Jeesusta etsimässä – ohjelma 3

KUULUTTAJA:…Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, – hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on?

CRAIG EVANS:…Jos olisin maallikkohistorioitsija, – uskoisin, että Jeesus ajattelee olevansa taivaan lähettiläs.

KUULUTTAJA:…He vastasivat: – Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten Elia, -joidenkin mielestä Jeremia tai joku profeetoista.

EDWIN YAMAUCHI:…On epäsuoria todisteita, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen.

KUULUTTAJA:…Entä te? kysyi Jeesus.  Kuka teidän mielestänne olen?

DARRELL BOCK:…Uskon, että ääni kohdistui Jeesukseen: –Sinä olet rakas Poikani, sinuun olen mieltynyt.

KUULUTTAJA:…Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.

Yhä vielä kysymys Jeesuksesta haastaa historioitsijat ja teologit, – uskovat ja uskosta osattomat.  Jotkut pitävät Häntä Messiaana, Jumalan Poikana, – kuten Hänen seuraajansa 1. vuosisadalla. Jotkut väittävät, ettei Jeesus tehnyt kaikkea evankeliumeissa kerrottua.  Silti, etsimme edelleen Jeesusta. Jeesusta etsimässä

*****

JOHN ANKERBERG… Aloitettuaan palvelutyönsä – Jeesus siirtyi Kapernaumiin Genesaretinjärven rannalle.  Arkeologien mukaan täällä asui myös Pietari perheineen. Talon jäännökset on löydetty.  Yhtä huonetta käytettiin kotikirkkona. Matkasimme Kapernaumiin tutkimaan juutalaista synagogaa, – jossa Jeesus luki Kirjoituksia ja ajoi ulos henkiä.  Synagogasta on näkymä Pietarin talolle, – jossa Jeesuksen uskotaan tehneen asioita, – joista evankeliumeissa kirjoitetaan.

Täällä Kapernaumissa Jeesus lausui yllättävät sanansa halvaantuneelle: –Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.  Juutalaiset lainopettajat sanoivat: –Hän herjaa Jumalaa.  Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?  Kuka Jeesus siis väitti olevansa?

BOCK:…Hän sanoi: Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi -… nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.  Ystävät laskevat miehen alas katosta.  Jeesus julistaa hänen syntinsä anteeksi.  Mies antaa ymmärtää, ettei tullut siksi.  Hienoa, että saan syntini anteeksi, – mutta tulin, että voisin kävellä.  Jeesus yhdistää synnin ja kävelemisen niin, – että kuulemisen ja näkemisen avulla – vakuuttuu, että Jumala toimii Jeesuksen kautta.  Kun mies nousee kävelemään, – se todistaa syntien anteeksiannosta ja -antajasta.  Jeesus osoittaa arvovaltansa ja sen, kuka Hän on.

CLAIRE PFANN:…Vain Jumalalla on valta antaa syntejä anteeksi.  Kun Jeesus parantaa tai antaa syntejä anteeksi, – Hän toteuttaa jumalallista käskyä ja oikeutta.

BEN WITHERINGTON:…Paikalla olleet juutalaiset reagoivat kielteisesti.  Miten Jeesus saattoi tietää, ettei mies ei ollut uhrannut temppelissä – ja saanut synninpäästöä?  Mistä Jeesus tiesi sen ja julkesi sanoa jotain tällaista?

Markuksen perusteella voidaan sanoa vähintäänkin, – että Jeesus uskoi omaavansa vallan antaa syntejä anteeksi.  Millaisella ihmisellä olisi sellainen valta?

ANKERBERG…Puhuttiin jumalanpilkasta. – Niin, –

WITHERINGTON:…siitä, että ottaa itselleen Jumalalle kuuluvia oikeuksia.

ANKERBERG…Jeesus väitti, että Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi, – mutta väittikö Hän lisäksi, – että on ainoasyntyinen Jumalan Poika?

N.T. WRIGHT:…Jeesus nimittää itseään Jumalan Pojaksi.  Kuka tunnustaa Jeesuksen, sen Hänkin tunnustaa Isän edessä.  Sanotaan, ettei Jeesus tiennyt Jerusalemin tuhon ajankohtaa. Sen tietää vain Isä. (Matt. 24:36) Jeesus puhuu itsestään Jumalan Poikana tyyliin, -joka ei vaikuta varhaisseurakunnan keksimältä.  Kuten esim. Markus 10:ssä, – jossa rikas mies sanoo: Hyvä opettaja, …Jeesus vastaa: Vain Jumala on hyvä, ei kukaan muu.  Se ei vaikuta seurakunnan keksimältä.

ANKERBERG…Jos pidetään luotettavana vain niitä Jeesuksen sanoja, – jotka esiintyvät useissa lähteissä, – Jeesus todella kutsui itseään Jumalan Pojaksi.

GARY HABERMAS:…Matteus 11:27:ssä ja Luukkaan vastaavassa kohdassa – on jae, joka perustuu Q:hun, todella varhaiseen lähteeseen.  Q:n uskotaan olleen olemassa vuosikymmeniä ennen evankeliumeja. Matteuksessa ja Luukkaassa sanotaan: –Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä – eikä Isää kukaan muu kuin Poika – ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

Jeesuksella on ainutlaatuista tietoa Jumalasta.  Se on löydetty varhaisesta Q-lähteestä – ja on vankkaa tekstiä.

ANKERBERG…Evankeliumien mukaan Jeesus viittasi Jumalaan sanalla Abba.  Todistaako se erityissuhteesta Jumalaan?

WITHERINGTON:…On vahvoja historiallisia todisteita siitä, – että Jeesus rukoili Abba, Isä.  On paljon todisteita, – että Jeesus näki itsensä  Jumalan erityisenä Poikana.

ANKERBERG…Mitä Abba tarkoittaa?  

WITHERINGTON:…Se tarkoittaa isää.  Se ei ole ihan sama kuin isi, – vaan rakkain isä.  Se ilmaisee läheistä suhdetta taivaalliseen vanhempaan.  Jeesus uskoi, että Hänellä on tällainen suhde. Se teki Hänestä erityisen Jumalan Pojan.  Siitä on paljon todisteita. Evankeliumeissa ja Paavalin kirjeissä. Se, että Jeesus on Jumalan Poika, on tyypillisimpiä kuvauksia Hänestä.

HABERMAS:…Todisteena ovat Q-lähde, “Abba” – ja ehkä vahvin todiste, Mark. 13:32.  Mietitkö nyt, että olen ihan sekaisin, – koska jae kertoo Jeesuksen 2. tulemuksesta.  Jeesus sanoo, etteivät sen hetkeä tiedä enkelit eikä Poika, – vaan ainoastaan Isä. Tämä jae on vakuuttava, koska Jeesus Jumalan Poikana – ei tiedä 2. tulemuksensa ajankohtaa.

Jos seurakunta olisi keksinyt tämän, – miksi Jeesus ei tiennyt 2. tulemuksensa päivää?  Perinteinen selitys on, että Jeesuksella on jumalallinen ja ihmisluonto. Olkoonkin näin – lause ei vaikuta keksityltä.  Se on liian kiusallinen. Olisi voitu sanoa vaan, että Hän on Jumalan Poika, – mutta mainittiin myös, ettei Poika tiedä ajankohtaa.  Siksi Jeesus varmaan sanoi niin.

On Q-lähde, “Abba”  ja “En tiedä 2. tulemukseni ajankohtaa”.  Ne todistavat, että Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika.

ANKERBERG…Lisätodisteita löytyy vuorisaarnasta.  Genesaretinjärven lähellä on rinne, – jossa Jeesuksen uskotaan pitäneen saarnansa.  Matteuksen mukaan: – Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, – kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.  Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, – ei kuin lainopettajat.  Millainen valta Jeesuksella oli?

BOCK:…Hän antoi syntejä anteeksi ja kertoi, mitä sapattina saa tehdä. Sapatti kuuluu 10 käskyyn – eikä niihin saa puuttua ilman valtaa.

Jeesus puhui siitä, kenen seurassa kannattaa olla.  Hän puhui paikastaan Isän oikealla puolella. Kuka tahansa ei pääse Jumalan viereen.  Täytyy olla valtaa – ja “otsaa” ajatellakseen istuvansa Jumalan vieressä.

ANKERBERG…Vuorisaarnassa Jeesus opetti: –Teille on opetettu tämä käsky:  Älä tee aviorikosta.  Kaikki tiesivät, että se on 10 käskyssä.  Sitten Jeesus lisäsi tähän Jumalan täsmennyksen.  Hän antoi ymmärtää, että Hänen sanansa arvovalta oli sama kuin Jumalan.

EVANS:…Hän opetti niin kuin se, jolla on valta.  Valta ei ilmennyt vain sanoissa. Jeesus ei pelkästään julistanut, miten asiat oikeasti ovat, – mutta Hänen opetustyyliään tuki se, – miten Hän käskytti saastaisia henkiä.  Jeesus käski niitä lähtemään, ja niin tapahtui heti. Ihmiset olivat ällistyneitä. Se oli ennennäkemätöntä.

YAMAUCHI:…On myös epäsuoria todisteita, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen.  Hän väitti, että voi antaa syntejä anteeksi -ja on yhtä Isän kanssa. Juutalaiset halusivat siksi kivittää Hänet – ja julistivat ykseyden Isän kanssa jumalanpilkaksi.

ANKERBERG…Väittikö Jeesus olevansa Messias?

WRIGHT:…Nykytutkijat sanovat samaa kuin vuosisata sitten: – Jeesus ei voinut ajatella olevansa Messias, koska vain hullut tekivät niin.  Jeesus oli viisas opettaja. Jeesus-seminaari toistaa usein, että Jeesus korosti vaatimattomuutta – ja ihmettelee, miten Hän siksi saattoi kuvitella itsensä Messiaaksi.  He ymmärtävät aivan väärin 1. vuosisadan juutalaisuuden -ja Jeesuksen tehtävän. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja toi sen esiin itsessään. Hän ei pitänyt itseään vain julistavana profeettana, vaan Messiaana.

BOCK:…Jeesus tunnustautui Messiaaksi Filippoksen Kesareassa.  Hän alkoi heti selittää opetuslapsille, mitä se tarkoitti.  He eivät ymmärtäneet sitä aluksi.

Se tarkoitti sitä, että Hän oli voittaja, mutta joutuisi myös kärsimään.  Nykytiedon mukaan juutalaisuudessa ei puhuttu kärsivästä Messiaasta.

ANKERBERG…Kuolleenmeren kääröjen ansiosta tiedetään, – että tietyt Jeesuksen sanat kertoivat sikäläisille selvästi, – että Jeesus väitti olevansa Messias.  Mitä vastaat väitteeseen, että opetuslapset keksivät Messias-jutun?

PFANN:…Toisen temppelin ajan juutalaiskirjallisuuden valossa -väite on naurettava.  Kuolleenmeren kääröistä paljastuu – juutalaisten Messias-kaipuu ennen Jeesuksen tuloa.  Qumranin luola neljän käsikirjoitus 521:n mukaan – tuleva Messias parantaa sokeita ja rampoja -sekä herättää kuolleita.  Samaa Jeesus toteaa itsestään Luukas 7:ssä. Johannes Kastaja lähettää opetuslapset kysymään, – onko Jeesus se tuleva vai pitääkö odottaa toista.  Jeesus pyysi kertomaan, – että sokeat ja rammat paranevat ja kuolleet herätetään. Se viittaa juutalaisten Messias-odotuksiin ennen Kristusta. Odotukset täyttyivät Jeesuksessa.

EVANS:…Jeesus-seminaarin epäjohdonmukaisuus suhteessa omiin kriteereihinsä – näkyy hyvin Jeesuksen messiaanisuudessa.  He olettavat, – että alkuseurakunta lisäsi messiaanisuuden evankeliumeihin. Tämä tulkinta tekee monilukuisista todisteista ongelman.  Perinnetiedossa Jeesusta pidetään aina Messiaana. Näin on neljässä evankeliumissa, kirjeissä ja koko UT:ssa. Miten sellaista olisi voinut tapahtua pääsiäisen tapahtumien jälkeen, – jos Jeesus ei olisi ikinä väittänyt, että on Messias – eivätkä opetuslapset olisi tienneet sitä?

ANKERBERG…Historialliset todisteet osoittavat, – että Jeesus antoi syntejä anteeksi ja sanoi olevansa Jumalan Poika.  Hän teki niitä ihmeitä, joita juutalaiset odottivat Messiaan tekevän. Saarnattuaan Galilean kylissä Jeesus meni Jerusalemiin, – juutalaisen elämän keskukseen.  Viikkoa myöhemmin Jeesus kuoli. Miksi? Siitä puhumme kohta.

*****

ANKERBERG…Evankeliumit kertovat, – että ennen pääsiäistä Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin.  Kansanjoukot heiluttivat palmunoksia ja ylistivät Häntä Messiaana. Jotkut väittävät, – että juutalaiset juhlivat aina tullessaan pääsiäisenä Jerusalemiin.  Tuolloinkin he riemuitsivat, mutta ei Jeesuksen tähden.

EVANS:…Saattoi olla niitä, – jotka tervehtivät kaupunkiin tulijoita aina riemuhuudoin.  Silti vaatteita ei heitetty tielle – eikä palmunoksia heilutettu. Aasilla ratsastavaa ei yleensä kohdeltu näin.  Jokainen Israelin historiaa tunteva tajuaa, – että Jeesus on se, josta puhutaan Sakarias 9:9:ssä: – kuningas, joka saapuu nöyränä.  Tielle heitetyt palmunoksat ja vaatteet olivat tapa juhlia – Israelin kuninkaiden tuloa kaupunkiin. Ihmiset tajusivat, mitä tekivät.  Se oli messiaaninen tervehdys.

ANKERBERG…Montako seuraajaa Jeesuksella oli, kun Hän tuli Jerusalemiin pääsiäisenä?  ABC:n ohjelmassa väitettiin, että heitä oli 10-20.

EVANS:…Ihmettelin tätä, koska evankeliumeissa todetaan, – että valtaa pitävät papit olivat Jeesusta vastaan, – mutta eivät uskaltaneet tehdä mitään Hänen suosionsa vuoksi.  Jos seuraajia olisi ollut 10-20, – Jeesus olisi helposti otettu kiinni viimeisen viikon alussa – eikä olisi tarvinnut juonitella ja vangita Häntä salamyhkäisesti yöllä.  Seuraajia olisi ollut niin vähän. Koska päädyttiin salamyhkäisiin juoniin, – se kertoo suuresta Jeesuksen seuraajajoukosta. Heitä oli sekä Galileasta – että Juudeasta ja Jerusalemista.

ANKERBERG…Jeesuksen seuraajamäärän lisäksi tutkijoita on kiinnostanut, – miksi Jeesus halusi lähteä Jerusalemiin.  Eikö Hän tajunnut, että voisi kuolla?

EVANS:…Kyllä Hän ymmärsi, että kuolee.  Profeetan on kuoltava Jerusalemissa. (Luuk. 13:33) Jeesus tiesi, että Hänellä on tehtävä suoritettavanaan.  Tuli aika lähteä Jerusalemiin. Pääsiäinen oli siihen paras aika. Silloin muistellaan, miten Jumala vapautti kansansa.

ANKERBERG…Kun Jeesus meni temppeliin ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät, – oliko Hän heti merkitty mies? – Oli.

BOCK:…Hän oli Israelin pyhimmässä paikassa.

WITHERINGTON:…Hän katkaisi rahantulon – temppelin ylläpitämiseksi – ja keskeytti uhriprosessin.

EVANS:…Kaifas taatusti tiesi sen ja oli todella vihainen.  Jeesus toimi temppelin lähellä, – ja pian sen jälkeen – ehkä seuraavana päivänä – ryhmä pappeja kysyi Jeesukselta: Millä vallalla sinä näitä teet?  Pappien läsnä ollessa Jeesus sanoi opetuslapsilleen: – Mies istutti viinitarhan…Hän kertoi Jesaja 5:n vertauksen, – ja lisäsi siihen uusia hahmoja.  Jesaja ei puhu viljelijöistä, – jotka hoitavat viinitarhaa, mutta Jeesus puhuu.  Hän lisää papit vertaukseen. He tajuavat, että vertaus on heitä vastaan. Jeesus antaa ymmärtää, että on saanut Jumalalta vallan – ja on Jumalan Poika, joka on tullut viinitarhaan.  Papit haluavat tappaa Jeesuksen. He sanovat: Tämä mies on tuhottava.  Hän on vakava uhka.  Hän uhkaili epäsuorasti, – että meidät erotetaan.  Joko Jeesus tai me.  Hänestä on päästävä eroon.

ANKERBERG…Jeesus ymmärsi vaaran ja meni Getsemaneen rukoilemaan.  Jotkut tutkijat ABC:n ohjelmassa – kuvasivat Jeesuksen olleen kauhuissaan tulevasta.  Heidän mukaansa Jeesus oli murtumassa henkisesti ja fyysisesti. He vihjasivat, – että Jeesus olisi voinut  paeta nähdessään sotilaat, – mutta päättikin kävellä heidän käsiinsä.

EVANS:…Jeesus ei tee itsemurhaa, koska ei itse riistä henkeään.  On totta, että Jeesus olisi voinut paeta. Jeesus tiesi melko hyvin, mitä kaupungissa tapahtui.  Hän tiesi, että piti olla varovainen. Ylähuoneeseen oli tehty salaisia valmisteluja. Jos Jeesus olisi halunnut pelastaa henkensä, -Hän olisi paennut ennen pidätystä, – mutta Hän halusi suorittaa tehtävänsä.  Luulen, että Jeesus uskoi todella, – että tehtävä vaati Hänen kuolemaansa.

ANKERBERG…Jeesus vietiin kuulusteluun.  Markuksessa niitä on kaksi: illalla ja aamulla.  Samoin Matteuksessa. Luukkaassa mainitaan vain aamun kuulustelu.  Johanneksessa ei mainita kuulusteluja. Ovatko evankeliumit ristiriitaisia?

BOCK:…Kyse on valinnasta.  Markus ja Matteus tarjoavat koko kuvauksen.  Luukas tarjoaa “Valitut palat”-version. Kuuliaisena tyylilleen Johannes – kuvaa kohtauksia, joista emme muuten tietäisi.

Tämä on suuren valamiehistön kuulustelu, ei oikeudenkäynti. Oikeudenkäyntiä ei olisi pidetty juhlapäivänä.  Tämä oli hätätilanne, – ja siksi Pilatus oli kaupungissa. He pystyivät hoitamaan asian viikonlopun aikana.

ANKERBERG…Markuksen mukaan: –Ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: – Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?  Olen, vastasi Jeesus, – ja saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella -ja tulevan taivaan pilvien keskellä.  Ylipappi… sanoi: Mitä me enää todistajia tarvitsemme!   Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa…Kaikki olivat yhtä mieltä…Hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

HABERMAS:…Kun Jeesukselta kysytään, onko Hän Messias ja Jumalan Poika, – huomatkaa, mitä Hän vastaa.  Jeesus vastaa Ego eimi, Minä olen.  Hän jatkaa käyttämällä termiä Ihmisen Poika.  Olen (Kristus, Jumalan Poika). … Saatte nähdä Ihmisen Pojan…tulevan taivaan pilvien keskellä.  Sitten pappi julistaa sanat jumalanpilkaksi.  Hän komentaa muut todistajat ulos.

EVANS:…Tässä Jeesus vahvistaa selvästi jumalallisen identiteettinsä.  Se osoittaa evankeliumien olevan totta. Jos evankeliumit olisivat keksittyjä, – Jeesus tekisi koko ajan messiaanisia tekoja.  Näin ei ole evankeliumeissa, – koska ne kertovat siitä, mitä Jeesus oikeasti teki.

HABERMAS:…Mikä sai Jeesuksen liikkeelle?  Markuksen mukaan Jeesus sanoi: Ego eimi, olen Jumalan Poika.  Saatte nähdä Ihmisen Pojan… tulevan taivaan pilvien keskellä.  Tämä voi olla lainaus Daniel 7:13-14:sta.  Hän ilmaisee tulevansa Ikiaikaisen luota perustamaan Jumalan valtakuntaa -ja puhuu mystisesti taivaan pilvien keskellä tulevasta.  Sanontaa käytetään Kirjoituksissa viittaamaan jumaluuteen. Jeesus vahvistaa jumaluutensa.

BOCK:…Jeesukselta haluttiin vastaus Pilatusta varten.  Jos Jeesus vastaisi, että on Messias, Häntä voitaisiin syyttää siitä.  Rooma ei tosiaankaan halunnut, – että joku julistautuu kuninkaaksi ja haalii kannatusta.  Se oli pysäytettävä. Oli syy viedä asia Roomaan. Sen lisäksi, että Jeesus sanoo olevansa Messias, – Hän sanoo: Minulle annetaan tuomiovalta.   Itse asiassa en ole kuulustelussa, vaan te.

Yhtenä päivänä tulen pilvissä Ihmisen Poikana ja olen lopunajan tuomari.  Ja tekö ajattelette tappavanne Minut? Melkoinen tilanne.  On juutalaisten väite jumalanpilkasta -vastaan Jeesuksen väite, että Jumala ylentää Hänet.  Kaksi ideologiaa törmäävät kuulustelupaikalla.

ANKERBERG…Ymmärsivätkö juutalaiset johtajat sen?

EVANS:…Luulen niin.  Siksi ylipappi repäisi vaatteensa.  Hän sanoi, ettei lisätodisteita tarvita.  Jeesus tuomittiin kuolemaan. Hänet luovutettiin Rooman maaherralle.

ANKERBERG…Vastahakoisesti Pilatus langettaa ristiinnaulitsemistuomion.  Historia todistaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtuneen. Mitä sitten tapahtui?  Historioitsijoiden on tutkittava tiettyjä tosiasioita – voidakseen osoittaa, mitä Jeesukselle tapahtui Hänen elämänsä lopulla.  Tähän teemaan palaamme ensi viikolla.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu