Jeesusta etsimässä – ohjelma 4

KUULUTTAJA:…Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, – hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on?

CRAIG EVANS:…Jos olisin maallikkohistorioitsija, – uskoisin, että Jeesus ajattelee  olevansa taivaan lähettiläs.

KUULUTTAJA:…He vastasivat: -Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten Elia, – joidenkin mielestä Jeremia tai joku profeetoista.

EDWIN YAMAUCHI:…On epäsuoria todisteita, että Jeesus oli enemmän kuin ihminen.

KUULUTTAJA:…Entä te? kysyi Jeesus.  Kuka teidän mielestänne olen?

DARRELL BOCK:…Uskon, että ääni kohdistui Jeesukseen: – Sinä olet rakas Poikani, sinuun olen mieltynyt.

KUULUTTAJA:…Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.

Yhä vielä kysymys Jeesuksesta haastaa historioitsijat ja teologit, – uskovat ja uskosta osattomat.  Jotkut pitävät Häntä Messiaana, Jumalan Poikana, – kuten Hänen seuraajansa 1. vuosisadalla. Jotkut väittävät, ettei Jeesus tehnyt kaikkea evankeliumeissa kerrottua.  Silti, etsimme edelleen Jeesusta. Jeesusta etsimässä

*****

JOHN ANKERBERG… Tutkimme nyt kysymystä siitä, – haudattiinko Jeesus vai heitettiinkö Hänet villikoirille?  Onko arkeologeilla todisteita Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja haudan paikasta? Vastaus näihin kysymyksiin – ja selkeä kuva Jeesuksen elämän loppuvaiheista – saadaan tutkimalla tiettyjä historian faktoja.

WILLIAM LANE CRAIG:…On neljä historiallista faktaa, – jotka jokaisen uskottavan tutkijan on selitettävä -antaakseen pätevän hypoteesin -Jeesus Nasaretilaisen kohtalosta.  

Jeesuksen kunniallinen hautaus  

Tyhjän haudan löytäminen  

Kuoleman jälkeiset ilmestymiset  

Opetuslasten uskomus, että Jeesus nousi kuolleista.

Jeesuksen hautaamista tutkineista -valtaosa on sitä mieltä, – että Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen hautaan.

ANKERBERG…Joosef Arimatialaisen suorittama hautaus – saa tukea varhaisista todisteista.  Markus kirjoittaa, – että Joosef Arimatialainen pyysi Jeesuksen ruumista Pilatukselta.  Pilatus luovutti ruumiin hänelle. Joosef otti Jeesuksen ristiltä, kääri liinavaatteeseen – ja pani kalliohautaan.  Joosef vieritti kiven sisäänkäynnin eteen.

Arvostettu juutalainen arkeologi, tri Gabriel Barkay – tuntee Jerusalemin Jeesuksen aikaiset haudat.  Kysyin häneltä, tukevatko arkeologiset todisteet – evankeliumien kuvausta Jeesuksen haudasta.

GABRIEL BARKAY:…Hauta kuului rikkaalle miehelle.  Kaikki viittaa siihen, että hauta oli Jerusalemin ulkopuolella.  Kolmen päivän kuluttua kivi löydettiin vieritettynä haudan suulta.  Vain vähäinen määrä, noin 1000 hautaluolaa on löydetty – Jerusalemin ympäristöstä Jeesuksen ajalta.  Evankeliumien tiedot – Jeesuksen hautaamisesta – sopivat hyvin löytyneisiin todisteisiin.

CRAIG:…Minua huvitti, kun P. Jennings ABC:n ohjelmassa totesi, – että evankeliumien mukaan -Jeesuksen äiti ja ystävät laittoivat Jeesuksen hautaan.  Jos kertomus Jeesuksen hautaamisesta olisi myöhemmin keksitty taru, – joka kehittyi ensi vuosikymmeninä, – juuri tällaista juttua voisi odottaa: – Jeesuksen hautasivat Hänen harras äitinsä ja uskolliset opetuslapset.  Tämä ei vastaa evankeliumien sanaa.

Niiden mukaan Jeesuksen hautasi tämä arvoituksellinen hahmo, – Joosef Arimatialainen, joka ilmestyy evankeliumeihin kuin tyhjästä.  Odotusten vastaisesti – hän suo Jeesukselle kunniallisen hautauksen. Markuksen mukaan tämä mies oli Sanhedrinin jäsen. Se oli neuvosto, joka tuomitsi Jeesuksen ristille.  Joosef valitsee kolmesta ristiinnaulitusta juuri Jeesuksen, -jolle tarjoaa kunniallisen hautapaikan – sen sijaan, että ruumis olisi toimitettu rikollisten joukkohautaan. Tämä on jotain erikoista ja vaatii selitystä.

ANKERBERG…Arkeologien mukaan – Pyhän haudan kirkko saattaa olla paikassa, – johon Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen.

Kristityt uskovat, että Jeesus haudattiin tähän paikkaan.  Olit mukana arkeologisissa töissä täällä. Uskotko, että Jeesus haudattiin tänne?

MAGEN BROSHI:…Se on hyvin, hyvin todennäköistä.

ANKERBERG…Tri Magen Broshi on arvostettu 2. temppelin ajan juutalainen arkeologi.  Hänet pyydettiin johtamaan Pyhän haudan kirkon kaivauksia – erikoisesta syystä.

BROSHI:…Minua pyydettiin mukaan kaivauksiin.  Heille oli tärkeää, että olin pakana – enkä kristitty, katolinen tai ortodoksi.  Haluttiin joku neutraali kuten minä.

ANKERBERG…Tri Broshin kaivauksista löytämät todisteet – vakuuttivat hänet siitä, että paikka oli uskottavin Jeesuksen haudaksi.  Kysyin, miksi.

BROSHI:…Ensinnäkin, se vastaa uskottavaa perinnetietoa.  Asia oli liian tärkeä unohdettavaksi ajan kuluessa.  Kristitty yhteisö Jerusalemin ympäristössä – välitti tiedon sukupolvelta toiselle.  Toinen syy on, – että tämä paikka oli hautausmaa – Jeesuksen aikaan. Täällä oli useita hautoja.  Niitä oli enemmänkin, mutta ne ovat jääneet myöhempien rakennusten alle.

ANKERBERG…Evankeliumien mukaan Joosef Arimatialainen pyysi – Pilatukselta lupaa haudata Jeesus.  Jeesuksen ruumis laitettiin kalliohautaan.

CRAIG:…Jos juutalainen Sanhedrinin jäsen hautasi Jeesuksen Jerusalemiin – evankeliumien mukaisesti, – se tarkoittaa, – että sekä juutalaiset että kristityt tiesivät hautapaikan.  Siinä tapauksessa on vaikeaa kuvitella, – miten yhteisö, joka uskoo kuolleen, -julkisesti teloitetun miehen ylösnousemukseen, – voisi kukoistaa, jos haudassa makaisi hänen ruumiinsa?  Ne tutkijat, – jotka haluavat kieltää tyhjän haudan ja ylösnousemuksen, – ovat pakotettuja kieltämään myös – Jeesuksen kunniallisen hautaamisen. Huolimatta siitä, – että se on varhaisimpia ja parhaiten todistettuja faktoja Jeesuksesta.  Se on kiusallista heille.

ANKERBERG…Väitetään, että hauta oli tyhjä, koska opetuslapset varastivat ruumiin.

CRAIG:…Tuo on jo kuopattu väite, 1700-luvun alussa hylätty teoria.  Kunnialliset tutkijat eivät vetoa siihen.

ANKERBERG…Miksi tutkijat uskovat, etteivät opetuslapset varastaneet ruumista?  Miksi teoria Jeesuksen pyörtymisestä ristillä on myös hylätty? Miksi on luovuttu ajatuksesta, että Jeesus virkosi haudassa, – sai kiven vieritettyä haudan suulta, ilmestyi opetuslapsille – ja vakuutti heidät ylösnousemuksestaan?  Tämä teoria kumoutui täysin – liberaalikriitikko David Straussin toimesta yli 100 vuotta sitten.

GARY HABERMAS:…Jeesuksen elämää käsittelevässä pääteoksessaan v. 1835 – hän todisti pyörtymisteorian ristiriitaiseksi.  Pyörtymisteoriassa on elävä, muttei ylösnoussut Jeesus. Sen mukaan Jeesus ei kuollut ristillä eikä haudassa – ja pystyi vierittämään hautakivenkin.

Strauss ei uskonut, – että oli vartijoita, mutta jos oli, Jeesus ohitti nekin.

Ongelmallista oli edellä mainittujen asioiden lisäksi se, – minkä näköisenä ristiinnaulittu ihmis-Jeesus – olisi koputtanut opetuslasten ovelle?  Haavat auki, – verta valuu päästä, hiukset pesemättä. Hikeä ja verta, kylki puhkottuna. Kyyryssä, ontuen ja kalpeana hän olisi koputtanut ovelle: –Minähän sanoin, että nousen kuolleista.

Straussin mukaan pyörtymisteorian ongelma on, – että Jeesus on elossa, muttei ylösnoussut.  Strauss ei uskonut ylösnousemukseen, – mutta tiesi opetuslasten uskoneen. Pyörtynyt ei pääse A:sta B:hen.  Muuten opetuslapset olisivat huutaneet: Tuokaa tuoli, hakekaa vettä ja lääkäri!  Kuten Strauss totesi, – ensin olisi kutsuttu lääkäri.  Sen sijaan Pietari sanoi: –Vau, minäkin saan samanlaisen ylösnousemusruumiin!

Jeesuksen ylösnousemus liitetään tiiviisti uskovien ylösnousemukseen.  Strauss ei uskonut ylösnousemukseen – eikä vartijoiden paikallaoloon. Jos opetuslapsetkaan eivät olisi uskoneet ylösnousemukseen, – homma ei toimisi.  “Pyörtynyt Jeesus” ei olisi voinut aiheuttaa -samoja opetuslasten reaktioita kuin ylösnoussut Jeesus.

ANKERBERG…Historioitsijoiden tulee ottaa kantaa myös tyhjän hautaan.

CRAIG:…Valtaosa aihetta tutkineista on sitä mieltä, – että Jeesuksen naisseuraajat luultavasti löysivät haudan tyhjänä – varhain sunnuntaiaamuna.  Se vastaa Markuksen evankeliumin sanomaa tyhjästä haudasta.

Minusta tyhjän haudan tarina – tulee myös todistetuksi muissa varhaislähteissä.

HABERMAS:…Tyhjästä haudasta saarnattiin varhain.  1. Kor. 15:ssa Paavali sanoo, – että Kristus kuoli, haudattiin, nousi kuolleista ja ilmestyi.

ANKERBERG…Miksi tätä voidaan pitää totena?

HABERMAS:…Jos nojataan metodologiaan, – joka hyväksyy asiat vain riittävin todistein, – Paavali voidaan katsoa silminnäkijäksi.  Korinttolaiskirje ilmestyi noin 25 v. ristiinnaulitsemisesta. Uskontunnustus 1. Kor. 15:3:sta alkaen – on sitäkin vanhempi. Galatalaiskirjeen luvuissa 1-2 -apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes vahvistavat hänen sanansa.  Tähän varhaiseen lähteeseen sisältyy tunnustetun silminnäkijän viesti. Uskontunnustus on vanhempaa perua ja sekin todistaa tyhjästä haudasta.

ANKERBERG…Historia todistaa, että Jeesus ristiinnaulittiin.  Hänen ruumiinsa laitettiin kalliohautaan. Kolmen päivän kuluttua hauta oli tyhjä.  Mitä Jeesuksen ruumiille tapahtui? Siihen palaamme kohta.

*****

ANKERBERG…Historioitsijoiden mukaan – opetuslapset pakenivat nähtyään Jeesuksen ristinkuoleman.  Mikä sitten sai heidät muuttamaan mielensä – ja julistamaan, että Jeesus onkin elossa, Messias ja Jumalan Poika?

BEN WITHERINGTON:…Jos ajatellaan asiaa psykologian kannalta, – ja jos uskotaan, – että opetuslapset kielsivät Jeesuksen -ja olivat luopuneet toivosta ristinkuoleman jälkeen, – psykologian näkökulmasta jotain merkittävää piti tapahtua, – että heidän kaikkien mieli muuttui – ristiinnaulitsemisen jälkeen.  Juutalaiset eivät odottaneet ristiinnaulittua Messiasta. Jos halusi romuttaa huhun, että Jeesus on Messias, – ristiinnaulitseminen oli keino todistaa se.

YAMAUCHI:…Jos ylösnousemusta ei olisi ollut, – emme olisi tässä juttelemassa.  Kristillistä liikettä ei olisi ollut. Messias ei olisi ollut oikea.

ANKERBERG…Historiatiedon mukaan Jeesus haudattiin kunniallisesti kuolemansa jälkeen.  Kolme päivää myöhemmin hauta oli tyhjä. Jeesuksen seuraajat alkoivat julistaa sanomaa: –Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

CRAIG:…Kolmas keskeinen asia, – jota on käsiteltävä jokaisessa pätevässä hypoteesissa – Jeesuksen kohtalosta, – on se tosiasia, – että kuolemansa jälkeen Jeesuksen väitettiin ilmestyneen elävänä – monille ihmisille eri tilanteissa.  Tämä fakta on yleisesti Uuden testamentin kriitikkojen hyväksymä.

ANKERBERG…Moniko ihminen väitti nähneensä Jeesuksen historiatietojen mukaan?

HABERMAS:…Tärkeimmät tiedot ovat 1. Kor. 15:ssa.  Siinä mainitaan yksilöitä, seurakunnan johtajia.  Ensin Pietari, sitten Jaakob ja lopuksi Paavali itse.  He ovat tärkeimpiä silminnäkijöitä. Lisäksi mainitaan ryhmiä, mikä vahvistaa todistusta.  Silminnäkijöinä mainitaan ne 12  eli apostolit – ja yli 500 veljeä, joista useimmat ovat elossa.

Evankeliumeissa mainitaan vielä – ihan hyvästä syystä – naiset. Haudalla on naisia -ja luultavasti Maria Magdalena yksin, kun hän palaa.  He näkevät Jeesuksen ja tyhjän haudan. Jos asiat haluaisi selittää parhain päin, – naisia ei kannattaisi mainita. Heitä ei hyväksytty oikeuteen 1. vuosisadan Palestiinassa.  Naisten mainitsemiseen oli siis vain yksi syy: – he oikeasti näkivät Jeesuksen.

Evankeliumit kertovat myös miehistä kävelemässä Emmaukseen. Pitkän matkan aikana he saivat jutella kauan henkilön kanssa, -joka osoittautui Jeesukseksi.

Jeesus ilmestyi opetuslapsille, – esim. Joh. 20:ssä paikalla olivat muut paitsi Juudas ja Tuomas.  Viikkoa myöhemmin – Jeesus ilmestyi taas ja Tuomas pyysi lisätodisteita.

Eri tilanteita on paljon.  On miehiä ja naisia, yksilöitä ja ryhmiä.  Ollaan sisällä, ulkona, istumassa, seisomassa, kalastamassa… Hyvin erilaisia tilanteita.

ANKERBERG…Tutkijat haluavat tietää,mitä ihmiset todella näkivät.  Oliko Jeesus fyysisessä kehossaan vai näyssä?

WITHERINGTON:…Useimpien tutkijoiden mukaan – opetuslapset uskoivat nähneensä Jeesuksen.  Monet haluavat jättää sen tähän -ja puhua subjektiivisesta kokemuksesta. Jos tutkii evankeliumien sisältöä – ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisistä, – sekä Paavalin ja muita UT:n kirjoituksia, – huomaa, että niissä sanotaan enemmän.  Ne kertovat Jeesuksen ilmestyneen fyysisenä kuolemansa jälkeen. Jeesus söi, Häntä pystyi koskettamaan, -Hän liikkui ajassa ja paikassa kuin todellinen ihminen. Jeesus oli heidän mukaansa enemmän kuin näky.

ANKERBERG…Tutkijat ovat kuvailleet opetuslasten näkemää eri sanoin.  Jotkut puhuvat Jeesuksen tavallisesta ulkomuodosta: – Jeesus oli fyysisesti läsnä.  Hän söi ja pyysi koskettamaan.

CRAIG:…Jos tilannetta olisi äänitetty tai kuvattu, – olisi saatu ääni- ja kuvamateriaalia Jeesuksesta ylähuoneessa.  Hän oli normaalisti läsnä.

ANKERBERG…Toiset tutkijat käyttävät sanaa näky.  Näky on kohteen näkemistä mielessä -ilman viiden aistin käyttämistä.  On oikeita näkyjä ja harhanäkyjä.  Oikeaa näkyä kutsutaan myös todelliseksi.  Esim. profeetta voi saada tietoa Jumalalta.

CRAIG:…Esimerkki oikeasta näystä on Stefanuksen näky, kun hänet kivitettiin.  Hän näki taivaat avoinna – ja sanoi: …näen Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella.  Hänen juutalaiset vainoojansa eivät nähneet mitään.  He tappoivat Stefanuksen kivittämällä. Hän näki oikean näyn, – jonka Jumala oli saanut aikaan.

ANKERBERG…Tutkijat puhuvat myös harhanäyistä.  Tätä termiä käytetään, kun opetuslasten uskotaan nähneen jotain, – mikä ei ollut Jeesus fyysisessä olemuksessaan.  Erottivatko opetuslapset Jeesuksen todellisen fyysisen ilmestymisen – mielen näystä?

CRAIG:…Uusi testamentti erottaa selvästi Kristuksen ilmestymisen – ja näyt Hänestä.  Ylösnoussut Kristus ilmestyi rajalliselle ihmisjoukolle – rajallisena aikana. Kristus-näkyjä sen sijaan esiintyy koko UT:ssa.  Paavali näki niitä rukoillessaan temppelissä.

ANKERBERG…Mitä voi todeta niille, jotka puhuvat opetuslasten hallusinaatioista?

HABERMAS:…Hallusinaatioteoriaan liittyy todella paljon ongelmia.

Ihmisryhmät – enemmän kuin kaksi ihmistä näki saman hallusinaation.  Hallusinaatiossa uskoo niin vahvasti, – että mieleen muodostuu kuva. Eri ihmiset eivät voi nähdä samaa hallusinaatiota tai unta.  Kun Jeesus ilmestyy ryhmille, – kuten 1. Kor. 15:ssa, – kyse ei ole hallusinaatioista.

Opetuslasten epäusko.  Raamatun ja psykologian asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, – etteivät opetuslapset voineet innokkaasti odottaa – Jeesuksen ylösnousemusta kaikkien vastoinkäymisten jälkeen.  Heidän mielentilansa ei ollut oikea.

Kolmas ongelma lienee pahin.  On liikaa ihmisiä, eri aikoja ja paikkoja.  On miehiä, naisia, sisällä ja ulkona jne. On vaikeaa ajatella, että kukin heistä muodosti oman hallusinaationsa.  Nykyään hallusinaatioita ei juuri esiinny, – mutta heillä niitä olisi ollut juuri silloin.

Jos opetuslapset näkivät hallusinaatioita, – hauta ei olisi ollut tyhjä.  Juutalaisjohto olisi heti huomannut ongelman. Kriitikot viittaavat ruumiin mätänemiseen 50 päivässä, – mutta ruumis olisi silti näyttänyt ristiinnaulitulta.  Teoria on susi. Tyhjä hauta romuttaa hallusinaatioteorian.

ANKERBERG…Näyt eivätkä hallusinaatiotkaan selitä, – mitä opetuslapset julistivat: – Jeesus kirjaimellisesti nousi fyysisesti haudasta.

CRAIG:…Hallusinaatioita tarjotaan selitykseksi ilmestymisille, – mutta ne eivät selittäisi, miksi opetuslapset uskoivat, – että Jeesus oli noussut kuolleista.  Juutalaiset tapasivat uskoa elämään kuoleman jälkeen – paratiisissa, Aabrahamin helmassa, jonne Jeesuskin olisi mennyt. Siellä vanhurskaiden sielut odottavat Jumalan luona, – kunnes tulee ylösnousemus maailman lopussa.  Jos kyse olisi ollut hallusinaatioista, – opetuslapset olisivat nähneet -Jeesuksen korotettuna taivaassa Jumalan kanssa – odottamassa ylösnousemusta maailman lopulla. He olisivat voineet julistaa korkeintaan, – että Jeesus on ehkä taivaassa kirkastettuna – eikä että Hän nousi kuolleista.  Juutalaisille ylösnousemus oli paikassa ja ajassa käsitetty tapahtuma. Siksi tarvitaan jotain enemmän kuin hallusinaatiot selittämään, – miksi opetuslapset uskoivat Jeesuksen ylösnousemukseen – eikä vain siirtymiseen taivaaseen.

ANKERBERG…Neljäs historioitsijoiden hyväksymä fakta on – opetuslasten usko Jeesuksen ilmestymi-seen todisteena ylösnousemuksesta.

N.T. WRIGHT:…Kristinuskon alkuperä on erityislaatuinen ilmiö -maailmanhistoriassa.  20 jKr. ei ole kristillistä kirkkoa. V. 120 jKr. mennessä Rooman keisari – sai kirjeitä käskynhaltijalta Pohjois-Turkista.  Hän kyseli, mitä tehdä kristityille. Tuolloin tämä asia ilmestyi kuin tyhjästä. Ne varhaiskristityt, joista on todisteita, – ovat sitä mieltä, että syy siihen oli, että Jeesus nousi kuolleista.

ANKERBERG…Olemme nyt tarkastelleet neljää faktaa: – Jeesuksen kunniallista hautaamista, – tyhjää hautaa, Jeesuksen ilmestymisiä kuoleman jälkeen – ja opetuslasten uskoa Hänen ylösnousemukseensa.  Ne kaikki todistavat sen puolesta, että Jeesus nousi kuolleista.

HABERMAS:…Nämä ovat asioita, jotka uskovat ja ei-uskovat hyväksyvät.  Haluamme osoittaa kriitikoille, – että nämä asiat ovat kaikissa kirjoissa.  Opetuslapset uskoivat nähneensä ylösnousseen Jeesuksen. Miten voi vakuuttua siitä?  Jos kannattaa naturalistista teoriaa, sen olisi oltava pitävä – eikä “jotain tapahtui” -tyylinen.  Mitä faktat osoittavat? Minusta ne osoittavat, että Kristus nousi kuolleista.

CRAIG:…Kun arvioidaan erilaisia vaihtoehtoja – ja käytetään standardikriteerejä, – paras selitys on, – että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.

ANKERBERG…Jos näin tapahtui, mitä Jumala yritti kertoa?

BOCK:…Uskon, että evankeliumi on ilosanoma siitä, – että on keino, jolla Jumala voi tulla ihmisen elämään.  Kyse ei ole kertalipusta, vaan ikuisesta suhteesta. Suhde toteutuu Jeesuksen persoonan ja työn kautta.  Hän on syntiuhrimme. Lisäksi Jumala antaa meihin oman Henkensä, – niin että voimme olla terveesti yhteydessä Häneen – ja voittaa perisynnin.  Jumala on niin sitoutunut tähän suhteeseen, – että lähetti Poikansa kuolemaan sen takia. Ainoa ja vakavasti otettava edellytys suhteelle on, – että uskoo Jeesuksen ristintyöhön omalla kohdallaan – ja pyytää sitä Jeesuksen kautta.  Niin yksinkertaista ja vaativaa. Kun Jumala tulee elämään, – Hän tekee ihmeellistä työtään, – joka juurruttaa ihmisen ikuiseen suhteeseen Hänen kanssaan.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu