Ravi Zacharias vastaa kysymyksiin Euroopasta, Lähi-idästä ja Amerikasta. Osa 1.

KUULUTTAJA:…Tänään John Ankerberg Show’ssa – tri Ravi Zacharias vastaa skeptikkojen kysymyksiin.

Ravi varttui Intiassa.  Hänen esi-isänsä olivat korkeimman kastin hindupappeja.  Ravi kuuli Jeesuksen sanat ja kääntyi kristityksi.  Hänestä tuli yksi parhaista kristinuskon puolustajista.  Hän on käynyt yli 70 maassa ja puhunut parhaissa yliopistoissa, – mm. Harvard, Princeton, Dartmouth, Johns Hopkins ja Oxford.  Hän on puhunut Etelä-Afrikan rauhansopimuksen laatijoille -sekä Leninin sota-akatemiassa ja Geopoliittisessa keskuksessa Moskovassa.

Kolmesti hänet on kutsuttu puhumaan YK:n rukousaamiaiselle New Yorkiin.  Hän on puhunut myös Kansallisilla rukousaamiaisilla -Kanadassa ja Englannissa -ja ollut puhujana CIA:ssa Washingtonissa.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa seuraani. Tänään minulla on hyvin erityinen vieras.  Tohtori Ravi Zacharias on luennoinut todella suurelle opiskelijajoukolle -monissa maissa.  Viime viikolla aloitimme vastaamaan kysymyksiin, – joita Kaukoidän opiskelijat olivat esittäneet.  Tänään ovat vuorossa Lähi-idän opiskelijoiden kysymykset, – ensi viikolla Euroopan ja sitten Amerikan opiskelijoiden kysymykset.  Kun vastaamme kysymyksiin, – otamme huomioon kysyjien kulttuuritaustan ja tavan ajatella.  Se tulee näkyviin ohjelman kuluessa.

Ensimmäinen kysymys Lähi-idästä on: –En ole kristitty, vaan muslimi, joten anteeksi kysymykseni.  Kymmenen käskyä on hyvä hengellinen opas ihmisille.  Mutta verrattuna Mooseksen lakiin, jossa määrätään pienistäkin asioista, -Jeesuksen antamat käskyt ovat riittämättömiä -juutalaisen tai islamilaisen yhteiskunnan perustaksi.  Miten kristinusko voi laittaa maailman kuntoon, – jos kristinuskosta puuttuu vaatimanne absoluuttinen laki?  Ei voi rakastaa lähimmäistään ja samalla Jumalaa.  Miten kommentoit

RAVI ZACHARIAS:…Tärkeä kysymys, jonka muistan hyvin. Olen luennoinut usein Lähi-idässä ja pitänyt vierailuista sinne. Syyria, Jordan, Libanon, Egypti jne. ovat olleet kohteitani. Avoimia tilaisuuksia on ollut Jakartassa ja Malesian islamilaisessa yliopistossa.  Minuun on suhtauduttu kohteliaasti, – vaikka puheenaiheet ovat olleet tiukkoja.  Olen kiitollinen kutsuista islamilaiseen maailmaan.  Silti maailmankuvamme ovat täysin erilaiset.

Kysymyksessä on mielestäni väärät oletukset.  Islamissakin on erilaisia tulkintoja.  Itse uskonnon perustaja puhui siitä, että hän kumosi lakeja.  Heilläkään ei ole absoluuttista lakia.  On eri lahkoja kuten suufilaisuus, Ahmadiyya-liike, 12-shiialaisuus… Päälahkojen, sunnien ja shiiojen, -arvostamat lähteet ovat täysin erilaisia.  Perinteillä ei ole shiioille niin suurta roolia kuin sunneille.  Esitetyssä kysymyksessä ei tuoda esiin näitä asioita.

On tärkeää ymmärtää, etenkin kun kyse on Lähi-idästä, -miten eri tavalla lakiin suhtaudutaan Lähi-idässä -ja juutalais-kristillisessä maailmassa.  Jeesus sanoi, että laki annettiin – kasvattajaksi, opettajaksi tai peiliksi.  Kun haluaa pestä kasvonsa, ei mene peilin luo.  Peili kertoo vain, että kasvot ovat likaiset.  Täytyy mennä hanan tai veden ääreen pestäkseen lian.  Laki voi vain opettaa ja tiedottaa.  Se ei voi koskaan muuttaa sydäntä.

On myös muistettava, – että Mooses antoi 613 käskyä.  Ne aiheuttivat vain kaaosta.  Daavid vähensi määrän viiteentoista, Jesaja ehkä kahdeksaan, – Miika kolmeen: toimi oikein, rakasta laupeutta ja vaella nöyrästi.  Jeesus ei vähentänyt määrää yhteen, vaan kahteen: –Rakasta Jumalaasi sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi…ja lähimmäistäsi kuin itseäsi.  Näiden varassa ovat laki ja profeetat.  Miksi on näin? Kymmenen käskyn alku vastaa tähän.  Kuunnelkaa tarkasti.  Jumala ei noin vaan siirry kymmeneen käskyyn.  Hän sanoo: Olen Herra, Jumalasi, joka johdatin sinut Egyptistä.  Sinulla ei saa olla muita jumalia.

Juutalais-kristillisessä näkemyksessä lunastus edeltää aina vanhurskautta.  Toistan:  Lunastus edeltää aina vanhurskautta.  Sitä seuraa palvonta.  Lunastus- vanhurskaus – palvonta Ei voi olla vanhurskas ennen lunastusta -eikä voi palvoa ennen kuin on lunastettu ja vanhurskas.  Kuka saa nousta Herran vuorelle?  Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Tämä on olennainen ero. Vanhurskaus ei oikeuta pääsyyn Jumalan luo, – vaan Jumalan anteeksianto, joka muuttaa sydämen – ja auttaa noudattamaan ja rakastamaan lakia.

Lait voivat vain korjata oireita.  Sydämen muutos auttaa rakastamaan ja noudattamaan lakia – kiitollisuudenosoituksena Jumalalle.  Nämä kaksi näkemystä suhtautuvat täysin eri tavalla lakiin.

Vuorisaarnassa Jeesus korotti lain vielä ylemmäksi.  Hän sanoi: Te olette kuulleet sanotuksi: – Älä tee huorin. Mutta minä sanon: – joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään tehnyt huorin…Kristinuskon sanoma voi muuttaa maailman. Lopullinen muutos tapahtuu, kun sydän muuttuu.  Vain Jumala kykenee siihen.

ANKERBERG…Hieno vastaus.  Minulla on tässä kysymys pyhistä kirjoista.  Miten voit uskoa, – että Matteuksen, Markuksen, Luukkaan -ja Johanneksen evankeliumit ovat totta?  Ne kirjoitettiin Jeesuksen kuoleman jälkeen.  Mistä voit tietää, olisiko Jeesus hyväksynyt nuo kirjoitukset?

ZACHARIAS:…Haluan aluksi todeta, – että oppi inspiraatiosta eroaa todella paljon – islamilaisen maailman inspiraatiokäsityksestä. Keskiverto harras muslimi pitää -ainoana oikeana yhtä kirjaa, kirjoittajaa ja ilmestymistä, -eli Koraania, joka on annettu profeetta Muhammedille. Islamilaisen näkemyksen mukaan tuota kirjaa on hyvin vaikea kritisoida.  Iranilainen journalisti Ali Dashti oli kuuluisa tutkija.  Hän kirjoitti Muhammedin elämästä kirjan Twenty Three Years.  Dashti oli lahjakas kirjailija, joka käytti kieltä hienosti.

Jokainen muslimi-tutkija tiesi hänet.  Kaikki muuttui, kun Dashti alkoi arvioida Koraanin täydellisyyttä.  Hän katosi.  Hän jopa vaati kielioppisääntöjen muuttamista -saadakseen Koraanin näyttämään täydelliseltä.  Keskivertomuslimin on opittava ymmärtämään… Pöytäkeskusteluissa olen ottanut asian kohteliaasti esiin.  En halua loukata. Monet ystäväni ovat hinduja tai muslimeja.  Krikettikapteenini Sultan Ahmed oli hieno muslimimies.  En silloin uskonut mihinkään.

Muslimien on tajuttava, – ettei Koraanin väitetty täydellisyys ole realistista.  Tutkija Toby Lester korosti tätä muistaakseni v. 1999 – laajassa Atlantic Monthlyn artikkelissaan.  Koraanin ensimmäinen kokoaminen tapahtui – kolmannen kalifin Othmanin aikana.  Kaikki muunnelmat poltettiin, – ja hyväksyttiin vain yksi linja.

On tärkeää ymmärtää tämä.  Evankeliumeissa esiintyvät vaihtoehtoiset versiot -vähenevät mitä lähemmäksi alkuperäistä tullaan.  Raamatun 40 kirjoittajaa ja 66 kirjaa, – jotka kirjoitettiin 1500 vuoden aikana, -ja joihin sisältyy kerrontaa Jeesuksen syntymästä ylösnousemukseen, – ovat minulle suurempi ihme.  Miten ihmiset 1500 vuoden päässä toisistaan pystyivät siihen?

Keskeinen opetus on Fil. 2:ssa: Hänellä oli Jumalan muoto, – mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen…. otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi.  hän alensi itsensä ja oli kuuliainen…ristinkuolemaan asti.  Jumala on korottanut hänet… ja antanut muita korkeamman nimen.  Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava…Joka kielen on tunnustettava… “Jeesus Kristus on Herra.”   Tämä oli ensimmäinen virsi, evankeliumien kaunis ydinsanoma.  Kirjoittajat kirjoittivat, mitä Pyhä Henki heille antoi, kuten Jeesus totesi.

Koraanissa puhutaan enkeli Gabrielin ilmestymisestä.  Väline tässäkin on siis “transhumaani”.  Raamatussa Pyhä Henki tuo kirjoittajien mieleen opetukset.  Näin syntyivät evankeliumit.  On olemassa satoja katkelmia ja dokumentteja.  Mikään muinaiskäsikirjoitus ei ole niin hyvin säilynyt kuin Raamatun teksti.  Se kertoo hienosti Jeesuksen tarinan ja sen, miksi Hän tuli maailmaan.

ANKERBERG…On muitakin eroja.  Voisitko selittää, Ravi.

ZACHARIAS:…Muhammed itse viittasi kristittyihin Kirjan kansana.  Hän siis tunnusti Hengessä saadun kirjan olemassaolon.  Jos tunnustaa materiaalin saaduksi Jumalalta, – mutta sittemmin kadonneeksi, – miten tiedetään, ettei Koraaninkin aineisto hävinnyt.  Avainasia on, että Raamattu tunnustettiin saaduksi Jumalalta.  En usko, että aineisto on hävinnyt.  Virheet löytyvät pikemminkin Koraanista.

Yksi historian päätapahtumista on Jeesuksen ristiinnaulitseminen.  Juutalaiset historioitsijat ja pakanahistorioitsijat puhuvat siitä.  Kuten myös kreikkalainen Thallus ja roomalainen Tacitus.  Koraani väittää, että Jeesus vain näytti kuolleelta.  On erikoisia teorioita siitä, kuka ristillä oli.  Historian tapahtumat on kuvattu tarkimmin -Uudessa ja Vanhassa testamentissa.  Koraanin muunnelmat eivät vastaa historian kulkua.  Jeesuksen risti on evankeliumien ydintä.  Jumala tarjoaa anteeksiantoa täydellisessä Pojassaan.  Se on evankeliumin kaunis kertomus.

ANKERBERG…Ravi, juttelemme Lähi-idän opiskelijoiden kysymyksistä.  Tässä yksi kysymys: – Minua mietityttää kristinuskon oppi, – jota kaikki kristilliset kirkot opettavat -eli että ihminen syntyy syntisenä.  Jeesus ei puhunut perisynnistä, kolminaisuudesta, jumaluudestaan.  Hän kehotti rakastamaan Herraa Jumalaa ja lähimmäistä.  Miten vastaat tähän?

ZACHARIAS:…Kysymys on hyvä ja osoittaa, kuinka karrikoituja nämä asiat voivat olla.  Ihmiset toistavat sitä, mitä ovat oppineet moskeijoissa yms.  Tämä näkemys on hyvin rajallinen.  Roomalaiskirjeestä tai Paavalin muista kirjoituksista – huomaa, kuinka Paavali tukeutui lain vanhurskauteen.  Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. (Fil. 3:6)  Mutta hän toteaa: – Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.

Synti mielletään väärin, teoksi.  Ennen kuin synnistä tulee teko, se on tila.  Synnin kreikankielinen vastine tarkoittaa “ampua ohi”.  Juuri muslimien pitäisi tietää tämä.  Epäonnistumme siinä, mitä Jumala meille tarkoitti.  Mitä Jeesus sanoi, kun tapasi haureudesta kiinni jääneen naisen?  Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.

Hän puhui synnin todellisuudesta.  Kun mies lasketaan katon kautta ja kaikki odottavat parantumisihmettä, -Jeesus sanoo: Poikani, syntisi annetaan anteeksi.  Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.  Jeesus kysyy ihmisiltä:  Kumpi on helpompaa, – sanoa: ‘Syntisi annetaan anteeksi’ vai ‘Nouse, ota vuoteesi ja kävele’?…Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi.

Äskettäin eräs mies kysyi minulta:Tarvitsenko gurua?  Vastasin: Tarvitset Vapahtajaa ennen opettajaa, – joka myös tarvitsee Vapahtajaa.  Pelastus on ihmisen ensisijainen tarve.

Jos Jeesus olisi sanonut vain: Rakasta Herraa Jumalaasi ja lähimmäistäsi, – sekin olisi ollut todella paljon sanottu.  Lähi-itä olisi parempi paikka, jos näitä käskyjä noudatettaisiin.

Mitä tarkoittaa, että olemme Jumalan kuvaksi luotuja? Päätämme itse moraalistamme.  Ellei sydän ole Jeesuksen pelastusvoimasta muuttunut, – ihminen päätyy kontrolloimaan ja hallitsemaan.

Haluan kysyä tältä Lähi-idän opiskelijalta: – Jos näet miehen katkaisemassa ihmisten päitä miekalla -muuttaakseen poliittista järjestelmää, – vaikuttaisiko häneen, – jos Jumala muuttaisi hänen sydämensä rakastamaan lähimmäisiä -kuten hän rakastaa Jumalaa?  Kaikki muuttuu täysin erilaiseksi, kun sydän alkaa rakastaa Jumalaa.  Kuten aiemmin totesit, Jumala ei muuta tekojamme.  Hän muuttaa sitä, mitä haluamme tehdä.  Kysyjän tulisi tutkia tarkasti, mitä Jeesus opetti ihmisen tilasta.

Ja vielä yksi asia.  Ensimmäinen Amerikassa julkaistu lause oli: – Aatamin synnissä me kaikki olimme osallisia. Malcolm Muggeridge sanoi: –Ihmisen rappio -on empiirisesti parhaiten todistettavissa oleva fakta, -mutta sitä vastustetaan älyllisesti eniten.  Se, että synti edes tunnustetaan, – on todiste syntisyydestä, sillä synnin ytimessä on ylpeys.

ANKERBERG…Voisitko kertoa katsojille yksityistapaamisesta -yhden Hamasin perustajajäsenen kanssa.  Kerro, mitä Jumala johdatti sinut sanomaan ja mitä siitä seurasi.

ZACHARIAS:…Se on hieno tarina, mutta sallinet lyhyen esipuheen.  Samoihin aikoihin tapasin myös sheikki Husseinin Damaskossa.  Kerron tästä hänen luvallaan.  Sheikki Hussein, Syyrian johtava shiia-pappi, – totesi minulle  avoimen foorumin päätteeksi: –Ehkä meidän muslimien tulisi lakata kysymästä, kuoliko Jeesus ristillä -ja alkaa miettiä “miksi”.  Kysyin, saanko siteerata häntä.  Hän antoi luvan.

Tapasin Hamasin perustajajäsenen, sheikin, -Ramallahissa, jossa olin mm.  Canterburyn arkkipiispan kanssa.  Tapasimme juutalaisia ja islamilaisia johtajia.  Yritimme johdattaa osapuolet kohteliaaseen keskusteluun.  Oli viimeinen päivä.  Savun täyttämässä huoneessa oli 6-7 ihmistä.  Fyysisesti voimakas sheikki kertoi – vankilavuosistaan ja menettämistään perheenjäsenistä.

Lopulta me, jotka emme olleet päävieraita, – saimme kukin esittää kysymyksen.  Kysyin kysymyksen, jota en halua paljastaa – enkä pitänyt vastauksesta.  Totesin sen myös sheikille – ja aloin selittää syytä.  Sanoin: Täällä lähellä on vuori, – jonne Aabraham 5000 vuotta sitten vei poikansa -uhratakseen hänet osoituksena uskostaan Jumalaan.  Hän muisti kertomuksen.  Ei nyt kiistellä, kuka poika oli.  Kun kirves oli osumaisillaan poikaan, Jumala käski lopettaa.  Mitä Jumala sanoi sitten?  Sheikki oli hiljaa.  Jumala lupasi katsoa itselleen polttouhrin.  Sheikki, lähellä tätä paikkaa on Golgataksi kutsuttu kukkula.  Jumala piti lupauksensa 2000 vuotta sitten.  Hän vei oman Poikansa kukkulan laelle eikä verityötä nyt keskeytetty.  Jumala uhrasi Poikansa.  Jos emme ota vastaan Jumalan Poikaa, – uhraamme omia poikiamme ja tyttäriämme maailman taistelukentillä – vallan, alueiden ja maineen vuoksi.

Tuli hiljaista.  Arkkipiispa totesi, että lienee aika lähteä.  Olimme juuri menossa rappusiin, – kun sheikki kietoi kätensä ympärilleni ja sanoi: –Se oli Jumalasta.Toivon niin, vastasin.

Olimme jo astumassa autoon, kun kuulin sheikin tulevan.  Hän kiepautti minut ympäri.  Selässäni on kaksi titaanitankoa.  Tämä on musertava hetki, vitsailin.  Sheikki katsahti minuun ja sanoi: – Olette hyvä mies, herra Zacharias.  Kyynelsilmin hän jatkoi: Toivottavasti näemme vielä.  Hän suuteli minua kummallekin poskelle.

Kerroin tämän jutun -Malesiassa, Kuala Lumpurin islamilaisessa yliopistossa.  Se on vanhin yliopisto. Islamilaisen tiedekunnan johtaja on nainen.  Kun menimme hänen huoneeseensa -pidettyäni kristinuskoa puolustavan luennon, – hän sanoi minulle tismalleen näin: –Ellei se olisi sopimatonta, – minäkin suutelisin teitä kummallekin poskelle.  Kiitos esityksestänne.

Sinulle, katsoja, haluan sanoa, että nykymaailma on kauhea paikka.  Verilöylyt, tapot, viha, tuho jne.  Jos emme ymmärrä, miksi Jeesus tuli, – emme pysty koskaan muuttamaan omaa sydäntämme.  Jatkamme tappamista maan, aseman, vallan ja maineen vuoksi.  Mitä saavutamme?  Tuleva sukupolvi voi hävittää kaiken.  Sinun on vastattava Jeesuksen viestiin.  Hän tarjoaa ikuista elämää ja sydämen muutosta -armonsa ansiosta.  Yksinkertaisella rukouksella voit ottaa Hänet vastaan.  Jos rukoilet sen sydämestäsi, – voit olla varma, että olet uusi ihminen.

ANKERBERG…Pyydän sinua lopuksi kertomaan omasta uskoontulostasi -ja lausumaan rukouksen niiden kanssa, jotka etsivät. Rukoilit itse tämän rukouksen ja se muutti elämäsi.  Jeesus tuli elämääsi älyllisen tiedon lisäksi kokemusperäisesti.  Ihmiset haluavat kokea Jumalan omakohtaisesti, – mutta eivät usko siihen.  Kerro omista kokemuksistasi.

ZACHARIAS:…Tämä ei ole pelkkää teoriaa tai älyllistä asiaa.  Kun Jeesus tulee elämään, Hän auttaa ylittämään vaikean sillan – päästä sydämeen.  Koin sen 17-vuotiaana.  Pystyin rukouksella kutsumaan Jeesuksen elämääni.  Yksinkertaisella rukouksella pyysin Hänet Vapahtajakseni -ja Hän muutti minut.  Oman elämäni lisäksi Hän muutti myöhemmin isäni elämän.  Paina pääsi ja toista yksinkertainen rukous perässäni, – jos haluat tätä elämääsi.  Rukoile kanssani lause kerrallaan. Tämä koskee sinua henkilökohtaisesti.

Taivaan Isä, – kiitos, että rakastat minua.  Tarvitsen anteeksiantoasi.  Tarvitsen pelastusta.  Herra Jeesus, tule sydämeeni.  Muuta minut ja täytä läsnäolollasi.  Auta seuraamaan Sinua.  Otan Sinut nyt vastaan.  Annan elämäni Sinulle.  Kiitos, Isä.  Jeesuksen nimessä. Aamen.

ANKERBERG…Kiitos, Ravi.  Toivottavasti rukoilitte sydämestänne.  Raamattu lupaa: –Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä…Mitä Jumala hänelle lupaa?  Hän pelastuu.  Anna Jumalan alkaa työnsä elämässäsi.  Alat kokemustesi kautta oppia itse tuntemaan Hänet.

Ensi viikolla jatkamme – ja vastaamme Euroopan opiskelijoiden tiukimpiin kysymyksiin.  Toivottavasti olet seurassamme myös silloin.

 

 

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu