Oletko Jeesuksen opetuslapsi? Ohjelma 2

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: – Miten Jeesus haluaisi kristittyjen elävän?

TRI DAVID PLATT:…On paljon ihmisiä, jotka pitävät itseään kristittyinä.  Raamatun mukaan he eivät sitä ole.

TRI ROBBY GALLATYS:…Ei pidä yrittää ansaita Herran armoa teoillaan.  Teot tehdään rakkaudesta Herraan.

BILL HULL:…Usko ilman tekoja ja todistamista ei ole uskoa.  Se ei ole pelastavaa uskoa. Usko tulee ilmi teoissa.  Kyse on elämän mittaisesta prosessista.

KUULUTTAJA:…Vieraani vastaavat kysymykseen: – Mitä tarkoittaa olla Jeesuksen opetuslapsi?  Tri David Platt oli Brook Hillsin pastorina toimiessaan  – nuorin megaseurakunnan pastori USA:ssa.

Nyt hän johtaa Eteläisen baptisti-konvention kv. lähetystoimikuntaa.  Hän on kirjoittanut 7 kirjaa. Tri Robby Gallaty pelastui huumeriippuvuudesta, – opiskeli ja on kirjoittanut 7 kirjaa opetuslapseuttamisesta.  Nyt hän on Long Hollow -baptisti-seurakunnan pastorina Tennesseessä. Bill Hull on pastori, opettaja ja kirjoittanut 20 kirjaa, – jotka käsittelevät opetuslapseuttamista.

Kysyn aluksi David Plattilta, – miten hän siirtyi opetustehtävistä – USA:n nuorimmaksi megakirkon pastoriksi.

****

ANKERBERG…David, Barna-tutkimuslaitoksen mukaan – neljä viidestä amerikkalaisesta pitää itseään kristittynä.  Sama tutkimus kertoo, – että puolet heistä uskoo, – että Raamattu, Koraani ja Mormonin kirja – ovat saman hengellisen totuuden eri ilmaisuja

PLATT:…Olet sanonut: Täytyisi tutkia, – onko käsityksemme evankeliumista amerikkalainen vai raamatullinen.  Miten niin monet pitävät itseään kristittyinä – ja silti sanovat, – että Raamattu, Koraani ja Mormonin kirja opettavat samaa asiaa?

Juuri tässä on asian ydin.  Matteuksen 28:19:ssa on Jeesuksen lähetyskäsky, – mutta opetuslapsena oleminen käsitetään yleensä väärin.  On paljon ihmisiä, jotka pitävät itseään kristittyinä. Raamatun mukaan he eivät sitä ole. Tilastojen mukaisista kristityistä – monet pitävät Raamattua muiden uskonnollisten kirjojen kaltaisena – ja Jeesusta vain yhtenä tienä Jumalan luo.  He voivat pitää itseään kristittyinä, mutteivät ole Jeesuksen seuraajia. Miten se voi yleensä olla mahdollista?

Matteuksen luvun 7 mukaan – monet sanovat Herralle tuomiopäivänä: – Sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.

Herra vastaa: En tunne teitä. Pois luotani, vääryydentekijät!

Jeesus puhuu monista.  Pastorina se pitää minut hereillä.

Sunnuntaisin kirkossa saattaa istua monia, – jotka järkyttyvät, kun Jeesus yhtenä päivänä sanoo: – En tunne teitä. Menkää pois.

Siksi tulee palata raamatulliseen tulkintaan siitä, – mitä on olla Jeesuksen opetuslapsi.  Näin voi ymmärtää, mitä opetuslapseuttaminen on.

ANKERBERG…Seuraavaksi tärkeä kysymys.  Voisitko vastata siihen professorin ominaisuudessa.  Pelastus ei tule opetuslapseuttamisesta, – teoista – eikä mistään sellaisesta, mitä ohjelman katsoja tekee.

Pelastus tulee Jeesukselta Kristukselta – ja on sitä, että ymmärtää syntisyytensä – ja uskoo Häneen Vapahtajana, – taivaasta ristin kuolemaan lähetettynä.  Jeesus maksoi täyden hinnan kaikista synneistämme.  Hän halusi lahjoittaa meille vanhurskautensa. Kun uskomme Jeesukseen, Hän sovittaa syntimme.  Olemme Jumalan edessä täydellisiä Kristuksen vanhurskaudessa. Jumala näkee meissä Kristuksen.

Jos sydämestään luottaa Herraan Jeesukseen, – miten Häntä tulisi seurata?  Mistä aloittaa? Miten voi olla pilaamatta ilmaista pelastuksen lahjaa, – mutta samalla toimia ja elää radikaalisti Jeesuksen hyväksi?

PLATT:…Hyvä kysymys.  On hyvä palata siihen hetkeen, – jolloin pelastuimme armosta, uskon ja Kristuksen työn kautta.

Saimme syntimme anteeksi – Hänen tekojensa emmekä omiemme tähden.  Uskoon tullessamme täytymme myös Pyhällä Hengellä. Jumala lupasi Vanhassa testamentissa (Hesekiel 36:26) uuden sydämen.  Annan henkeni sisimpäänne ja ohjaan seuraamaan säädöksiäni.(Hes. 36:27)  Jeesus sanoi samaa

Mark. 1:17:ssa ja Matteus 4:19:ssa.  Lähtekää mukaani.   Teen teistä ihmisten kalastajia.  Jeesus tulee Henkensä kautta asumaan meissä – ja alkaa muuttaa elämäämme.  Alkaa kristityn muutosprosessi.

ANKERBERG…Oxfordin vanha professori C.S. Lewis matkusti yhtenä päivänä bussilla.  Hän oli tullut uskoon, – muttei uskonut minkään muuttuvan elämässään. Yhtäkkiä siinä bussissa – hän alkoi tuntea Jumalan läsnäolon.  Hän tunsi Jumalan läheisyyden.

Jeesus todella tulee elämäämme ja vaikuttaa tahtomiseemme.

Jeesus laittoi minutkin haluamaan sellaista, – mikä ei ollut itsestäni.  Tiesin sen, koska asialla oli hintansa. Miksi muuten olisin tehnyt niin?  Vain siksi, että rakastin Jeesusta ja halusin miellyttää Häntä. En pelastuakseni, vaan koska olin jo pelastunut.  Voisitko kertoa niille, jotka miettivät uskoontuloa, -mitä se käsittää?

GALLATYS:…Osuit naulan kantaan.  Uskoon tullessaan tunnustaa Jeesuksen Herrakseen.  Tunnustaa Jeesuksen herrauden. Se tehdään halusta omistautua Hänelle, ei velvollisuudesta.  Herran mielisuosiota ei voi ansaita teoilla. Motiivina on rakkaus ja Jeesuksen teot hyväksemme.

Kun tunnustaa Jeesuksen elämänsä Herraksi, – joidenkin asioiden pitää muuttua.  On tajuttava, että Hän on kuski. Joillekin opetuslapseus on kuin ajoneuvon ostamista.  Kun tulee uskoon, menee autokauppaan ja toteaa: – Otan auton V8:lla, ei sähköikkunoita ja kattoikkunaa.  Jotkut kristityt toimivat näin.

Haluan ikuisen elämän, mutta en halua opetuslapseuttaa.  Ikään kuin voisi valita. Kun tulee opetuslapseksi, siitä seuraa opetuslapseuttaminen.

ANKERBERG…Bill, opetuslapseksi ei tulla hetkessä.  Ensiksi hahmottaa, että Jeesus pyytää seuraajakseen.  Sitten täytyy tajuta, mitä se tarkoittaa.  Tarvitaan kristittyjä opetuslapseuttajiksi.  Kristittyinä tarvitsemme Jeesuksen voimaa muuttua, kun tajuamme, – että olemme väärässä – tai kun tulisi tehdä jotain vastoin omaa tahtoamme.  Hän auttaa armossaan. Miten olet neuvonut pastoreita ohjeistamaan niitä, – jotka haluaisivat tulla uskoon, mutta pelkäävät ottaa ensi askeleen?

HULL:…Vastaus saadaan evankeliumin ytimestä ja tulkinnasta.

Monesti usko ajatellaan sopimukseksi – tiettyjen oppien

tai kannanottojen hyväksymisestä.  Usko ilmenee kuitenkin etenkin teoissa.  Usko ilman tekoja tai todisteita ei ole uskoa.

Se ei ole pelastavaa uskoa.  Usko ilmenee teoissa. Opetuslapseus on elämän mittainen prosessi.  Opetuslapseus ei ole ohjelma – eikä rajoitu vain uskoontulon alkuun.  Se on elämän mittainen kokemus. Opin elämään siten kuin Jeesus eläisi elämääni.  Jos Jeesus olisi putkimies, millainen Hän olisi? Millainen Jeesus olisi opettajana?  Entä aviopuolisona? Tulee oppia elämään sarjassa muutoksia, – jotka auttavat ymmärtämään evankeliumin ja oman osansa.  Kuten David kertoi uudesta sydämestä. Kyse on prosessista.

Etenkin USA:ssa ongelma on – pelkkä synnit anteeksi -evankeliumi.  Ei osata odottaa elämän mittaista matkaa.

Usko on seuraamista.  Se ei tarkoita, – että uskoo vain minimivaatimuksen taivaaseen pääsemiseksi.  Näin saarnataan yleensä. Jos niin saarnataan kerta toisensa jälkeen, – se iskostuu ihmisten mieliin – sukupolvesta toiseen, – eivätkä ihmiset edes oleta, että täytyisi tehdä jotain.  Kaikki on vapaaehtoista.  Pääsen taivaaseen joka tapauksessa – riippumatta siitä, tottelenko tai tuotanko hedelmää vai en.  Juuri tätä Dallas Willard kyseli.

Nykyseurakunnan tärkein kysymys on:  Kuka on pelastunut ja kuka ei?

ANKERBERG…Juttelemme tässä kolmen hienon pastorin kanssa.

Heillä on johdettavanaan suuret seurakunnat.  He rohkaisevat kaltaisiamme tavallisia kristittyjä – kuten sinäkin ohjelmamme katsoja.  Pyhä Henki voi käyttää sinua jakamaan evankeliumia – ja opetuslapseuttamaan muita.  Se toimii. David, miksi on näin?

PLATT:…Juuri tätä rakastan pastorin työssä.  Saan seurata tätä kaikkea tavallisten ihmisten elämässä.  Seurakuntaani tuli eräs veli, joka silloin ei ollut uskon veljeni.  Hän oli kasvanut seurakunnan piirissä.  Hän oli ollut kiinni rutiineissa, palvellut komiteoissa ja johtoryhmissä.  Sitten hän tajusi, ettei ollut koskaan uskonut Jeesukseen Vapahtajanaan. Hän oli luottanut tekoihinsa.  Kun Hän alkoi uskoa Kristukseen, Pyhä Henki täytti hänet. Kaikki muuttui hetkessä – hän halusi alkaa evankelioida.  Hän totesi vaimolleen: Opetuslapseuttamisesta tulee elämämme.

He alkoivat evankelioida nuoria pareja – ja auttaa heitä evankelioimaan muita.  Miehen vaimo tuli kertomaan: – Opetuslapseuttaminen päihittää lastenlasten saamisen.

He todella rakastavat lastenlapsiaan, mutta uusi elämä toi uusia ilon aiheita.

Olen nähnyt samaa muualla maailmassa.  Olin mukana maanviljelijöiden kokouksessa yhdessä Aasian maassa, –

jossa kristittyjen on laitonta kokoontua.  Kokoonnuimme salaiseen maanalaiseen paikkaan.  Puhuimme opetuslapseuttamisesta, evankeliumin jakamisesta – ja siitä, miksi Pyhä Henki on meissä.  Nämä ihmiset alkoivat evankelioida. Ensi tapaamisessa kerroin asiasta. Kun tapasimme puolen vuoden kuluttua, – ryhmässä oli nelinkertaisesti ihmisiä.

Ryhmän jäsenet näkivät, että Pyhä Henki toimii – ja evankeliumia voi julistaa.  Opetuslapseuttamiseen ei tarvita oppiarvoja eikä korkeaa koulutusta. Jumalan Henki ja evankeliumi riittävät.

Tämän näkeminen innostaa rukoilemaan, – että yhä useammat uskovat kokisivat – Jumalan yliluonnollista voimaa päivittäin.

ANKERBERG…Robby, olet kannustanut uskovia tekemään opetuslapsia.

Mitä se on käytännössä?  Anna esimerkkejä siitä, miten se onnistuu.

GALLATYS:…Se on helppoa.  Pelkään, että ihmiset ajattelevat tämän olevan – vain siihen kutsuttujen pastoreiden ja johtajien hommaa.

Jeesuksen opetuslapset olivat tavallisia ihmisiä.  Monet väheksyivät heitä. Jos Jeesus olisi etsinyt älykköjä, Hän olisi mennyt Jerusalemiin, – eikä Galileaan, jossa oli kalastajia, fanaatikkoja ja veronkantajia.  Omina opetuslapsinani oli aluksi kirjava joukko kundeja.  Oli 24-vuotias vankilasta päässyt, – toinen vieroituksesta tullut – ja 50-vuotias paikkakunnalle muuttanut diakoni.  Se vasta oli sekalainen seurakunta.

Puolentoista vuoden ajan elimme Kristuksen käskyjä todeksi.

Lähetyskäskyä ylenkatsotaan tietyiltä osin.  Jeesuksen kehotus tehdä kaikista kansoista opetuslapsia ymmärretään, – mutta monet väheksyvät opettamista.  Käskyssä tarkoitetaan opettamista niin, että ihmiset kokevat vastuuta.

Vastuullisuus on ydinasia opetuslapseuttamisessa.

Jeesuskin kyseli opetuslapsilta, miten eri tilanteissa meni.

Getsemanen puutarhassa Jeesus kehotti kolmesti opetuslapsia rukoilemaan.  Meillä on vastuullinen suhde.

Olin lähdössä työstäni Chattanoogaan, – kun minulta kysyttiin: Mitä nyt?  Vastasin: Mitä tarkoitatte? Nyt työ jää teille.  Mutta Robby, meillä on maalliset työmme, emme pysty…Minusta tuntui lähes samalta – kuin ehkä Jeesuksesta olisi tuntunut, – jos opetuslapset olisivat Jeesuksen lähtiessä sanoneet samoin.  Ehkä näin tapahtuikin, kun he lähtivät kalaan Joh. 21:ssä.

Lähdettyäni nämä miehet – ottivat asian omakseen ja tajusivat pystyvänsä hoitamaan sen.  Nyt tuossa yhteisössä tehdään opetuslapsia sukupolvi toisensa jälkeen.

ANKERBERG…Bill, tunnet ihmisiä, jotka ovat uskaltaneet luottaa siihen, – että kun lähtee liikkeelle, Jumala käyttää ja toimii mukana, – ja jotain tapahtuu. Kerro lisää.

HULL:…Hieman yli 70-vuotiaat Frank ja Richard – tulivat luokseni kertomaan: – Luimme kirjasi ja haluamme muuttaa seurakuntamme.  Heillä oli kädessään merkintöjä täynnä oleva kirja.  Richardilla oli huono muisti Alzheimerin taudin alkuoireena.  Frank kirjoitti kaiken muistiin. He kuuluivat suureen seurakuntaan Etelä-Kaliforniassa.  He halusivat muuttaa sen. Itse epäilin, onko heistä siihen.

Lounaalla Jumala alkoi puhua minulle.  Sitä ei tapahdu kovin usein syödessäni.  Jumala sanoi: Sinä teet sen.  Kysyin: Mitä?

Jumala vastasi: Sinä teet sen.  Möläytin miehille: Minä teen sen.

Mutta teen sen vain, jos opettelette Raamattua ulkoa.  He vastasivat: Lasketko leikkiä?  Vastasin kieltävästi ja aloimme tavata.  Toisella viikolla aloitimme ulkoa opettelun Room. 12:1-2:sta.  Olimme pöydän ympärillä.  Sanoin kohdan ääneen ja muut yrittivät toistaa ulkoa.  Muistiongelmista kärsinyt Richard yritti myös.  En auttanut häntä.  Hän mokaili eikä saanut sanottua oikein.  Ihmisiä hermostutti, – mutta kannustin miestä: Ensi kerralla menee paremmin.  Mukana oli muitakin, – mm. toimitusjohtajia ja muita menestyneitä.

Seuraavalla viikolla miehet palasivat ja onnistuivat.

Kun muistiongelmista kärsinyt Richard – osasi kohdan melkein kokonaan, – muut nousivat kyyneleet silmissä taputtamaan.

Ja tämä oli vasta ulkoa opettelua.  Seuraavan viikon tehtävä oli rohkaista vaimoaan tai jotakuta.  Pari kundia kertoi, etteivät he pystyneet siihen.  Yritin, mutten pystynyt siihen.  Rukoilimme heidän puolestaan.  Seuraavalla viikolla he kertoivat onnistuneensa.  Se oli taas juhlan paikka. Sanoin heille: Ehkä tunnemme itsemme vanhoiksi ja tarpeettomiksi, – mutta J. Wesley sanoi:Antakaa 50 miestä, jotka pelkäävät Jumalaa, – vihaavat syntiä ja tuntevat Jeesuksen ristintyön, – niin käännän maailman ylösalaisin.  Minä tein työtä 7-8 miehen kanssa, – ja nyt porukkaa on yli 100.  He jatkoivat samaa, mitä opetin heille vuoden ajan.  He ovat uskollisia. Jumala toimii heidän kauttaan ihmeellisesti.

ANKERBERG…Ensi viikolla jatkamme aiheesta.  Haluan rohkaista sinua miettimään näitä asioita – ja ymmärtämään, että Jumala puhuu sinulle.  Ehkä et ole miettinyt näitä asioita omalle kohdallesi.

Et ole uskonut itseesi.  Jeesus uskoo sinuun. Hän varustaa sinut ja auttaa sinua.  Miten tämä tapahtuu käytännössä? Mitä opetuslapseutus-ryhmässä tehdään?  Miten ja kuinka kauan siellä opiskellaan? Miten opetuslapset valitaan? Näitä tärkeitä perusasioita käsittelemme – vieraiden kanssa ensi viikolla. Tapaamisiin!

Mitä Jumala tekee niiden sydämissä, jotka oikeasti uskovat Häneen?  Hesekiel 36:26-28:ssa sanotaan: Annan teille uuden sydämen.  Annan henkeni sisimpäänne ja ohjaan seuraamaan säädöksiäni, -… ja elämään niiden mukaan.

Matteus 4:19:ssa Jeesus sanoo: – Lähtekää mukaani.  Teen teistä ihmisten kalastajia.  Onko sydämesi halu kertoa Jeesuksesta ihmisille?  Ehkä Jumala kehottaa kutsumaan ystäviäsi viikottaiseen tapaamiseen – lukemaan Raamattua ja rukoilemaan.

Voit pyytää mukaan uskosta osattomankin.  Voitko sanoa Herralle: – Yritän ja antaudun Sinulle.  Käytä minua kuten parhaaksi näet.  Jumala kuulee ja vastaa rukouksiisi

Ensi viikolla kerromme ilosta, jonka Jumala antaa, kun teet näin.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu