Jumalan olemassaolon todistavat 4 nykytieteen suurta keksintöä -ohjelma 2

KUULUTTAJA:…Mitkä neljä nykytieteen suurta löytöä todistavat, – että Jumala on olemassa?

Ensimmäinen niistä on, että universumilla oli alku.  Mistä se alkoi? Tieteen historioitsija Fred Burnham kirjoitti: – Hypoteesi Jumalan olemassaolosta on nykyään uskottavampi – kuin koskaan 100 vuoteen.  

Toinen tieteen suuri löytö on, – että avaruudella ja ajalla oli myös alku.  Tämä vaatii selityksen. Tarvitaan yliluonnollinen syy universumin ulkopuolelta.

Tieteen kolmas suuri löytö on, – että universumin lait ja vakiot on säädetty mahdollistamaan ihmiselämä.   Fyysikko Fred Hoyle kirjoitti: – Todisteiden yleistajuinen tulkinta osoittaa, – että superäly on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa niin, – että elämä on mahdollista.

Neljäs nykytieteen suurlöytö on – ihmissolun DNA-molekyyliin sisältyvä digitaalikoodi.  Koodissa on 3 miljardia merkkiä täsmätietoa siitä, – kuinka solu rakentaa monimutkaisia molekyylejä pysyäkseen elossa.  Mistä tämä tarkka tieto on peräisin? Se todistaa kiistattomasti älykkäästä suunnittelijasta ihmiselämän taustalla.

Vieraani Stephen Meyer kertoo näistä tieteen löydöistä.  Hän väitteli tieteen filosofian tohtoriksi Cambridgen yliopistosta.  Hän on ollut mukana perustamassa Älykkään suunnittelun liikettä – ja on vanhempi tutkija Discovery Institutessa.  Tervetuloa John Ankerberg Shown pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Päivän aihe: – Energialla, avaruudella ja ajalla oli alku.  Tänään keskustelemme tieteenfilosofi, tohtori Stephen Meyerin kanssa. Hän on kirjoittanut suositun kirjan Signature in the Cell.  Stephen kertoo, mistä universumi on peräisin.  Mitä tuoreimmat todisteet kertovat?  Miksi ne kumoavat uusateistien ja naturalistisen maailmankuvan?  Voisitko tehdä yhteenvedon viime viikon asioista.

STEPHEN MEYER…1900-luvun alun kosmologian tyrmäävä löytö oli, – että universumilla oli alkupiste.  Asian selvitti – tähtitieteilijä Edwin Hubble, joka työskenteli Kaliforniassa. Hän aloitti työnsä 1920-luvun alussa – ja käytti silloin rakennettuja teleskooppeja.  Tässä on Palomarin observatorion 200 tuuman (5 m) teleskooppi. Hubble käytti samanlaista teleskooppia, – joka pystyi vastaanottamaan suuria määriä yötaivaan valoa – ja erottelemaan pienenpienen valomäärän rakenteen.  Hän keksi, että joka puolella yötaivasta oli yllin kyllin galakseja. Elliptisiä galakseja ja spiraaligalakseja. Jos suurensi miten tahansa pienen neljänneksen yötaivaasta, – se oli täpötäynnä galakseja.

Tämä oli ensimmäinen löytö ja sitäkin vaikuttavampaa oli, – että galaksien tajuttiin liikkuvan Maasta poispäin.  Kauempana ne etääntyvät nopeammin. Se on mahdollista vain, – kun universumi laajenee pallomaisesti. Viimeksi näytin tätä havaintovälinettä. Kun edetään ajassa, universumi suurenee.  Tästä seurasi kiinnostava kysymys. Jos universumi laajenee ajan edetessä, –

ANKERBERG…mitä jos mennäänkin ajassa taaksepäin

MEYER…Vähän niin kuin vanhoissa piirretyissä hahmo alkoi peruuttaa, – kun filmiä kelattiin taaksepäin.  Kun universumin aikajanalla peruutetaan, -päästään laajenemisen alkupisteeseen – eli universumin alkupisteeseen.  Tämän havainnon vahvisti itse Einstein. Hän ei pitänyt ajatuksesta aluksi. Hän oli tehnyt havaintonsa itsenäisesti – yleistä suhteellisuusteoriaa kehittäessään.  Sen mukaan universumi laajenee hidastuvalla nopeudella, – kuten ilotulitteen rippeet sen räjähdettyä. Tietysti ilotulitteellakin on alkupiste. Einstein ei aluksi pitänyt ajatuksesta – ja yritti hämätä laittamalla satunnaisarvon yhtälöönsä, – joka kuvasi universumin painovoimakenttää.  Hän tajusi olleensa väärässä, – kun Hubble kutsui hänet Kaliforniaan. Hänet tuotiin observatorioon Pasadenassa. Hän sai nähdä teleskoopilla sen, mitä Hubble itsekin näki. Tämän jälkeen hän julisti medialle: – Nyt ymmärrän, että alku on välttämätön.  Hän puhui voimakkaalla saksan aksentillaan.  Hän tunnusti virheen olleen uransa pahin.  Hän selvitti asian oikein, – mutta yritti huijata käyttämällä korjauskerrointa.  Tätä hän piti suurena virheenä.

1930-luvun alkuun mennessä – oli vahva sekä empiirinen että teoreettinen todiste – universumin alulle.  Se hämmensi monia tutkijoita.

ANKERBERG…Miksi oli näin?

MEYER…Yksi ensimmäisistä tutkijoista, jotka reagoivat –alkuräjähdysteoriaan (Big Bang), oli Arthur Eddington.  Hän oli tuolloin Britannian johtava astrofyysikko.  Hän ei pitänyt ajatuksesta, että universumilla on alku.  Hän sanoi: Filosofisesti ajatus universumin alusta on vastenmielinen.  Haluaisin löytää porsaanreiän.  En usko, että asioiden nykytila sai alkunsa räjähdyksestä.  Laajeneva universumi on absurdi ajatus.  Se jättää minut kylmäksi.  Minusta tämä on hieno kommentti, – koska Eddington kertoo suoraan ongelman ytimen.  Joskus esiintyessäni lyön leikkiä tästä. Nimitän Eddingtonin teoriaa psykologian puolustusmekanismiksi.  Hän vastusti ilman hyviä tieteellisiä perusteita. Hän oli vihkiytynyt 1800-luvun tieteelliseen materialismiin eli – ikuiseen, itsestään olemassa olevaan universumiin ilman alkua.  Tiede todisti toisin ja se järkytti häntä.

Toinen fyysikko valaisi asiaa enemmän.  Robert Dicke Princetonista sanoi 1960-luvulla: – Äärettömän vanha universumi vapauttaisi meidät tarpeesta -ymmärtää materian alkuperää.  Jos universumi on ääretön, ei tarvitse ajatella sen alkua – eikä siten myöskään syytä kaiken olemassaololle.  Kaikki on ikuista ja olemassa itsestään. Jos on tietty alku, – tulee tarve selittää universumin olemassaolo jollain sen ulkopuolisella.  Tarvitaan yliluonnollista syytä, – mikä oli epämiellyttävä viittaus Jumalaan niille tutkijoille, – jotka edustivat ateismia tai materialistista näkökantaa.

ANKERBERG…Mikä on yliluonnollinen selitys universumille?

MEYER…Se on universumin ulkopuolinen selitys.  Universumissa on avaruus ja aika. Niihin sisältyy materia ja energia. Yliluonnollinen syy on universumin vaikutuspiirin ulkopuolella. Se on kaiken olemassa olevan alkuperä.  Koko fyysisen maailman alku. Jos se syntyy yhtäkkiä tyhjästä, – voidaan todeta, että kaikki tapahtui ilman syytä, – mikä on älytöntä. Tai sitten syy universumin olemassaololle on yliluonnollinen.

ANKERBERG…Naturalistisen, materialistisen katsomuksen omaavat tutkijat -eivät pitäneet tästä selityksestä.

MEYER…Osallistuin v. 1985 konferenssiin, jossa puhui Allan Sandage.  Hän oli aluksi Hubblen oppilas – ja myöhemmin tunnustettu kosmologi ja astronomi.  Hän oli mukana todistamassa universumin laajentumista – osoittamalla, että joka galaksi taivaan eri neljänneksissä loitontuu.  Hän puhui todisteista alkuräjähdykselle, – määrätylle universumin alulle ajassa. Hän sanoi päättäväisesti: –Tässä on todisteet…Hän ei vaikuttanut tyytyväiseltä.  Tässä on todisteet siitä, että kyse on yliluonnollisesta tapahtumasta.  Hän tarkoitti, että syy kaikkeen ei ole luonnollinen.  Puhumme tässä luonnosta. Se tässä on syntynyt. Hän jatkaa: –Tunnetun fysiikan perusteella tapahtumia ei voida selittää.  Hän viittaa fysiikan ulkopuolelle.  Melkoinen lausunto! – Todellakin. Se ravisteli minua.  Sandage oli pitkäaikainen agnostikko, – joka tuli uskoon tieteellisten todisteiden perusteella.

ANKERBERG…Entä Robert Jastrow?

MEYER…Hän on myös astrologian ja kosmologian tuntija, – joka näki vaikutteita teismistä.  Hän kirjoitti kirjan God and the Astronomers.  Sen lopussa on kuuluisa kohta, – jossa hän tekee yhteenvedon ongelmasta, – joka aiheutui alkua puoltavista todisteista.  Tämä on outo ja odottamaton kehityssuunta – kaikille teologeja lukuun ottamatta.  He ovat aina uskoneet Raamatun Jumalaan Luojana.  Tiede taas on aiemmin onnistunut hyvin jäljittämään syy ja seuraus -ketjuja.  Mutta alkupiste on Jastrown mukaan kuin paha uni. Tarina päättyy kuin paha uni. Tutkija on raahustanut yli tietämättömyyden vuorien – ja huipulla, viimeisen ponnistuksen jälkeen, häntä tervehtivät teologit, – jotka ovat odottaneet satoja vuosia.  Tässä on ironiaa: -teologit tiesivät ennalta sen, mitä tutkijat vasta lopuksi.  Se järkytti monia tutkijoita.

ANKERBERG…Katkon jälkeen puhumme – mm. Stephen Hawkingin tieteellisistä todisteista, – jotka vahvistavat näkemystä alkupisteestä. Pysykää kanavalla.

*****

ANKERBERG…Tervetuloa takaisin.  Puhumme tieteenfilosofi Meyerin kanssa universumin alkuperästä.  Totesimme jo, että sillä oli alku. Se on lähes valettu betoniin nykytieteen löytöjen kautta.  Jatkamme nyt Stephen Hawkingista. Hän valmistui myös Cambridgesta. Mitä todisteita hän löysi?

MEYER…V. 1968 Hawking ratkaisi yleisen suhteellisuusteorian ns. kenttäyhtälöt.  Ne ovat Einsteinin kuuluisat yhtälöt. Kuvassa Einstein yhtälöineen. Hawking osoitti, että kun ajassa menee taaksepäin, – pääsee lopulta kohtaan, – jota fyysikot kuvaavat aika-avaruuden kaarevuudeksi.  Se on lopulta äärettömän pieni. Kun universumin massa tiivistyy alkupistettä lähennyttäessä, -samalla avaruus kaartuu tiukemmin –yleisen suhteellisuusteorian mukaan.  Hawking osoitti, että tietyssä pisteessä äärellisessä menneisyydessä – avaruuden kaarevuus äärettömän pieni.  Se on niin tiukka ympyrä, ettei sillä ole tilavuutta. Nousee esiin kysymys: – Kuinka paljon tavaraa voi laittaa nollatilavuuteen?  Ei mitään. Kun alkuräjähdysteoria yhdistetään yleiseen suhteellisuusteoriaan – kuvauksena universumista, – se tarkoittaa, että sekä ajalla että avaruudella on alkupiste.  Siitä seuraa, että on piste, jossa ei ole materiaa, energiaa – ja josta kaikki alkaa kirjaimellisesti tyhjästä. Nykytieteen kuvaus universumin alkuperästä muistuttaa kovasti – vanhaa keskiaikaista oppia siitä, – että universumi luotiin ex nihilo eli tyhjästä.  Universumi tupsahtaa tyhjästä.  Tämä seuraa Hawkingin päätelmistä.  Vaikuttavia johtopäätöksiä.

ANKERBERG…Mitkä olivat ne suuret vaikutukset, joista Hawking puhui?

MEYER…Hawking ja kosmologian tuoreet edistysaskeleet, – erilaiset todisteet universumin tietystä alkupisteestä – osoittavat, että selittäjäksi tarvitaan – yliluonnollinen, universumin ulkopuolinen syy.  Valtaosa fyysikoista on ymmärtänyt tämän. Se on myös saanut heidät raivostumaan löydöistä, – jotka tukevat universumin alkupistettä. Jokaisen kunnon maailmankatsomuksen on osattava selittää kaiken synty. Tarkasteltaessa ns. Alkuräjähdyksen singulariteettia, alkupistettä, – voidaan kysyä, mikä suurista maailmankatsomuksista voi selittää sen.  Materialistisen katsomuksen ongelma periytyy 1800-luvun tieteestä. Näkemys väittää, että universumi on ajallisesti ääretön.  Alkuräjähdysteoria kumosi sen.

Materialistinen näkemys vakuuttaa myös, että kaikki on peräisin materiasta.  Jos Hawkingin löydön ottaa vakavasti, – hyväksyy äärettömän pienen avaruuden kaarevuuden.  Se tarkoittaa nollatilavuutta. Siinä ei ole tilaa millekään. Universumin alussa ei ole materiaa.  Se syntyy yhtäkkiä ilman mitään fyysistä. Materialistinen katsomus ei voi vedota mihinkään syynä -universumin synnylle.  Sen mukaan materia on kaiken alku. Mutta materia on ensimmäinen seuraus, – muttei universumin alun syy. Siinä vasta ongelma.  Idän panteismi ei myöskään pysty selittämään universumin alkua tyhjästä,- koska sen mukaan jumala ei ole henkilö. Jumala on mystinen kokonaisuus, joka yhdistää materian.  Jumala ja materia ovat yhtä. Jumala on kukissa, puissa, ihmiskehoissa, vuorissa…Jumala ja materia ovat yhtä.

ANKERBERG…Jumala on kaikki ja kaikki on Jumala.

MEYER…Niin, mutta tarpeeksi kauan sitten ei ole materiaa eikä jumalaa. Materialistisessa ja panteistisessä näkemyksessä – ei ole universumin ulkopuolista tekijää, – joka voisi toimia syynä universumin synnylle.  Minusta yliluonnollisen syyn hyväksyvät näkemykset, kuten deismi tai teismi, – joiden mukaan universumin ulkopuolinen Jumala sai universumin aikaan, – ovat ainoita, jotka sopivat todisteisiin. Deismin mukaan Jumala loi universumin, muttei vaikuta sen piirissä enää.  Jumala on universumista erillinen. Teismin mukaan Jumala loi universumin ja vaikuttaa siinä. Kummatkin näkemykset hyväksyvät universumista erillisen tahon. Ne pystyvät selittämään universumin kokonaisuutena. Ne hyväksyvät tahon, joka pystyy saamaan universumin aikaan tyhjästä.  Nykykosmologian löydöillä on valtavat vaikutukset – antiikin Kreikasta asti esitettyihin filosofisiin kysymyksiin – universumin ikuisuudesta ja synnystä. Onko sen takana mieli vai materia?

ANKERBERG…Vaikuttaa vedenpitävältä.  Mitkä ovat yleisimmät vastaväitteet?

MEYER…Suurin vastustus tulee kvanttikosmologiasta: – Kun peruutetaan ajassa riittävän kauas, – universumi on ollut niin pieni, että sitä voidaan kuvata – kvanttimekaniikan yhtälöillä.  Nimitän sitä outojen fysiikaksi, – jossa on aaltoja ja hiukkasia. Matemaattisilla yhtälöillä kuvataan materian pikku osia – ja niiden erikoisia ominaisuuksia. Kun universumi oli pieni, yhtälöt pätivät koko universumiin.  Oletetaan, – että jos voidaan kehittää teoria painovoiman toiminnasta kvanttitasolla,- se korvaisi Einsteinin teorian eikä alkua tarvitsisi miettiä. Tällaista teoriaa ei siis ole – eikä ole hyvää syytä olettaa, että alkupiste voitaisiin unohtaa.  Kvanttikosmologian mukaan – universumin ensimmäisten mikro-mikro-millisekuntien aikaan – universumi oli olemassa – ajattomana, värähtelevänä aaltofunktiona. Teknisiä fysiikan termejä…Siis ajaton, eristämätön aaltofunktio, –

ANKERBERG…joka kuvaa epävarmaa välitilaa.

MEYER…– Niin.  Kvanttimekaniikka kuvailee – mahdollisia geometrioita tai painovoimakenttiä, – jotka saattoivat olla olemassa ajattomuudessa ennen universumin alkua.  Outo ajatusmalli. Kun yritetään ohittaa alkupiste, seuraa ongelmia: – Ei ole kvanttipainovoimateoriaa. Lisäksi kun kvanttimekaniikan yhtälöllä – kuvataan mysteeristä alkutilaa, – kuvataan oikeastaan monia mahdollisia – geometrioita tai painovoimakenttiä.  Tällä universumilla on tietty geometria ja painovoimakenttä. Jotta päästäisiin kvanttimekaniikan yhtälöstä tähän universumiin -täytyisi päästä eroon erilaisista vaihtoehdoista ja päätyä yhteen. Kvanttimekaniikan Kööpenhaminan tulkinnassa – tekijänä, joka rajaa mahdollisuudet yhteen tiettyyn, – on aina havainto, jonka tekee mieli eli henkilö.  Vedotessaan tähän malliin – joutuu epäsuorasti hyväksymään havainnoijan –

eli itse asiassa Jumalan, – joka kykenee tähän.  Jos ei yhdy Kööpenhaminan tulkintaan, tulee muita ongelmia.  Ei ole syytä, joka selittäisi universumin synnyn – aineettomasta ja ajattomasta tilasta monine mahdollisuuksineen.  Ei ole selitystä siirtymiseen ajattomuudesta ajalliseen – eikä aineettomasta konkreettiseen universumiin, – jossa on materia ja energia.  Ei ole selitystä myöskään tiedolle, jota tarvitaan siirryttäessä – eri vaihtoehdoista todelliseen universumiin. On monia vaihtoehtoja, joista valitaan yksi.  Tarvittavan tiedon lähde jää selittämättä. Kvanttikosmologinen malli vaatii kosmisen havainnoijan – tai selityksen siirtymälle – ajattomuudesta aikaan, aineettomuudesta materiaan – ja kysymykseen tiedon lähteestä.  Vaikuttaa suunnitellulta.

ANKERBERG…Jos aihe kiinnostaa, – jatkamme ensi viikolla tieteen todisteista, -joita on saatu teleskoopeilla universumin hienosäätöön liittyen. Saamme lisää vahvistusta teistiselle näkemykselle kaiken alkuperästä.  Nähdään ensi viikolla.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu