Jeesusta etsimässä – ohjelma 2

KUULUTTAJA:…Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, – hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on?

CRAIG EVANS:…Jos olisin maallikkohistorioitsija, – uskoisin, että Jeesus ajattelee olevansa taivaan lähettiläs.

KUULUTTAJA:…He vastasivat: – Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten Elia, – joidenkin mielestä Jeremia tai joku profeetoista.

EDWIN YAMAUCHI:…On epäsuoria todisteita, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen.

KUULUTTAJA:…Entä te?, kysyi Jeesus.  Kuka teidän mielestänne olen?

DARRELL BOCK:…Uskon, että ääni kohdistui Jeesukseen: – Sinä olet rakas Poikani, sinuun olen mieltynyt.

KUULUTTAJA:…Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.

 Yhä vielä kysymys Jeesuksesta haastaa historioitsijat ja teologit, – uskovat ja uskosta osattomat.  Jotkut pitävät Häntä Messiaana, Jumalan Poikana, – kuten Hänen seuraajansa 1. vuosisadalla.  Jotkut väittävät, ettei Jeesus tehnyt kaikkea evankeliumeissa kerrottua.  Silti, etsimme edelleen Jeesusta.

*****

JOHN ANKERBERG…Jeesusta etsimässä Nasaretin vuosien jälkeen -Jeesus matkusti Jordanille tapaamaan Johannes Kastajaa.  Johannes oli palava saarnaaja, joka kutsui katumaan syntejä – ja varoitti kansaa Jumalan vihasta, jos näin ei tapahdu. Johanneksen kastettua n. 30-vuotiaan Jeesuksen  – alkoi monien tutkijoiden mukaan  Jeesuksen julkinen palvelutyö.

Tämä on Jordan-joki – Jeesuksen kastepaikka evankeliumien mukaan.  Evankeliumien kuvauksia väitetään ristiriitaisiksi, -koska ne keskittyvät eri asioihin kasteesta.

Markuksen mukaan ääni taivaasta sanoi: Sinä olet Poikani.  Matteuksen mukaan ääni taivaasta sanoi: Tämä on minun Poikani.  Mitä ääni taivaasta oikeasti sanoi?

BOCK:…Uskon, että ääni kohdistui Jeesukseen: – Sinä olet rakas Poikani, sinuun olen mieltynyt.  Kun Matteus kirjoitti tämä, hän korosti historiallista tapahtumaa.  Juuri tämä henkilö oli se, jonka kautta Jumala toimii.  Kummatkin kuvaukset ovat tosia.  Toinen korostaa  sanojen merkitystä, toinen itse sanoja.

CRAIG BLOMBERG:…Tähän kerrontaan on oltu tyytyväisiä.  Se tarjoaa olennaisen sanoista tai aikomuksista.  Tämän uskotaan olevan tarkka ja asianmukainen tapa välittää sanoma.  Valtaosa eroista evankeliumien välillä on yhtä vähäisiä kuin tämä.

ANKERBERG…Jeesuksen kasteen jälkeen Herodes Antipas pidätti ja vangitsi Johanneksen.  Markuksen mukaan – Jeesus palasi Galileaan ja julisti evankeliumia: – Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!  Mitä Jeesus tarkoitti sillä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle?

BOCK:…Yleensä  tällä ilmaisulla tarkoitettiin, -että Jumala tulee kerran hallitsemaan maailmaa ja palauttaa pyhien kunnian.  Erimielisyyttä oli siitä, miten. Sitenkö, että Israel päihittää vihollisensa? Vai että ylimaallinen johtaja ilmestyy?  Tai niiden yhdistelmä. Kun Jeesus puhui näin, merkitys oli periaatteessa selvä.

EVANS:…Jeesus antoi persoonallaan oman leimansa Jumalan valtakunnalle, -joka Hänessä oli ihmisten keskellä.  Kun Jeesus ajoi demonin ulos tai paransi, -se todisti, että Jumalan valtakunta oli kansan keskellä. Se oli ihmisille uutta.

N.T. WRIGHT:…Hän piti itseään Jumalan valtakuntaa julistavana profeettana, -joka näyttää, että Jumalan valtakunta on ihan nenän edessä.  Hän osoitti sen sanojensa lisäksi parantamalla jne. Kaikesta ei pidetty ja seurasi ongelmia.

ANKERBERG…Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunta oli läsnä, muttei valmis.  Se ilmeni Hänessä, mutta saatettaisiin loppuun myöhemmin.

BEN WITHERINGTON:…Jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, -niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.  Tässä Jeesus tarkoittaa todellisten ihmisten todellisia parantumisia -ja vapautusta Jumalan lunastusteon kautta.  Se tapahtui oikeille ihmisille siinä hetkessä, ei vasta kuoleman jälkeen.  Jumalan valtakunnassa on tämän ajan ulottuvuus -ja myös tulevaisuuden ulottuvuus.

ANKERBERG…Jeesus julisti, -että syntejään katuva ja Häneen uskova saisi heti pääsyn Jumalan valtakuntaan.

CLAIRE PFANN:…Hän tarkoittaa, että Jumalan tulisi hallita ihmissydämissä.  Tulevaisuudessa Jeesus tulee hallitsemaan myös maan päällä, – mutta nyt Jumala haluaa valloittaa -universumin kurittomimman kapistuksen, ihmissydämen.

ANKERBERG…Puhuiko Jeesus sellaista, -mistä poliittinen johto saattaisi hermostua?

BOCK:…Kyllä, mutta minusta Jeesus ei ollut tarpeeksi vaikutusvaltainen hahmo -ollakseen uhka roomalaisille.  Hänellä ei ollut armeijaa. Enemmänkin Hän oli uhka juutalaiselle johdolle. Hän halusi määritellä uudelleen juutalaisuuden periaatteet.  Se oli haaste heidän uskonnolliselle auktoriteetilleen.

ANKERBERG…Jeesus opetti olevansa Jumalan valtakunnan Kuningas.  Ne, jotka antautuvat Hänelle, pääsevät valtakuntaan. Hän viittasi usein itseensä Ihmisen Poikana.  Joskus Hän samaistui profeetta Danielin kuvaamaan hahmoon, -jolle Jumala antoi vallan ja ikuisen valtakunnan maan päällä.

EVANS:…Jos olisin maallikkohistorioitsija, -uskoisin, että Jeesus ajattelee olevansa taivaan lähettiläs -ja Daniel 7:ssä mainittu henkilö, -jolle annetaan valta ja valtakunta, jonka Hän tuo maan päälle.  Siihen todisteet viittaavat.

ANKERBERG…Jotkut väittävät, ettei Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta ollut uniikkia.  Johannes Kastaja ja Qumranin essealaiset opettivat samoja asioita.

Päätimme tutkia asiaa -ja matkasimme Kuolleenmeren luoteisrannalle Qumraniin.  Vuorissa näkyy yhä luolat, -joista beduiinipaimen v. 1947 löysi vanhoja käsikirjoituksia.  Löydön jälkeen tutkittiin muitakin luolia. Löydetyt Kuolleenmeren kääröt ovat mullistaneet tiedon -juutalaisten ajattelusta ja elintavoista Jeesuksen aikana.

STEPHEN PFANN:…Tässä ovat luolat 4A ja 4B, joista löydettiin suurin käärökätkö.  Syksyllä 1952 ryhmä beduiineja löysi -luolien pohjalta 800 kääröä huonossa kunnossa.

ANKERBERG…Tällaisia kääröjä Jeesus oli saattanut lukea Kapernaumin synagoogassa.

STEPHEN PFANN:…Beduiini kurkotti tällaisen ruukun sisälle -ja löysi kääröjä, -jotka muistuttivat niitä, -jotka olivat olleet 1. vuosisadan ihmisten käsissä.

WESTON FIELDS:…Ehkä Jeesuksen ja opetuslastenkin.  Tämän paikan löydöt antavat Uuteen testamenttiin sellaista sisältöä, -jota ei ole löydetty muualta.

ANKERBERG…Miksi?

FIELDS:…Toisen temppelin ajalta juuri ennen Jeesuksen aikaa ja sen jälkeen -ei ole muita juutalaisia dokumentteja kuin Qumranin kääröt, -joiden ajankohta voidaan määrittää Jeesuksen elinaikaan.

ANKERBERG…Kuolleenmeren kääröjen ansiosta ei enää voida väittää, – että neljän evankeliumin tapahtumat ovat -kristittyjen teologien vuosisatoja myöhemmin sepittämiä.  Kääröt todistavat, että monet UT:ssa kerran esiintyvät termit -kuuluivat sen ajan juutalaisten sanavarastoon.

CLAIRE PFANN:…Nykytutkijoiden oli vaikea hyväksyä sitä, -että Jeesus oli Messias, koska herätti ihmisiä kuolleista.  Missään juutalaisissa kirjoituksissa Messiaan ei kerrottu pystyvän siihen, -kunnes löydettiin Qumranin luolasta 4 käsikirjoitus 521, -nimeltään Messiaaninen ilmestys.  Siinä sanotaan, että kun Messias tulee, Hän herättää kuolleita.  Tämä on juutalainen kirjoitus 1. vuosisadalta eKr. Kirjoitettu siis ennen Jeesuksen syntymää.  Se kertoo juutalaisten kaipuusta Messiaaseen, joka herättää kuolleista. Jeesus piti sitä todisteena siitä, että Hän on Messias.

ANKERBERG…Qumranin kääröistä tutkijat ovat saaneet tietää, -että Qumranin yhteisön jäsenen tuli -odottaa vuoden ajan ennen pääsyä päivittäisiin rituaalikylpyihin.  Yhteisön täysjäsenyys myönnettiin vasta 3 vuoden kuluttua.

STEPHEN PFANN:…He osallistuivat ensiksi ns. katumuskasteeseen, -jossa jokaista Jumalalle tehtyä hurskasta tekoa tuli edeltää katumus -tai oikea sydämen asenne, -joka osoitti, että oli vapaa synnistä.  Tätä jatkui Johanneksen kasteisiin asti.

ANKERBERG…Onko tuo kasteallas?

STEPHEN PFANN:…Tässä on upotuskastealtaita, -jossa essealaisten tuli tutkia sydäntään -ja upottautua puhdistettaviksi Jumalan edessä -ennen kuin he pystyivät osallistumaan yhteisön toimintaan.

ANKERBERG…Jeesuksen opetusta voi peilata essealaisiin ja Johannes Kastajaan.  Essealaiset vaativat jäseniltään pitkää odotusta ja puhdistautumisrituaaleja.  Johannes Kastaja vaati katumusta ennen kastetta. Jeesus otti valtakuntaansa heti, kun ihminen uskoi Häneen

CLAIRE PFANN:…Johannes Kastaja, Jeesus ja essealaiset eivät ehkä olleet samaa yhteisöä, -mutta tiesivät toisistaan.  Johannes Kastajan ja Jeesuksen välillä oli selkeä yhteys. Yhteys oli niin voimakas, -että sitä on evankeliumeissa ja Apostolien teoissa -jouduttu selittämään kovasti.

WRIGHT:…Johanneksen kaste oli “kerrasta poikki”-teko, ei säännöllinen rituaali.  Johannes julisti tulevaa Messiasta, – eikä hurskasta opettajaa, joka kiristää Tooran oppeja.  Johanneksen ja essealaisten välillä on eroja. Minusta essealaiset saattoivat kyllä sanoa Johanneksesta: –Ehkä olemme odottaneet juuri tätä.  Monet essealaiset saattoivat siirtyä Jeesuksen leiriin.  Ikään kuin löytäisi serkun, jota ei tiennyt olevan -ja joka vaikuttaa tutulta, mutta tekee jotakin aivan eri lailla.

CLAIRE PFANN:…Essealaiset suosivat kontrollia, puhtautta, pyhyyttä ja järjestystä. Johannes Kastaja alkaa puhua yhteisön ulkopuolisille -Jumalan valtakunnan evankeliumia.  Mutta vasta Jeesuksessa sanoma katumuksesta ja Jumalan valtakunnasta -yhdistyy Jumalan ihmeelliseksi voimaksi, – joka todistaa, että juuri Jeesuksen kautta Jumalan valtakunta tulee todeksi.

ANKERBERG…Tästä nousee esiin kysymys: – Uskovatko tutkijat, että Jeesus teki ihmeitä?

Johannes kirjoittaa evankeliumissaan: – Häntä seurasi paljon kansaa, – koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille.

Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen yliluonnollisista teoista.  Hän paransi sokeita, herätti Lasaruksen kuolleista – ja ruokki 5000 pikku määrällä leipää ja kalaa.  Onko totta, että Jeesus todella teki tällaisia ihmeitä?

WRIGHT:…On ihme, että valtaosa Jeesusta nykyään tutkivista, – joista monet eivät ole uskovia, – ovat sitä mieltä, että Jeesus todella paransi.  Siksi Hän veti puoleensa niin suuria joukkoja. Se, että asioita tapahtui oli tärkein syy ja opetus toissijainen. Kauan sairastanut täti tuotiin Jeesuksen parannettavaksi.  Parantaminen veti porukkaa ja niin tapahtuisi nykyäänkin.

GARY HABERMAS:…Valtaosa nykytutkijoista tunnustaa, että Jeesus paransi ja ajoi ulos henkiä.  Jeesuksen ihmeet todistetaan kaikissa evankeliumeissa.

AMY-JILL LEVINE:…Uskon, että Jeesus teki ihmeitä.  Juutalaisissa ja pakanoiden lähteissä mainitaan muitakin ihmeiden tekijöitä.  Tekikö Jeesus niitä Jumalan voimasta? Joidenkin mielestä kyllä, mutta toisten mielestä saatanan voimalla.  Ihmeiden tekemistä sinänsä ei kyseenalaisteta.

ANKERBERG…On myös niitä, jotka eivät usko, että Jeesus teki ihmeitä.

WILLIAM LANE CRAIG:…Esim. Jeesus-seminaarin jäsenet ovat epäilijöitä suhteessa UT:iin.  He ovat tehneet selväksi omat olettamuksensa. He ovat listanneet ne –Viisi evankeliumia -teoksensa esipuheeseen.  Jeesus-seminaarin jäsenten mukaan – historiallista Jeesusta tutkittaessa sääntö numero 1 on – olettamus naturalismista, – jonka mukaan ihmeitä ei tapahdu.

ANKERBERG…Täytyy todeta, – että historia todistaa, – ettei naturalismi pidä paikkaansa ihmeiden osalta.  Tarkoitan sitä, – että sekulaarihistorioitsijat kuvaavat Jeesuksen ihmeiden tekijäksi. Heillä ei ollut omaa lehmää ojassa.  Vaikka Jeesus olisi lähteiden mukaan tunnettu ihmeiden tekijä, – heidän ei olisi tarvinnut kuvata Häntä sellaisena. Jeesusta ihmeiden tekijänä kuvaavat esim. Josefus Jewish Antiquities’ssa – ja juutalaisrabbit Babylonialaisessa Talmudissa.

WITHERINGTON:…On mielenkiintoista, ettei vain Uusi testamentti – pidä Jeesusta ihmeiden tekijänä.  Myös juutalainen traditio, joka kielsi Jeesuksen Messiaana, – vahvisti, että Jeesus teki ihmeitä.  Samoin tekivät myöhemmin jotkut kreikkalais-roomalaiset lähteet. Näiden lisäksi on kuuluisan Josefuksen todistus.  Onko siis uskottavia todisteita Jeesuksen ihmeistä? Minusta on.

BOCK:…Jos luet (Raamatun) tekstiä uskomatta ihmeisiin, olet vaikeuksissa.  Lukiessaan, että Jeesus tekee leipäihmeen ja parantaa sokean – pitää keksiä tapahtuneelle jokin selitys.  Sokean parantaminen on kiinnostava tapaus, – koska VT:ssa kukaan ei parantanut sokeita.

CRAIG:…Sitä ei oikein voi vääristellä.  Olisi huonon tutkimuksen merkki jättää nämä asiat vain huomiotta – ennen kuin edes tutkii todisteita siitä, että ihmeitä tapahtui.  Silloin saatettaisiin sulkea pois oikea hypoteesi – perusteettoman filosofisen oletuksen vuoksi.

HABERMAS:…Naturalistisen teorian tulee tarjota selitys.  Selitykseksi ei kelpaa: – Kristityt ovat sekopäitä.  Ei ihmeitä tapahdu.  Jeesus ei noussut kuolleista.  Siinä vain kielletään asia.  Naturalistisen teorian tulisi todeta: – Jeesus ei noussut kuolleista, vaan oikeasti tapahtui näin…Epäilijä voi vedota naturalistiseen teoriaan vain, –  kun sillä on oma selitys, – kun faktoista muodostetaan vaihtoehtoinen selitys.

ANKERBERG…Nykyään psykiatria, lääketiede ja muut tieteet tarjoavat todisteita siitä, – että ihmeet ovat mahdollisia.

HABERMAS:…Uuden testamentin ihmeitä puoltaa myös se, – että on olemassa vakuuttavaa tietoa, jota on vaikea selittää muuten.  Marcus Borg kertoo kirjassaan Jeesuksesta, – että ryhmä nykypäivän psykiatreja – ei pystynyt selittämään joitakin riivaustapauksia tieteen keinoin.  San Franciscossa tehtiin myös n. 400 sydänpotilaan kaksoissokkotutkimus. Potilaat jaettiin 26 luokkaan. Ne, joiden puolesta rukoiltiin, – saivat tilastollisesti  paremmat tulokset 21:ssä luokassa. Koe tehtiin ammattimaisesti ja julkaistiin sekulaarissa –The Southern Journal of Medicinessä.

Kaikkia asioita ei heti voi todeta ihmeiksi, – mutta ne laittavat miettimään, – voiko Jeesuksen 1. vuosisadalla tekemiä asioita heti kieltää.  

CRAIG:…On kiinnostavaa huomata, – että nykytieteen, mm. fysiikan tutkijat – ovat halukkaita puhumaan asioista, – jotka ovat luonteeltaan melko metafyysisiä.  Ne edustavat todellisuutta tämän ajan ja paikan ulottuvuuden ulkopuolella. Emme pysty suoraan hahmottamaan niitä, – mutta voimme päätellä – niiden olemassaolon tietyistä yliaistillisista asioista.

ANKERBERG…Monet nykytutkijat uskovat, – että alkuräjähdysteorian todisteet viittaavat – yhtäaikaiseen materian, energian sekä paikan ja ajan ulottuvuuden alkuun.  Siksi he ovat päätyneet pitämään universumin syntymän syytä – riippumattomana materiasta, energiasta, paikasta ja ajasta. Tämä puolestaan viittaa vahvaan  Jumalan olemassaolon mahdollisuuteen.

CRAIG:…Kosmologian mukaan – universumi syntyi suuressa alkuräjähdyksessä tiettynä hetkenä – äärellisessä menneisyydessä.  Monet fyysikot ovat valmiita myöntämään, – että sellainen edellyttää yliluonnollisen Luojan työtä. Kun ajatellaan Jeesus Nasaretilaisen elämää ja palvelutyötä, – voisiko olla niin, – että Hän olisi vaikuttanut historian kulkuun väittämällään tavalla?  Eikö pitäisi olla avoin edes tutkimaan asiaa?

ANKERBERG…Koska evankeliumeissa on historiallisia todisteita siitä, – että Jeesus teki ihmeitä, – ja koska sekulaarilähteetkin todistavat samaa, – ja koska eri tieteenalat -julkaisevat tietoja jostain yli ymmärryksemme menevästä, – onko oikeutettua sulkea ihmeiden mahdollisuus pois ennen sen tutkimista.

CRAIG:…Ehkä Jeesuksen tekemät ihmeet – ovat osoitus jostain yliluonnollisesta universumin ulkopuolella, – jostain suuremmasta, joka tuli dramaattisesti esiin Jeesuksen kautta.  Minusta avomielisyytemme ihmisinä – ei salli jättää tätä huomiotta ilman todisteiden tutkimista.

ANKERBERG…Kun kerran on vankkoja historiallisia todisteita Jeesuksen ihmeistä, – kuka Hän ihmisten mielestä on?  Tai vielä tärkeämpää – kuka Hän itse sanoi olevansa. Väittikö Hän olevansa Jumala? Tätä käsittelemme ensi kerralla.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu