km Sipporikseen, – Herodes Antipaksen pääkaupunkiin.  Jeesus ja Joosef saattoivat tehdä siellä puusepän töitä. Roomalaiset verottivat juutalaisia raskaasti.  Jeesus näki rikkaiden ja köyhien välisen eron. Jotkut tutkijat väittävät, – että Jeesuksesta tuli poliittinen kapinallinen tai “kyyninen guru”.

BEN WITHERINGTON:…Nasaret on Sipporiksen vieressä.  Siellä on tehty monia mielenkiintoisia arkeologisia löytöjä.  Tätä asiaa on selviteltävä. Miten paljon läheisyys määrää sen, mitä ihminen on.  Brooklynissä hasidi-juutalaiset asuvat Lähi-idän buddhalaisten vieressä. He asuvat lähellä toisiaan – mutta mitä sitten?  Se ei ole vaikuttanut heidän uskoonsa. Se, että Jeesus on puuseppä Nasaretista ei tarkoita, – että Hän on kreikkalais-roomalainen Sipporiksesta.  Se ei myöskään tarkoita, että Hän on kapinallinen Gamalasta. Erilaisia ihmisiä asuu lähellä toisiaan, mutta usko on eri asia.

BOCK:…Hän kantoi selvästi huolta yhteiskunnan ulkopuolisista.  Rooma ei ollut suuri vihollinen, – vaan henkimaailman voimat, jotka tekivät työtään ihmisissä.  Siksi ihmiset käyttivät toisiaan hyväksi. Jeesuksen sanoma pyrki vaikuttamaan tuohon kamppailuun – ja roomalaiset olivat vain sivujuonne.

ANKERBERG…Tutkijat uskovat, että Jeesuksen julkinen toiminta – kesti ainakin vuoden, muttei yli 3-4 vuotta.  Jos näin oli, mitä niin mullistavaa Jeesus opetti lyhyessä ajassa, – että se muutti maailman? Siitä ensi kerralla.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu