Onko Jumala olemassa? Todisteita Jumalan olemassaolon puolesta – Ohjelma 3

KUULUTTAJA:…Aiheemme tänään: –Onko Jumala olemassa?  Pew-tutkimuksen mukaan yli 20% amerikkalaisista – on ateisteja, agnostikkoja tai määrittelemättömiä.  Ehkä sinäkin kysyt: Onko Jumala olemassa?  Mitkä filosofiset ja tieteelliset perustelut osoittavat sen?  Vieraani analyyttinen filosofi, tri William Lane Craig vastaa kysymykseen.  Hän on aikamme parhaita kristittyjä filosofeja. Hän on väitellyt huippuyliopistoja edustavien ateistien kanssa.  Craigilla on filosofian tohtorin tutkinto Birminghamista – ja teologian tohtorin tutkinto Münchenistä. Hän toimii filosofian tutkimusprofessorina -Talbot School of Theologyssä -ja on perustanut ReasonableFaith.org -sivuston.  Craig on kirjoittanut tai editoinut yli 30 kirjaa ja 100 artikkelia – filosofian ja teologian ammattijulkaisuissa. Hänen suosituimmat kirjansa ovat: Reasonable Faith ja On Guard.

Tänään kysymme: –Miksi universumin alkuperä on vahva todiste Jumalan olemassaolosta?

WILLIAM LANE CRAIG:…Väite on yksinkertainen.  Oletuksena on, että olemassaolon alulle on aina syy (1).  Toiseksi, universumin olemassaolo on alkanut. Tästä seuraa loogisesti, – että universumin olemassaololle on syy (3).

KUULUTTAJA:…Miksi tällä yksinkertaisella väitteellä on vahva filosofinen ja tieteellinen tuki?  Miksi väitteestä seuraa, että Jumala on olemassa? Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

JOHN ANKERBERG…Tervetuloa mukaan. Olen John Ankerberg.  Vieraani on tri William Lane Craig. Akateemisen työnsä ansiosta – hänet on luokiteltu  länsimaiden huippufilosofeihin. Tällaista asiantuntijaa kuulette tänään. Tutkimme kysymystä: Voiko Jumalan olemassaolon todistaa?  Tri Craig uskoo, että universumin olemassaolo -todistaa vahvasti Jumalan olemassaolosta.

Jos etsii netistä hakusanoilla Bill Craig  ja kosmologinen argumentti, – saa tietää, että Craig esitti argumentin nykymuodossaan – vuonna 1979 kirjassaan The Kalam Cosmological Argument.  Michael Martin, aiemmin Bostonin yliopistosta, on sanonut: –Tri Craigin tarkistettu argumentti on – modernin teologisen filosofian -kehittyneimpiä ja parhaiten perusteltuja.  Väitteestä on vuodesta 1979 lähtien kirjoitettu enemmän artikkeleja – kuin mistään muusta filosofian argumentista.  Tri Craig, hienoa, että olet täällä.

Aloitetaan videopätkällä, joka selittää yksinkertaisesti, – mitä väite Jumalan olemassaolon puolesta tarkoittaa.  Tri Craigin reasonablefaith.org -järjestö – on tuottanut videon.

KUULUTTAJA:…Onko Jumala olemassa?  Vai onko universumin materia kaikki, mitä on, oli ja tulee olemaan?  Kosmologisen argumentin mukaan vastaus on: –

  1. Kaiken olemassa olevan alulle on syy.
  2. Universumi alkoi olla olemassa.
  3. Siksi universumin olemassaololle on syy.

Onko oletus 1. tosi? Mietitäänpä.  Jos uskoo, että jokin voi alkaa olla olemassa tyhjästä, – uskoo enempään kuin taikuus.  Taikuudessa on ainakin hattu ja taikuri. Jos jotain voi muodostua tyhjästä, – miksei sellaista tapahdu koko ajan?  Koska se ei ole mahdollista. Käytäntö ja tiede vahvistavat oletuksen 1. Jos jokin alkaa olla olemassa, sille täytyy olla syy.

Entä oletus 2?  Alkoiko universumi vai onko se aina ollut?  Ateistit sanovat yleensä, että universumi on ollut olemassa aina.  Universumi on ja siinä se.

Mietitään termodynamiikan 2. pääsääntöä:

– Universumin käytössä oleva energia -vähenee hitaasti.  Siinä on koko asian ydin.

Jos universumi olisi ollut aina olemassa, – sen tarvitsema energia olisi loppunut.  Pääsääntö 2. osoittaa, että universumilla on alku. Tätä tukevat myös monet tieteen löydöt.  Vuonna 1915 Albert Einstein esitti suhteellisuusteoriansa. Näin pystyttiin ensi kertaa väittelemään mielekkäästi universumin historiasta.  Alexander Friedmann ja Georges Lemaitre, – totesivat tutkiessaan Einsteinin yhtälöitä, että universumi laajenee. Vuonna 1929 Edwin Hubble havaitsi kaukaisten galaksien punasiirtymän.  Se todisti universumin laajenemisen lisäksi, – että universumilla on alkupiste menneisyydessä. Se oli suunnaton, lähes käsittämätön löytö.

Kaikki eivät ihastuneet ajatukseen.  Pian putkahti esiin vaihtoehtoisia malleja.  Ajan kuluessa ne kumottiin yksi kerrallaan. Kolme nykyajan johtavaa kosmologia, – Arvind Borde, Alan Guth ja Alexander Vilenkin – todistivat, ettei mikään olemassaolonsa aikana laajentunut universumi – voi olla olemassa ilman alkupistettä.  Se pätee myös multiversumiin, jos sellainen on.

Tiedemiehet eivät enää voi turvata ajatukseen ikuisesta universumista.  Pakotietä ei ole – kosminen alku on selitettävä. Asianmukaisen mallin on selitettävä alku.

On siis todennäköistä, että oletukset 1 ja 2 ovat oikein.  Näin myös johtopäätös on oikein: Universumin olemassaololle on syy.  Universumi ei pysty muodostamaan itse itseään. Syyn on oltava universumin ulkopuolinen.

ANKERBERG…Jos haluat nähdä koko videon, – se löytyy nettisivulta reasonablefaith.org.  Bill, voisitko tehdä yhteenvedon kolmesta oletuksesta, – jotka muodostavat kosmologisen argumentin.  Perustele, miksi se on vahva todiste Jumalan olemassaolosta.

CRAIG:…Argumentti on yksinkertainen.  Oletus 1. on, että kaikella, minkä olemassaolo on alkanut, on syy.  Oletus 2. on, että universumi alkoi olla olemassa. Näistä seuraa loogisesti kolmas oletus: – Universumin olemassaololle on syy.  Sitten voidaan miettiä, mikä tuo syy olisi. Tuloksena on teologisesti merkittäviä huomioita.

ANKERBERG…Voisitko perustella oletusta 1.?

CRAIG:…Se oli siis:  Kaikelle, mikä on alkanut olla olemassa, on syy.  Minusta tämä on lähes ilmiselvää, mutta annan kolme perustelua.  Ensiksikin, tyhjästä ei voi tulla mitään. Tyhjästä ei synny mitään.  Universumin olemassaolon alku tyhjästä ilman syytä – olisi taikuuttakin pahempaa.  Jos ei usko taikuuteen, – pitäisi myös kieltää se, että universumi voi putkahtaa tyhjästä.

Joskus skeptikot väittävät, – että kvanttifysiikassa asioita syntyy tyhjästä; – että atomia pienempiä hiukkasia voi syntyä -kvanttityhjiön satunnaisissa vaihteluissa.  Tämä on tahallista tieteen vääristelyä. Kvanttityhjiö ei ole sitä, mitä maallikko luulee. Korostan, ettei se ole “ei mitään”. Se on kuohuva energiameri, – täynnä fysiikan lakien hallitsemaa toimintaa.  Se ei ole tyhjää. On tieteen vääristelyä sanoa, – että hiukkaset putkahtavat tyhjästä. Englannissa käytetään sanaa nothing, mikä on negaatio.  Se tarkoittaa “ei yhtään mitään”.  Kun todetaan, että universumin alku on peräisin “ei mistään”, – se ei tarkoita, että ennen universumia oli “ei mitään”, – vaan ettei universumi alkanut olla olemassa tuosta vaan.  Väite, että universumi alkoi ilman syytä, tyhjästä, – on epäuskottavampi kuin taikuus. Minusta se on ensimmäinen syy hyväksyä oletus 1.

Toinen peruste sille, että kaiken olemassaoloon on syy, – on se, että jos asioita putkahtaisi tyhjästä ilman syytä, – olisi käsittämätöntä, miksei mille tahansa asialle voisi käydä niin.  Miksei pyöriä, punajuuria tai Beethoven – voisi tupsahtaa tähän tuosta vaan ilman syytä? Miksi vain universumille voisi tapahtua niin? Universumien ohella muillekin asioille pitäisi tapahtua samoin.  Niin ei kuitenkaan tapahdu.

Kolmanneksi, se, että kaikella olemassa olevalla on syy, – on yleisesti tieteen ja kokemuksen todistama poikkeukseton fakta.  Tämän luulisi vetoavan luonnontieteilijään. On vahva induktiivinen ja kokemusperäinen todiste sille, – että kaikella olemassaolevalla on syy.

ANKERBERG…On kaksi filosofista ja kaksi tieteellistä perustelua, – jotka puoltavat universumin yhtä alkuhetkeä.  Mitkä ovat filosofiset perustelut?

CRAIG:…Ensinnäkään, ei ole mahdollista, – että olisi olemassa aktuaalisesti ääretön määrä asioita.  Mitä on aktuaalisesti ääretön?  Matemaatikot erottavat potentiaalisen ja aktuaalisen äärettömyyden.  Potentiaalinen äärettömyys kasvaa kohti ääretöntä saavuttamatta sitä.  Aktuaalinen äärettömyys on valmis äärettömyys. Jos menneisyydellä ei koskaan olisi ollut alkua, – olisi olemassa aktuaalisesti ääretön määrä tapahtumia ennen tätä päivää.  Matemaatikot tunnustavat, – että tästä seuraa järjettömiä asioita. Esim. mitä on äärettömyys miinus äärettömyys? Matemaattisesti saadaan ristiriitaisia tuloksia. Se osoittaa, että äärettömyys on vain ajatus mielessä – eikä mitään todellista.  Menneet tapahtumat eivät ole mielen tuotetta, vaan todellisia. Siksi menneitä tapahtumia on äärellinen määrä – ja universumi alkoi tiettynä hetkenä.

Toinen argumentti perustuu mahdottomuuteen muodostaa -aktuaalisesti ääretön joukko lisäämällä jäseniä yksi kerrallaan.  Tätä kutsutaan mahdottomuudeksi laskea äärettömyyteen. Sitä ei voi tehdä, – koska on aina mahdollista lisätä yksi ennen ääretöntä.  Jos ei pysty laskemaan äärettömyyteen, – miten voisi laskea siitä taaksepäin? Se olisi yhtä absurdia.

Havainnollistan asiaa.  On kaksi aurinkoa kiertävää planeettaa.  Toinen kulkee kaksi kertaa toista nopeammin.  Mitä pitempään ne kiertävät, sitä suurempi ero niiden välille syntyy.  Lopulta se lähestyy äärettömyyttä. Entä jos planeetat olisivat kiertäneet äärettömästä menneisyydestä?  Kummalla olisi enemmän kierroksia? Matemaattisesti vastaus on yhtä paljon. Vastaus on ääretön määrä. Ihan absurdia, koska ero suurenee, mitä pitempään planeetat kiertävät.  Miten kierrosten määrä voi olla sama, – jos planeetat kiertävät äärettömästä menneisyydestä?

Tällaiset järjettömyydet todistavat, ettei menneisyys voi olla ääretön.  Siksi universumilla on alku.

ANKERBERG…Filosofisten perustelujen lisäksi mainitsit kaksi tieteellistä perustelua.

CRAIG:…1900-luvun alussa – fysiikassa todistettiin yllättäen tieteellisesti, – ettei universumi ole ollut aina olemassa, – vaan että sillä oli tietty alkupiste noin 14 mrd. vuotta sitten.  Ensimmäinen tieteen todiste liittyy universumin laajenemiseen. Kun Albert Einstein sovelsi uutta painovoimateoriaansa, – yleistä suhteellisuusteoriaa, – koko universumiin v. 1917, – sillä oli epätoivottu tulos.  Teoria osoitti, ettei universumi voinut olla ikuisesti staattisessa tilassa. Se oli joko kosmisen laajenemisen – tai supistumisen tilassa. Einstein ei tiennyt, mitä tehdä. Hän päätyi väärentämään tuloksen – todistaakseen ikuisen universumin puolesta.

1920-luvulla matemaatikko Alexander Friedmann, – joka uskoi Einsteinin yhtälöihin, – ja belgialainen tähtitieteilijä Georges Lemaitre – kehittivät toisistaan riippumatta – mallit laajenevasta universumista, – jolla oli alkupiste menneisyydessä ja joka nyt laajenee.  Näitä malleja alettiin kutsua Big Bangiksi (alkuräjähdys).

Big Bang -teoriassa on huomattavaa se, – että se edellyttää  universumin absoluuttisen alkupisteen. Kaikki energia ja materia  saivat alkunsa tuona hetkenä. Myös fyysinen avaruus ja aika ovat peräisin tuosta hetkestä.  On fyysisesti mahdotonta ulottaa – avaruutta, aikaa, materiaa ja energiaa tuota hetkeä aiempaan.  Se on universumin absoluuttinen alkupiste.

ANKERBERG…Tätä kuvaat ilmapallon avulla.

CRAIG:…On tärkeää ymmärtää malli oikein.  Se on paljon radikaalimpi kuin maallikko luulee.  Se ei kuvaa materiaalisen universumimme laajenemista – olemassa olevaan tyhjään tilaan.  Malli on paljon radikaalimpi. Se kuvaa avaruuden laajenemista. Kuvitellaan ilmapallo, – jonka pinnalle on liimattu nappeja.  Napit eivät liiku pallon pinnalla, vaan on liimattu paikoilleen. Kun pallo laajenee, – napit etääntyvät toisistaan, – koska ilmapallo laajenee.

Pallon pinta on kuin 3-ulotteinen avaruus.  Galaksit itse asiassa lepäävät avaruudessa, – mutta ne etääntyvät toisistaan, – koska avaruus laajenee.  Tästä on radikaali seuraus: – Kun laajenemista kelaa ajassa taaksepäin, – galaksit lähentyvät toisiaan jatkuvasti, – kunnes lopulta päästään yhteen pisteeseen, – jota ennen universumia ei kirjaimellisesti ollut olemassa.  Se on avaruuden, ajan, materian ja energian absoluuttinen alkupiste alkuräjähdyksessä.

Alkupistettä ei ole pystytty kumoamaan lähes sataan vuoteen – huolimatta merkittävistä edistysaskelista -teoreettisessa ja kokeellisessa fysiikassa.  Vuonna 2003 kolme johtavaa kosmologia, -Arvind Borde, Alan Guth ja Alexander Vilenkin, -osoittivat, ettei yksikään kosmisessa laajenemisvaiheessa oleva universumi – ole voinut olla olemassa ikuisesti, – vaan sillä on alkupiste äärellisessä menneisyydessä.  Borde-Guth-Vilenkin -teoreeman mukaan – klassinen aika ja avaruus ei voi ulottua äärettömään menneisyyteen rajatta. Jos raja on universumin alku, silloin alkoi universumin olemassaolo. Jos rajan toisella puolella on jotain, – jota kuvaavaa teoriaa ei vielä ole, -sitten se on Vilenkinin mukaan universumin alkupiste.  Äärettömästä menneisyydestä asti ollut universumi on mahdoton.

Vilenkin sanoo peittelemättä: –Sanotaan, että väite vakuuttaa järkevän ihmisen, – mutta todiste järjettömänkin.  Nyt kun todisteita on, – kosmologit eivät enää voi turvautua – ajatukseen ikuisesti olemassa olleesta universumista.  Pakotietä ei ole.  Universumille on oltava alkupiste.

ANKERBERG…Haluat sanoa, että maallikot kuulevat erilaisia teorioita alun kumoamiseksi.  Silti universumin alun todisteet ovat pitäneet 100 vuoden ajan -ja muut ehdotukset on kumottu.

CRAIG:…Olet oikeassa.  1900-luvun kosmologian kehitys voidaan nähdä -niiden epäonnistuneiden teorioiden paraatina, -jotka yrittivät kumota universumin alkupisteen.  Pysyvän tilan teoriat, tyhjiöenergiamallit, – oskillaattorimallit, säieteoriat. Kerta toisensa jälkeen on yritetty kumota alkupiste. Silti universumin alun hyväksyvät mallit ovat – tiedeyhteisön mielessä todennäköisimpiä.

ANKERBERG…Se on tärkeä huomio.  Toinen tieteen perustelu liittyy universumin termodynamiikkaan.

CRAIG:…Yksikin tieteellinen peruste olisi riittänyt, – mutta toinen sellainen saadaan termodynamiikasta.  Sen lakien mukaan suljettu systeemi – eli systeemi, johon ei syötetä energiaa, – lakkaa olemasta energian loputtua.  Ateismissa universumi on jättimäinen suljettu systeemi, – jonka ulkopuolella ei ole sitä ruokkivaa energianlähdettä. Sen vuoksi universumi ajautuu riittävän ajan kuluttua -jonkinlaiseen lämpökuolemaan.  Jos näin tapahtuu rajallisen ajan kuluttua, -miksei niin ole jo käynyt, – jos universumi on ollut ikuisesti olemassa? Universumin pitäisi jo olla pimeä, eloton ja kylmä. Mutta näin ei ole. Se osoittaa, ettei universumi ole ollut ikuisesti, – vaan sen olemassaolo alkoi tiettyyn aikaan -ja alussa siinä oli tietty energiamäärä, – joka on kulunut laajentumisen edetessä.

ANKERBERG…Kolmas perustelusi on johtopäätös.

CRAIG:…On siis hyviä filosofisia ja tieteellisiä perusteluja sille, – että universumilla oli alku.  Näistä seuraa loogisesti, – että universumilla on syy olemassaololleen.

Mikä tämä syy voi olla?  Se, mitä olemme todenneet toistaiseksi, tarkoittaa monia asioita.  Syyn on oltava olemassa ilman syytä, – koska ikuisia regressiivisiä syitä ei ole.  Universumin alulle on oltava syy, jolle ei itsessään ole syytä. Syyn täytyy olla aikaa ja avaruutta ylempi, – koska se on luonut ne.  Syy ei voi olla fyysinen, – vaan aineeton ja universumin yläpuolella. Sillä tulee olla käsittämätön voima, – koska se on saanut aikaan kaiken materian, energian, avaruuden ja ajan.

Uskon, että tämä syy on persoona.  Miten voi muuten selittää ajallisen vaikutuksen, jolla on alku, – syyllä, joka on ikuinen ja pysyvä?  Jos syy on persoonaton mekaanisten olosuhteiden sarja, – heti syyn ilmaannuttua on tultava seuraus. Esim. veden jäätyminen johtuu alle nollan lämpötilasta.  Jos lämpötila olisi ollut alle nollan ikuisesti, – kaikki vesi olisi ollut jäässä ikuisesti. Vesi ei olisi voinut alkaa sulaa tietty aika sitten.

Ajallisen ja alkupisteellisen vaikutuksen – saa ikuisesti voimassaolevasta syystä vain, – jos syy on persoona, – jolla on vapaa tahto.  Se voi vapaasti luoda uuden ajallisen vaikutuksen – ilman määrääviä edeltäviä olosuhteita. Esim. ikuisesti istunut hahmo saattaisi haluta nousta seisomaan.  Tuloksena olisi ikuisesta syystä johtuva ajallinen vaikutus.

Kaikesta tästä seuraa, että universumin taustalla on yliluonnollinen syy, joka on persoona.  Uskon, että tässä on perusteet uskoa, – että on ilman syytä, alkua, avaruutta ja ainetta olemassa oleva, – valtavan voimallinen universumin luoja-persoona.  Nämä piirteet sopivat Jumalaan.

ANKERBERG…Kehotan miettimään asiaa ja olemaan ruudun ääressä ensi viikollakin.  Paneudumme toiseen ongelmaan, – joka liittyy Jumalan olemassaoloon. Se on pahuuden ongelma.  Miten kaikkivaltias ja kaikkivoipa Jumala -voi sallia maailman pahuuden ja kärsimyksen? Ensi viikolla kuulet tri Craigin vastauksen.

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu