Onko Jumala olemassa? Todisteita Jumalan olemassaolon puolesta – Ohjelma 2

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: –Onko Jumala olemassa?  Pew-tutkimuksen mukaan yli 20% amerikkalaisista – on ateisteja, agnostikkoja tai määrittelemättömiä. Tänään kysymykseemme vastaa filosofi tri William Lane Craig.  Hän esittää viisi syytä Jumalan olemassaololle.

Hän on aikamme parhaita kristittyjä filosofeja.  Hän on väitellyt huippuyliopistoja edustavien ateistien kanssa.  Craigilla on filosofian tohtorin tutkinto Birminghamista – ja teologian tohtorin tutkinto Munchenista.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa seuraamme.  Aiheemme kiinnostaa varmasti. Vieraani on tri William Lane Craig.  Hän on hyvin arvostettu filosofi. Hän on väitellyt tunnettujen skeptikkojen kanssa.  He edustavat maailman parhaita yliopistoja. Hienoa, että olet täällä, Bill. Monet väittelyistäsi ovat koskeneet – sellaisia aiheita kuin ateismi vs. kristinusko,onko Jumala olemassa – ja mitä todisteita on Jumalan olemassaolosta.  Voisitko kertoa katsojille viisi hyvää syytä uskoa, – että Jumala on olemassa.

WILLIAM LANE CRAIG:…Uskon, että hypoteesi Jumalan olemassaolosta – selittää laajan kirjon ihmiskokemuksia.  Jumala on paras selitys universumin alkuperälle (1.) – ja universumin hienosäätäjäksi mahdollistamaan älykäs elämä (2.).  3. Jumala on paras selitys objektiivisille moraaliarvoille ja -vastuille. 4. Jumala on paras selitys historian faktoille Jeesuksesta.  5. Jumala voidaan kokea henkilökohtaisesti. Minusta nämä asiat yhdessä todistavat Jumalan olemassaolosta.

ANKERBERG…Aloita universumin alkuperästä.

CRAIG:…Nykyfysiikan merkittävimpiä asioita on, – päinvastoin kuin entisaikoina, – että nykytiede ei pidä universumia ikuisesti olemassa olleena, – vaan tunnustaa, että sillä on alku äärellisen ajan päässä.  Universumia kokonaisuutena tutkivan astrofysiikan määräävä suuntaus on, – että universumi syntyi 14 mrd. vuotta sitten alkuräjähdyksessä.

Monet maallikot tuskin ymmärtävät, mitä tämä tarkoittaa.  Se tarkoittaa, että kaikki materia, energia, avaruus ja aika – alkoivat olemassaolonsa alkuräjähdyksessä.  Alkuräjähdysteorian mukaan universumi syntyi siis tyhjästä. On vaikea selittää, kuinka tyhjästä tulisi mitään.  Jos sanotaan, että universumi putkahti esiin tyhjästä, – se on taikuuttakin epäuskottavampaa. Kun taikuri vetää kanin hatusta, – on olemassa ainakin taikuri ja hattu.  Ateistit joutuvat sanomaan, – että universumi putkahti tyhjästä, – mikä on aivan absurdia. Minusta on järkevämpää sanoa, – että universumi syntyi yliluonnollisesta syystä.

ANKERBERG…Kuvaat asiaa hienosti ilmapallon avulla.

CRAIG:…On tärkeää tajuta, että alkuräjähdysteorian (Big Bang) mukaan – aineellinen universumi ei laajene jo olemassa olevaan tyhjään tilaan.  Teorian mukaan avaruus ja aika syntyvät alkuräjähdyksessä. Tätä voi havainnollistaa ilmapallolla, – jonka päälle on liimattu nappeja.  Napit eivät liiku paikoiltaan pallon pinnalla. Kun palloa puhaltaa, napit etääntyvät jatkuvasti toisistaan, – koska ilmapallon pinta laajenee.  Pallon pinta on kuin 3-ulotteinen avaruus. Kun avaruus laajenee, galaksit etääntyvät koko ajan toisistaan. Radikaali seuraus siitä on, että jos laajenemista kelataan taaksepäin, – galaksit lähentyvät toisiaan.  Jossain pisteessä äärellisessä menneisyydessä – universumi on supistunut yhteen pisteeseen, – jota ennen universumia ei ollut. Nykykosmologian hallitseva ajattelutapa on, – että universumi syntyi tyhjästä 14 mrd. vuotta sitten.

ANKERBERG…Luulen, että maallikot ymmärtävät netistä sekä tiede- ja populaarilehdistä, – että filosofit puhuvat sen puolesta, – että oikeasti tyhjän sijasta on ollut jotain.  Teoria ei oikeasti väitä niin, eihän?

CRAIG:…Lehdistössä ja TV:ssä on esiintynyt paljon väärää tietoa -universumin alkuperään liittyvästä kvanttifysiikasta.  On väitetty, että kvanttimekaniikka voi tuottaa hiukkasia, – jotka muodostuvat kvanttivaihtelun ansiosta kvanttityhjiössä.  Tällä on perusteltu sitä, että tyhjästä voi syntyä jotain. Universumikin voisi syntyä samoin tyhjästä. On vaan unohdettu kertoa, että fysiikan kvanttityhjiö ei ole “ei mitään”.  Se ei ole maallikon kuvittelema tyhjiö. Kvanttityhjiö on energiameri, – fysiikan lakien hallitsema, voimallisesti toimiva meri. Se on kaikkea muuta kuin tyhjää. Vaikka universumin olemassaolon ensimmäisillä sekunnin murto-osilla – olisi kvanttimekaaninen tyhjiö, – se ei tarkoita universumin syntyä tyhjästä.  Kvanttityhjiö ei olisi voinut kestää äärettömästä menneisyydestä asti. Sillä oli alku. Siksi joudumme kysymään: – Miksi universumi alkoi olla olemassa? Mikä sai universumin alulle

ANKERBERG…Miksi tällä voi perustella Jumalan olemassaoloa?

CRAIG:…Kaikki viittaa yliluonnolliseen syyhyn universumin taustalla.  Kun miettii, millainen syyn tulisi olla, – teologisesti merkittäviä ominaisuuksia nousee esiin.  Syyn itsessään on oltava olemassa ilman syytä. Se ei voi olla fyysinen eikä aineellinen, – koska se loi kaiken materian.  Syyn on oltava ajaton, – koska se loi ajan ja avaruuden. Sen täytyy olla muuttumaton – ja todella voimallinen, – että universumi voisi syntyä.  Väitän lisäksi, että oletettavasti syyn täytyy olla persoona. Vain näin voi selittää ajallisen alun, – joka aiheutuu ajattomasta, aina olemassa olleesta syystä.  Jos syy olisi persoonaton joukko mekaanisesti toimivia olosuhteita, – niin heti niiden ilmaannuttua – täytyisi ilmestyä niiden seuraus. Jos olosuhteet olisivat olemassa ikuisuudesta, myös seuraus olisi ikuinen.

ANKERBERG…Havainnollistat asiaa veden jäätymisellä.

CRAIG:…Veden jäätymisen syy on alle nollan asteen lämpötila.  Jos lämpötila olisi ollut alle nollan ikuisesti, – vesikin olisi ollut jäässä ikuisesti.  Veden olisi ollut mahdotonta alkaa jäätyä -tiettynä menneisyyden aikana. Miten ikuisesti olemassa ollut syy voi tuottaa -ajallisen vaikutuksen, jolla on alku?  Mieleen tulee vain yksi vastaus. Vain silloin, jos syy on persoonallinen toimija, -jolla on vapaa tahto -ja joka voi luoda uuden seurauksen – ilman edeltäviä määrääviä olosuhteita.  Jos vaikka mies olisi istunut ikuisesti, – hän voisi haluta nousta seisomaan. Näin iankaikkisesta syystä seuraisi uusi vaikutus. Universumin taustalla on siis yliluonnollinen syy -ja lisäksi persoonallinen luoja.

ANKERBERG…Siirrytään toiseen syyhyn, joka selittää Jumalan olemassaoloa. Väität, että universumin monimutkainen rakenne – vaatii älykkään suunnittelijan.

CRAIG:…Tutkijat ajattelivat joskus, että huolimatta universumin alkuolosuhteista – ajan ja onnen myötä voisi kehittyä älykkäitä elämän muotoja. Viimeisten 50 vuoden aikana tutkijat ovat yllätyksekseen huomanneet, – että universumin älykäs elämä on riippuvainen – mutkikkaasta ja tarkasta alkuolosuhteiden tilasta, -joka alkuräjähdyksen piti tuottaa.  On käynyt ilmi, – että universumi on ollut alusta pitäen tarkasti hienosäädetty – älykästä elämää varten. Tarvittava tarkkuus käy yli ymmärryksen. Annan siitä esimerkin. Kerron muutamia lukuja, jotka kuvaavat todennäköisyyttä. Universumin historiassa on alkuräjähdyksestä lähtien arvioitu kuluneen – noin 10 potenssiin 18 sekuntia. Luvun 10 jälkeen tulee 18 nollaa, valtava luku.  Atomia pienempiä alkeishiukkasia -on tunnetussa universumissa arviolta 10 potenssiin 80.

Pidä mielessä nämä luvut.  Jotta universumissa voisi olla elämää, – painovoiman ja atomin heikon vuorovaikutuksen – tulee olla hienosäädetty tarkkuuteen – yksi jaettuna 10 potenssiin 100.  Kosmologinen vakio, joka on universumin laajenemisen taustalla, – on hienosäädetty tarkkuuteen 1 jaettuna 10 potenssiin 120. Roger Penrose Oxfordin yliopistosta arvioi, – että alhaisen entropian universumin syntyminen sattumalta – tapahtuisi todennäköisyydellä -yksi jaettuna 10 potenssiin 10 potenssiin 123.  Luku on niin käsittämätön, – että tähtitieteellisen suuri olisi aliarvioiva ilmaisu.

Hienosäädöstä on paljon erilaisia esimerkkejä.  Ne tuskin lakkaavat olemasta fysiikan edistyessäkin.  Hienosäätö on ja pysyy. Se vaatii jonkinlaisen selityksen.  Alan kirjallisuudessa esitetään kolme mahdollista selitystä hienosäädölle.

 1. Fysikaaliset syyt.  Luonnonlait määräävät fysikaalisten suureiden arvot tietyiksi.  
 2. Puhdas sattuma.  
 3. Älykäs suunnittelu.  Joku on suunnitellut universumin elämälle sopivaksi

Fysiikka ja sattuma eivät ole kovin uskottavia syitä.  Luonnonlait eivät vaadi, – että kyseisten vakioiden arvot ovat ne, jotka ne ovat.  Sattuma on liian epätodennäköinen edes otettavaksi huomioon. Minusta järkevin selitys on älykäs suunnittelu.  Monet tutkijat ovat samaa mieltä. Paul Davies, tunnettu fyysikko, on sanonut: – Tutkimustyöni perusteella olen yhä vakuuttuneempi siitä, – että universumi on laitettu kokoon – niin hämmästyttävällä nerokkuudella, – etten voi pitää sitä pelkkänä faktana.  Robert Jastrow, NASAn GISS-tutkimuskeskuksen ex-johtaja, – on pitänyt hienosäätöä vahvimpana tieteen todisteena Jumalan olemassaolosta.

Ensimmäisen väitteemme voi tiivistää näin: –

 1. Jos universumin olemassaolo alkoi, – alulle on oltava syy.
 2. Universumin olemassaolo alkoi.
 3. Siksi universumin alulle on syy.

Toisen väitteen voi tiivistää näin: –

 1. Universumin hienosäätö johtuu -joko fysiikan laeista, sattumasta tai suunnittelusta.
 2. Se ei johdu fysiikan laeista tai sattumasta.
 3. Siksi se johtuu suunnittelusta.

ANKERBERG…Kolmas perustelusi Jumalan olemassaololle – ovat maailmassa vallitsevat objektiiviset moraaliarvot.

CRAIG:…Jos Jumalaa ei ole, – on vaikeaa löytää objektiivisia normeja – oikealle ja väärälle tai hyvälle ja pahalle.  Ateismissa moraaliarvot ovat evoluution ja sosiaaliarvostusten oheistuotteita. Michael Ruse on ateisti tieteenfilosofi Kanadasta. Hänen mukaansa moraali on biologista sopeutumista, – ja etiikka kuvitteellista.  Moraali on vain apuväline eloonjäämisessä ja lisääntymisessä.  Kaikki muut merkitykset sille ovat näennäisiä. Ateistien mukaan maailmassa ei ole -objektiivisia moraaliarvoja eikä -vastuita.  Ongelmaksi jää, että kokemuksen perusteella on joukko moraaliarvoja, -joita pidetään objektiivisesti velvoittavina.  Itse Ruse totesi myös: –Se, joka sanoo, että on moraalisesti oikein -raiskata pikkulapsia, – on yhtä väärässä kuin se, joka väittää, että 2 + 2 = 5.  Mikä sitten on paras perusta moraaliarvoille ja -velvoitteille?  Minusta se on Jumala. Jos Jumala on olemassa, on olemassa objektiivinen perusta – oikealle ja väärälle, hyvälle ja pahalle.  Ateismi ei tarjoa sitä.

Kolmannen väitteen tiivistän näin: –

 1. Jos Jumalaa ei ole, – ei ole objektiivisia moraaliarvoja ja -vastuita.
 2. Objektiivisia moraaliarvoja ja -vastuita on, – mistä seuraa loogisesti, –
 3. että Jumala on olemassa .

Tämä on voimallinen perustelu Jumalan olemassaololle.  Opiskelijatkin näkevät perusteluissa totuuden. Yliopistoissa heille opetetaan relativismia: -Jumalaa ei ole, kaikki on suhteellista eikä objektiivisia moraaliarvoja ole.  Toisaalta opiskelijat tajuavat, että objektiivisia moraaliarvoja oikeasti on. He eivät halua leimautua tuomitseviksi. He arvostavat suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja rakkautta.  He pelkäävät kovasti tuomitsevansa eri mieltä olevan. Tämä on heille objektiivinen arvo. Opiskelijat ovat sitoutuneet kumpaankin lähtökohtaan, – mutta eivät ole tehneet niistä johtopäätöksiä yhdessä.

ANKERBERG…Bill, sinusta neljäs hyvä syy Jumalan olemassaololle ovat historian faktat -Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

CRAIG:…Jeesus Nasaretilainen oli kaikin tavoin merkittävä persoona.  Ut:n tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, – että Jeesuksella oli ennennäkemätön jumalallinen auktoriteetti.  Hänellä oli arvovaltaa puhua Jumalan puolesta. Jeesus sanoi, että Hänessä Jumalan valtakunta on tullut ihmishistoriaan.  Tämän Hän todisti – tekemällä ihmeitä ja ajamalla pois pahoja henkiä. Vahvin todistus Jeesuksen väitteille oli – Hänen ylösnousemuksensa.  Jos Jeesus todella nousi kuolleista, – Hänen täytyi olla se, joka Hän väitti olevansa, -koska Jumala osoitti julkisesti väitteet todeksi. Monet ottavat uskolla vastaan Jeesuksen ylösnousemuksen.  Aihetta koskevassa väitöskirjassani – tajusin, että on neljä yleisesti hyväksyttyä faktaa, -joista valtaosa Ut:n tutkijoista on samaa mieltä. Minusta faktat voi parhaiten selittää Jeesuksen ylösnousemuksella.

ANKERBERG…Mitä faktat ovat?

CRAIG:…1. Ristiinnaulitsemisen jälkeen Jeesuksen hautasi -juutalaisten suuren neuvoston jäsen -Joosef Arimatialainen.  2. Jeesusta seuranneet naiset näkivät tyhjän haudan – sunnuntai-aamuna ristiinnaulitsemisen jälkeen. 3. Sen jälkeen eri ihmiset ja ryhmät eri olosuhteissa ja paikoissa – näkivät Jeesuksen elävänä.  4. Vaikka opetuslapset olettivatkin ennakolta muuta, – he alkoivat yhtäkkiä oikeasti uskoa, – että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Pääosa nykyisistä Ut:n tutkijoista hyväksyy nämä faktat. Ainoa kysymys on, kuinka ne selitetään parhaiten.  Olen vakuuttunut, että paras selitys niille on se, – minkä alkuperäiset silminnäkijät kertoivat – eli se, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.

Luke Johnson, merkittävä Ut:n tutkija Emoryn yliopistosta, – kirjoitti: Tarvitaan jonkinlaista käänteentekevää kokemusta, – että voisi syntyä kristinuskon tapainen liike.  N.T. Wright, tunnettu brittitutkija, on sanonut: –Historioitsijana en pysty selittämään alkukristillisyyden syntyä -ilman Jeesuksen ylösnousemusta ja tyhjää hautaa.

Voimme tehdä yhteenvedon.

 1. Jeesus Nasaretilaisesta on neljä vakiintunutta faktaa: -hautaaminen, tyhjä hauta, kuoleman jälkeiset ilmestymiset -ja opetuslasten ylösnousemususkon alkuperä.
 2. Paras selitys näille faktoille – on hypoteesi, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.
 3. Hypoteesi siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, -tarkoittaa, että Jumala on olemassa.
 4. Siksi Jumala on olemassa.

ANKERBERG…Bill, sinusta viides syy uskoa Jumalan olemassaoloon – on omakohtainen kokemus Jumalasta.

CRAIG:…Viides syy ei ole perustelu Jumalan olemassaololle, – vaan väite, että Jumalan voi tuntea myös – omakohtaisten kokemusten perusteella.  Raamatun ihmiset tunsivat Jumalan näin. Professori John Hickin mukaan –heille Jumala ei ollut mielen tuote, – vaan koettua todellisuutta, joka antoi elämälle merkityksen.  Jos näin on, on olemassa vaara, – että perustelut Jumalan olemassaolon puolesta – voivat viedä huomiomme pois Jumalasta.  Emme saa keskittyä liiaksi väittelyyn. Silloin voimme lakata kuulemasta Jumalan ääntä sisimmässämme. Äänen kuuleville Jumalasta  tulee omakohtaisesti totta. Raamattu lupaa: –Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.   Väittelyn lisäksi tulee etsiä Jumalan kasvoja.

ANKERBERG…Miten neuvot niitä, jotka miettivät asiaa ensi kertaa

CRAIG:…Rohkaisen heitä samaan, mitä itse tein kuultuani evankeliumin ensi kertaa.  Aloitin rukouksesta. Kehotan polvistumaan illalla yksin sängyn viereen ja sanomaan Jumalalle: –Ilmesty minulle. Haluan oppia tuntemaan Sinut.  Tällaista rukousta kannattaa toistaa.  Kannattaa hankkia Uusi testamentti -ja alkaa lukea evankeliumeista Jeesuksesta.  Lukiessaan voi miettiä, – kuka Jeesus oli ja oliko Hän se, joka väitti olevansa? Oliko Hän todella lihaksi tullut Jumala, – joka kuoli syntieni tähden, että saisin suhteen Jumalaan?  Uskon, että tällä tavoin – ihmiset löytävät Jumalan kuten minäkin.

Niitä, jotka ovat vakuuttuneet, – että Jumala on olemassa ja ilmaisi itsensä Jeesuksessa, -jonka myös herätti kuolleista, – heitä kehotan antamaan elämänsä Vapahtajalle.  He voivat rukoilla vaikka näin: –Jumala, uskon, että olet olemassa -ja ilmaisit itsesi Jeesuksessa, jonka herätit kuolleista.  Haluan nyt pyytää Sinua elämääni.  Anna syntini anteeksi, muuta elämäni – ja tee minusta sellainen kuin haluat.  Haluan olla Jeesuksen opetuslapsi.  Luotan, että muutat elämäni. Aamen.  Jumala kuulee tällaisen rukouksen -ja alkaa muuttaa ihmisen elämää -tehdäkseen hänestä sellaisen kuin haluaa.

ANKERBERG…Haluatko syvällä sisimmässäsi tehdä näin?  Harkitse asiaa äläkä anna minkään estää sinua.  Jos koet Jumalan läheisyyttä, -polvistu rukoukseen – ja saat nähdä, mitä Jumala tekee elämässäsi.

Ensi viikolla jatkamme keskustelua Jumalan olemassaolosta.  Bill kertoo, miksi universumin olemassaolo – on vahva todiste Jumalan olemassaolosta.  Älä jätä ohjelmaamme väliin.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu