Jumalan olemassaolon todistavat 4 nykytieteen suurta keksintöä -ohjelma 3

KUULUTTAJA:…Mitkä neljä nykytieteen suurta löytöä todistavat, – että Jumala on olemassa?

Ensimmäinen niistä on, että universumilla oli alku.  Mistä se alkoi? Tieteen historioitsija Fred Burnham kirjoitti: – Hypoteesi Jumalan olemassaolosta on nykyään uskottavampi – kuin koskaan 100 vuoteen.

Toinen tieteen suuri löytö on, – että avaruudella ja ajalla oli myös alku.  Löytö vaatii selityksen. Tarvitaan yliluonnollinen syy universumin ulkopuolelta.

Tieteen kolmas suuri löytö on, – että universumin lait ja vakiot on säädetty mahdollistamaan ihmiselämä.  Fyysikko Fred Hoyle kirjoitti: – Todisteiden yleistajuinen tulkinta osoittaa, – että superäly on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa niin, – että elämä on mahdollista.

Neljäs nykytieteen suurlöytö on – ihmissolun DNA-molekyyliin sisältyvä digitaalikoodi.  Koodissa on 3 miljardia merkkiä täsmätietoa siitä, – kuinka solu rakentaa monimutkaisia molekyylejä pysyäkseen elossa.  Mistä tämä tarkka tieto on peräisin? Se todistaa kiistattomasti älykkäästä suunnittelijasta ihmiselämän taustalla.

Neljäs nykytieteen suurlöytö on – ihmissolun DNA-molekyyliin sisältyvä digitaalikoodi.  Koodissa on 3 miljardia merkkiä täsmätietoa siitä, – kuinka solu rakentaa monimutkaisia molekyylejä pysyäkseen elossa.  Mistä tämä tarkka tieto on peräisin? Se todistaa kiistattomasti älykkäästä suunnittelijasta ihmiselämän taustalla.

*****

JOHN ANKERBERG…Fysiikan lakien ja vakioiden hienosäätö elämän mahdollistamiseksi Tänään keskustelemme tieteenfilosofi,tohtori Stephen Meyerin kanssa.  Hän on kirjoittanut suositun kirjan Signature in the Cell.  Jatkamme keskustelua universumin alusta – ja siihen liittyvistä tieteen löydöistä.  Nyt esitämme todisteita toisensa jälkeen.  Puhumme antrooppisesta hienosäädöstä.  Mitä se tarkoittaa?

STEPHEN MEYER…Anthros on kreikaksi ihminen.  Tässä tarkoitetaan, – että universumin fysiikan lait ja vakiot – on hienosäädetty mahdollistamaan ihmiselämä.  Ihan kuin universumi olisi tehty näyttämöksi ihmiselämälle.  Aiemmissa ohjelmissa olemme puhuneet – älykkäästä suunnittelusta biologiassa, – mm. DNA-molekyylin digitaalikoodissa.  Fysiikassa todisteet älykkäästä suunnittelusta – ovat universumin rakenteessa.  Älykkään suunnittelun teorian mukaan – elämän alkuun on liittynyt jonkinlaista älyä.  Pelkästään biologian perusteella ei voida tietää, – tuleeko äly kosmoksen sisältä – vaikka avaruusolioilta tai universumista kokonaisuutena – vai onko elämän taustalla oleva äly universumin ulkopuolinen.

Antrooppinen hienosäätö todistaa suunnittelusta, – joka näkyy universumin rakenteessa.  Suunnittelija ei voi olla universumin sisältä. Tässä vaaka kallistuu teistisen suunnittelun kannalle – ja osoittaa, että suunnittelijaksi tarvitaan Jumala, – joka on materian, avaruuden, ajan ja energian ulkopuolella.  Uuden kosmologian todisteet vahvistivat, että tarvitaan yliluonnollista syytä. Se voisi olla toimija, jolla on “jumalalliset” ominaisuudet. Antrooppisen hienosäädön todisteet tukevat tätä, – koska ne viittaavat sekä yliluonnolliseen syyhyn että älyyn.  Minusta hienosäätö todistaa kiistattomasti – universumin älykkäästä suunnittelusta. Se näkyy fysiikan lakien ja vakioiden hienosäädössä ja alkuolosuhteissa. Älykäs suunnittelu tarjoaa parhaan selityksen näille todisteille. Minusta selitys voi olla vain universumin ulkopuolinen suunnittelu, – ja siksi teistinen hypoteesi on merkityksellinen.

ANKERBERG…Tätä tukee universumin laajenemisnopeus.  Voitko kertoa lisää.

MEYER Universumin laajenemisesta on hyvä aloittaa – puhuimme siitä jo aiemmin.  Laajenemisnopeus on hienosäädetty mahdollistamaan elämä. Jos universumi laajenisi vähänkin nopeammin, – se hajoaisi, – lämpö ja energia haihtuisivat liian pian – eikä stabiileja galakseja olisi.  Jos laajeneminen olisi hieman hitaampaa, murskautuisimme. Painovoiman vaikutus olisi laajenemisvoimaa suurempi – ja universumin materia murskautuisi. Universumin laajenemisnopeus on siis todella tarkasti valikoitu.  Se on säädetty tarkkuudella yhden suhde 10 potenssiin 60. Se on lähes sama kuin dollari useista triljoonista dollareista. Valtion budjettivaje saa sen ehkä näyttämään vähäiseltä, – mutta kyse on tarkasta hienosäädöstä.  Insinööreille toleranssi on tuttu käsite. Tässä virhemarginaali on todella minimaalinen. Universumi on juuri oikeanlainen elämää varten.

ANKERBERG…Puhutaan myös kosmologisesta vakiosta.

MEYER Universumin laajenemisnopeus liittyy tähän vakioon.  Einstein hääräili sen parissa – pyrkiessään säilyttämään universumin tasapainon.  Sillä hän leikitteli mielessään.

ANKERBERG…Se on tärkeä muuttuja hienosäädössä.  Tasapainottamassa laajenemista ja painovoimaa.

MEYER Universumi on niin tarkasti hienosäädetty, – että laajenemisvoima ylittää painovoiman vain vähän.  Sellaista tarkkuutta tarvitaan, että elämää voisi olla.

ANKERBERG…Tutkijat ovat löytäneet muitakin antrooppisen hienosäädön periaatteita.

MEYER On noin 25-30 eri muuttujaa, – jotka on tarkasti hienosäädetty mahdollistamaan elämä.  Se tarkoittaa –“ei liian lämmin eikä liian kylmä”-ajattelua.  Tämä on “Kultakutri-universumi”.

ANKERBERG…Esim. painovoima on juuri oikean suuruinen.

MEYER Oikea myös suhteessa moniin muihin muuttujiin.  Esim. painovoimavakion tarkkuus on yhden suhde 10 potenssiin 40, – eli toleranssi on todella pieni.  Jos painovoima olisi suurempi, -tähdet olisivat liian kuumia ja palaisivat loppuun liian nopeasti. Jos painovoimavakio olisi pienempi, – tähdet olisivat liian kylmiä,ydinfuusiota ei tapahtuisi – eikä olisi Maan kaltaisia planeettoja.  Vähäinenkin poikkeama tarkoittaisi, – ettei universumia olisi. Monille vakiot eivät ole tuttuja. Vain fysiikkaintoilijat ovat niistä perillä. Joka yhtälöllä kuvataan suhdetta kahden muuttujan välillä. Suhteen kvantitatiivinen osa ilmaistaan vakiolla.  Ihailin aiemmin venäläistä korkeushyppääjää, Sergei Bubkaa. Kuvittele Sergei juoksemassa kentällä. Hän painaa noin 90 kg ja Maalla on tietty massa. Näiden kahden massan välinen suhde muodostaa tietyn kokoisen voiman. Massojen välille muodostuu tietty voima.

Painovoimavakio kertoo, millainen voima muodostuu, – kun muu – Sergein paino ja universumin paino – säilyy vakiona.  Jos Sergei juoksee ja lähestyy hyppyään, – ja samalla joku sormeilee painovoimavakiota niin, – että painovoima on kaksinkertainen, -Sergei iskeytyy maahan.  Jos vakiota säädetään toiseen suuntaan, Sergei tekee maailmanennätyksen. Fyysikot ymmärtävät, että vakioilla on tarkat arvot, – jotka määrittelevät painovoiman suuruuden.  Ne voisivat olla toisetkin. Vähänkin toiset vakiot suuntaan tai toiseen – tekisivät elämän mahdottomaksi. Tämä pätee painovoimaan, universumin laajenemisnopeuteen – ja moniin muihin tekijöihin, kuten valon nopeuteen, -perusvuorovaikutukseen fysiikassa jne.  Tämä on todella vaikuttavaa

ANKERBERG…Stephen, voisitko havainnollistaa asiaa.

MEYER Idea on John Polkinghornen, joka kuuluu Cambridgen johtaviin fyysikoihin.  Itse olen vain visualisoinut sen. Havainnollistaakseen antrooppista hienosäätöä hän kehottaa kuvittelemaan – universumikoneen.  Kuvittele olevasi avaruusasemalla. Siellä on huone, jossa on universumikone. Siinä on asteikko jokaiselle fysiikan perusvuorovaikutukselle.  Voi valita universumin laajenemisnopeuden, painovoimavakion, -perusvuorovaikutusten suhteet, valon nopeuden. Jokainen näistä vaatii tietyn tarkan arvon.  Fyysikkona alat tehdä laskelmia. Jos vaihdetaan mikä tahansa arvo – vähänkin suuntaan tai toiseen, – elämää ei voi olla olemassa. Polkinghorne toteaa valloittavasti: – En sano, että ateistit ovat tyhmiä.  Uskon, että teistinen suunnittelu-hypoteesi on parempi selitys.  Fyysikot ovat yleensä intuitiivisesti reagoineet samalla tavalla.  Fred Hoyle, kuuluisa brittiläinen astrofyysikko, – yritti kumota alkuräjähdysteorian -esittämällä muita malleja selitykseksi universumin alulle.

Lopulta hän ymmärsi, että hienosäätö todisti suunnittelusta. Todisteiden yleistajuinen tulkinta osoittaa, – että superäly on säätänyt fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa – mahdollistaakseen elämän.  Hieno kommentti.  Yleensä puhutaan vaan apinoista jopa fyysikkojen parissa.  Hoyle on oikeassa. Maalaisjärjellä tajuaa, että hienosäätö vaatii säätäjän, superälyn.  Todisteet suunnittelusta ovat olleet itse universumin rakenteessa – alusta alkaen. Minusta suunnittelija ei voi olla äly tai toimija universumin sisältä.  Richard Dawkins on esittänyt ajatuksen älykkäästä avaruusoliosta, – joka on kaiken takana. Näin ei voida selittää kaikkia todisteita. Tarvitaan kosmoksen ulkopuolista älyä, joka voi suunnitella koko universumin.  Tieteen uusilla saavutuksilla on hyvin myönteisiä teistisiä vaikutuksia.

ANKERBERG…Kiinnostavaa tietoa.  Toivottavasti olette pysyneet kärryillä. Katkon jälkeen jatkamme siitä, millaisia vastaväitteitä esiintyy.

*****

ANKERBERG…Jatkamme keskustelua tri Stephen Meyerin kanssa. Ohjelmasarjamme alussa – R. Dawking totesi, ettei ole todisteita suunnittelijasta.  Universumia katsomalla löytää paljon todisteita. On erilaisia, aivan loistavia todisteita. Ne todistavat, että ajan ja avaruuden ulkopuolella on suunnittelija ja luoja.  Mitä tähän voi sanoa vastaan? On kehitetty multiversumiteoria. Mikä se on?  Katsomme nyt Jay Richardsin animaation.

Video Clip

KUULUTTAJA:…Multiversumiteorian mukaan tämä universumi ei ole ainoa.  Se on osa suurta joukkoa muita universumeja, – joissa on omat lainalaisuutensa ja vakionsa.

JAY RICHARDS:…Yhden universumin tapauksessa – hienosäädetty universumi on väistämätön johtopäätös.  Jos universumimme on osa joukkoa, -vaikuttaisi siltä, että sattumalla olisi enemmän sanansijaa. Mitähän fyysikoilla oli mielessä, – kun he esittivät ajatuksen multiversumeista?  Millainen generaattori loisi niitä? Ehkä suuri monoliitti, jossa on tusinoittain asteikkoja, – joista on valittava juuri oikea arvo.

ROBIN COLLINS:…Jokaisen muuttujan asteikko on erilainen.  Jos tuottaa tarpeeksi universumeja erilaisin arvoin, – lopulta saa sattumalta yhden oikein.  Silloin on tuotettava triljoonittain universumeja. Jos on olemassa triljoonittain universumeja sylkevä generaattori, – se tuottaa lopulta sattumalta – elämän kannalta oikean arvojen yhdistelmän.  Tämä on valtavaa kosmista lottoa.

*****

ANKERBERG…Äskeinen oli hieno havainnollistus siitä, mistä olet puhunut.  Mikä generaattori – jos sellainen olisi – voisi tuottaa universumeja?

MEYER Fyysikoilla on kaksi teoriaa muiden universumien olemassaolosta.  Yksi on nimeltään kosminen inflaatio.  Teoria esitettiin selittämään joitakin havaintoja universumista.  Ajatuksena oli, että heti alkuräjähdyksen jälkeen – universumi laajeni hetkessä.  Ns. inflatoni-kenttä romahtaa tietyllä energiatasolla – ja silloin syntyy uusi universumi.  Toinen teoria on säieteoria.  Sen mukaan universumin alkeishiukkaset ovat pikkuruisia energiasäikeitä.  Ne kääntyvät ja käyristyvät itseensä eri tavoin – ja muodostavat avaruuden, tilan ja valon keskittymiä.

ANKERBERG…Tästä puhutaan TV:ssä.

MEYER:  Niin.  Säieteorian mukaan ns. säievakuumi voi hajota – ja tuottaa uusia universumeja.  Näitä teorioita ehdotetaan universumeja tuottavaksi koneistoksi.

Teorioilla voi olla omat ansionsa, – mutta ne eivät pysty selittämään hienosäätöä.  Ei riittävästi. Kosminen inflaatioteoria saattaisi selittää – alkuolosuhteiden hienosäätöä universumin alussa, – mutta uuden universumin fysiikan lait ja vakiot olisivat samat kuin meilläkin.  Säieteoria taas selittää fysiikan lakien ja vakioiden hienosäädön, – mutta ei hienosäätöä alkuolosuhteissa. Jotta voitaisiin ratkaista hienosäädön ongelma kokonaan, – tulisi yhdistää nämä teoriat, – joissa kummassakin on hämäriä teoreettisia oletuksia.  Fysiikan filosofi -ystäväni on tehnyt listan – kuudesta asiasta, jotka täytyy uskoa, – jos aikoo selittää hienosäädön ilman teististä suunnittelijaa.

Täytyy uskoa muiden universumien olemassaoloon.  Täytyy uskoa inflatoni-kentän olemassaoloon. Täytyy uskoa, että inflatoni-kentän romahtaminen on hienosäädetty.  Kun nämä teoriat yrittävät selittää hienosäätöä, – ne edellyttävät muun hienosäädön olemassaoloa. Ne torjuvat ongelman.  Täytyy uskoa säikeisiin. Täytyy uskoa avaruuden uusiin ulottuvuuksiin – ja että jokainen avaruuden kompaktifiointi säieteoriassa vastaa – eri universumia eri fysiikan lakeineen.  Nämä ovat teoreettisia oletuksia ilman tieteen todisteita. Niillä uskotaan voitavan selittää muita asioita. Nämä kaksi teoriaa pitäisi jotenkin yhdistää ja uskoa niiden oletuksiin – teistisen suunnittelun sijaan. Aiemmassa ohjelmassamme Richard Dawkins sanoi, – että Darwinin suunnittelu ilman suunnittelijaa – on niukka selitys todisteista.  Niukkuus viittaa yksinkertaisuuteen.

Kun yritetään selittää hienosäätöä ilman suunnittelijaa, -päädytään monimutkaiseen selitykseen, – jossa on monia teoreettisia oletuksia – ilman välittömiä todisteita.  Se ei vastaa säästäväisyysperiaatetta.  Toinen ongelma on suunnittelun työntäminen taka-alalle.  Sekä säieteoriassa että kosmisessa inflaatiossa hienosäätöä selitetään – olettamalla, että on universumeja tuottavia prosesseja, – jotka ovat jo hienosäädettyjä.  Kollegani Robin Collins – havainnollistaa asiaa hienosti. Kuvittele, että sinulla on leipä. Sanot: Kuka tämän tekikään, tässä on huippuresepti!  Tämän leivän suunnitteli huippukokki.  Toinen vastaa: Ei leipä ole älykkäästi suunniteltu, -sen teki leipäkone.  Kone teki sen itse.  Ongelmana on, – että leipäkone kaikkine osineen ja toimintaperiaatteineen – on itsessään suunniteltu.  Älykkäästä suunnittelusta ei ole päästy eroon, se on taustalla. Samalla tavalla yritetään selittää uusia universumeja tuottavia mekanismeja.

ANKERBERG…Stephen, voisitko tehdä yhteenvedon.

MEYER:  Fysiikan tieteelliset todisteet – älykkäästä suunnittelusta ovat vakuuttavia.  Älykäs suunnittelu on parempi selitys hienosäädölle kuin naturalistinen, – kuten multiversumiteoria.  Nyt on olemassa uusia todisteita, jotka osoittavat teismin suuntaan, – koska näitä todisteita ei pystytä selittämään – älykkäällä suunnittelulla kosmoksen sisältä.  On todisteita suunnittelusta, joka näkyy universumin rakenteessa. Palataan vielä erilaisten maailmankatsomusten diagrammiin. Pidetään niitä metafyysisinä oletuksina.  Naturalismi ei pysty selittämään asioita, – koska se ei hyväksy mitään universumin ulkopuolista älyä hienosäätäjäksi. Panteismissa on sama ongelma. Panteismin jumala on itsessään peräisin universumista, – yhtä materian kanssa.

Täytyy hyväksyä älykäs olio universumin ulkopuolelta.  Sekä teismi että deismi hyväksyvät sellaisen olemassaolon.  Ne tarjoavat riittävän selityksen alkuräjähdysteorian singulariteetille – ja fysiikan lakien ja vakioiden hienosäädölle – universumin alkuolosuhteissa.

ANKERBERG…Huomasit varmaan, että teismi ja deismi jäivät jäljelle.  Jatkamme ensi viikolla keskustelua siitä, mikä selitys on paras – ja mihin tieteen todisteet osoittavat.  Tavataan ensi viikolla.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu