Ravi Zacharias vastaa kysymyksiin Euroopasta, Lähi-idästä ja Amerikasta. Osa 3

KUULUTTAJA:…Tänään John Ankerberg Show’ssa – tri Ravi Zacharias vastaa skeptikkojen kysymyksiin.

Ravi varttui Intiassa.  Hänen esi-isänsä olivat korkeimman kastin hindupappeja.  Ravi kuuli Jeesuksen sanat ja kääntyi kristityksi.  Hänestä on tullut yksi parhaista kristinuskon puolustajista.  Hän on käynyt yli 70 maassa ja puhunut parhaissa yliopistoissa, – mm. Harvard, Princeton, Dartmouth, Johns Hopkins ja Oxford.  Hän on puhunut Etelä-Afrikan rauhansopimuksen laatijoille -sekä Leninin sota-akatemiassa ja Geopoliittisessa keskuksessa Moskovassa.

Kolmesti hänet on kutsuttu puhumaan YK:n rukousaamiaiselle New Yorkissa.  Hän on puhunut myös  Kansallisilla rukousaamiaisilla – Kanadassa ja Englannissa – ja ollut puhujana CIA:ssa Washingtonissa.  Tervetuloa John Ankerberg Show’n pariin.

*****

JOHN ANKERBERG…Olen John Ankerberg. Tervetuloa mukaan. Kuten juuri kuulitte, meillä on tänään mieluisa vieras.  Hän on kristitty apologisti, filosofi ja teologi Ravi Zacharias.  Vastaamme eri puolilta maailmaa olevien opiskelijoiden – esittämiin kysymyksiin.  Aiemmin vastasimme Kaukoidän, Lähi-idän ja Euroopan opiskelijoiden kysymyksiin.  Nyt vastaamme kysymyksiin, – joita on kysytty Jumalasta, Jeesuksesta ja Raamatusta -Harvardissa, Dartmouthissa, Princetonissa jne.  Mukavaa, kun olet täällä, Ravi.

Tässä amerikkalaisopiskelijan kysymys: – Kuinka kaikkivaltias ja rakkauden Jumala voi sallia maailman pahuuden, – vaikka Hän tiesi etukäteen, että maailma tulee tuhoutumaan – ja täällä tehdään hirmutekoja, kärsitään sairauksista ja muusta?

RAVI ZACHARIAS:…Tämä on hankala kysymys, jonka useimmat ihmiset esittävät. Joku on sanonut, että –hyveet lokaan ja paheet kunniaan – siitä on ateistit tehty. Tai Alfred Tennysonin sanoin: – Ei koskaan aamu taipunut iltaan ilman särkynyttä sydäntä.  Kysymys on tuskallinen, koska se käsittelee tuskaa.  Tuska on tosi asia, ei mielikuvitusta.

Kysymystä voi lähestyä eri tavoin, – mutta C.S. Lewis tapasi muistuttaa, – kuinka tärkeää on tutkia kysymyksen oletukset.  Pidettyäni kerran puheen Nottinghamin yliopistossa – opiskelija nousi ylös ja huusi: –Maailmassa on liikaa pahuutta ja kärsimystä.  Jumala ei voi olla olemassa.  Minulle, joka tulen idästä ja asun lännessä, kysymys on ironinen.  Aiemmin tätä ei koskaan kysytty idässä.  Nyt kysytään, kun ajatustenvaihto on lisääntynyt.  Aihetta ei silti juuri käsitellä.  Islamissa siitä ei kirjoiteta.  Jos Allah suo, ajatellaan.  Panteismissa maksetaan karman velkaa.  Lännessä, jossa eletään mukavimmin, – pohditaan tuskaa ja kärsimystä.

Vastasin englantilaisopiskelijalle: – Miksi kysyt tätä ja mitkä ovat perusoletuksesi?  Jos puhut pahuudesta, oletat, että on hyvyyttä.  Hän myönsi asian.  Kun puhut hyvyydestä, oletat myös, että on normi, – jonka avulla  voi erottaa hyvän ja pahan.  Hän vähän pyristeli, – mutta myönsi tämänkin.  Jatkoin: Jos on normi, on oltava sen antaja.  Tätä et tunnu hyväksyvän.  Mutta jos ei ole normin antajaa, – ei ole normia eikä hyvää eikä pahaa.  Ja mikä olikaan kysymyksesi?

Hän katsoi minuun ja sanoi: – Mitä enää kysyisin… Vastasin: Tiedän, mitä yrität sanoa enkä halua vaikeuttaa sitä.  Se on olemassaolon kysymys, – jonka loogisia olettamuksia ei usein mietitä.  Jumalan on oltava mukana yhtälössä, että se olisi pätevä.  Vastauksen on tultava Jumalan tarkoitusperistä ja kuvauksista.

Kirjoitin yhdessä Oxfordin kollegani Vince Vitalin kanssa kirjan –“Why suffering?”  Kirjoitin aluksi ns. trilemmasta.  Jumala on kaikkivaltias ja rakastava, mutta silti on pahuutta.  Australialaisen filosofin J.L Mackien mukaan tämä trilemma on epälooginen.  Hänen mukaansa mainitut kolme asiaa eivät voi sopia yhteen.  Kysyn vaan, miksi rajoittua kolmeen asiaan?  Miksei neljä tai viisi asiaa?  Miksei voisi lisätä vaikka sen, että Jumala on kaikkitietävä?  Tai että Jumala on ikuinen.  Tämän ajan lisäksi on ikuisuus.  Esitetty kysymys ei kosketa vain mainittuja kolmea asiaa, – vaan Jumalan kaikkitietävyys ja ikuisuus ovat myös totta.  Ehkä saamme selityksen  iankaikkisuudessa.

Annan kaksi pikavastausta.  Asuinpaikassani Atlantan Georgiassa asuu eräs tyttö.  Hänen nimensä on Ashlyn.  Tytön äiti oli TV-ohjelmassa, joka käsitteli tytön outoa sairautta.  Sen nimi on CIPA-oireyhtymä.  Hän ei tunne kipua eivätkä hikirauhaset toimi.  Se voi tuntua harmittomalta, – mutta jos tyttö astuu naulaan urheilukentällä, – naula voi lävistää ja tulehduttaa ihon kenenkään huomaamatta.  Äiti kertoi sairauden aiheuttamista ongelmista.  Hän kertoi rukoilevansa iltaisin: – Rakas Jumala, auta tytärtäni tuntemaan kipua.  Tyttö voi laittaa kätensä hellalle tajuamatta, että käsi palaa.

Jos tässä rajallisessa elämässämme tajuamme tuskan tehtävän – varoittajana väärästä, – onko mahdotonta, että kaikkitietävä Jumala – voisi sallia tuskaa merkiksi, että jokin on väärin?  Tuskaan liittyy ihmisten osalta eettisiä vivahteita.  Olemme moraalisia olentoja, – ja siksi vastauksen on tultava hengellisestä moraalikehikosta.  Kysymys edellyttää moraalista päättelyä, – mikä on mahdollista vain, jos Jumala otetaan yhtälöön mukaan.

ANKERBERG…Olet myös todennut, että olemassaololle on vain 3-4 vaihtoehtoa.  Kertoisitko niistä katsojille.

ZACHARIAS:…1. Jumala olisi voinut olla luomatta mitään.  Tämä on siis yksi vaihtoehto neljästä.  Emme syyttäisi Häntä mistään ja vain Hän olisi olemassa.  2. Jumala olisi voinut luoda  maailman ilman hyvää tai pahaa.  Maailman ilman moraalia.  3. Jumala olisi voinut luoda maailman, – jossa olisimme ohjelmoituja valitsemaan hyvän.  4. Jumala olisi voinut luoda tämän maailman, – jossa on mahdollisuus hyvään tai pahaan, – ja saamme valita.

Neljäs vaihtoehto on ainoa, jossa rakkaus on mahdollista.  Muissa vaihtoehdoissa rakkautta ei ole.  Ilman luotua maailmaa ei voi olla rakkautta ihmisten välillä.  Ilman moraalia ei olisi hyvää eikä pahaa – eikä rakkaus voisi vallita.  Jos taas olisi ohjelmoitu valitsemaan rakkauden, olisi vain kone.  Vain tässä maailmassa hyvä, paha ja rakkaus on valittavissa.  Rakkaus on etiikan eliittiä, – ja on niinkin ylenpalttista rakkautta, – joka riskeeraa oman henkensä tuntemattoman pelastamiseksi.  Tällainen on rakkauden ylin ilmaus -ja se on mahdollista vain tässä maailmassa.

Haluan vielä todeta yhden asian.  Kun puhutaan maailmankatsomuksista – kuten kirjassani Why Suffering -vain juutalais-kristillisessä näkemyksessä on vastaus syntiin – Jumalan tarjoaman parantumisen ja armon kautta.  Luin Annie Johnson Flintin elämäkerran.  Hän kärsi äärettömän paljon.  Tällä sokealla naisella oli nivelreuma, syöpä ja pidätyskyvyttömyys.  Vuosikaudet hän eli tyynyt ympärillään pehmentämässä kehon arkuutta.  Yksi hänen monista virsistään oli: –

Taakan kasvaessa kasvaa armo,

– työn lisääntyessä voima. 

Suurempi tuska lisää armoa,

– suuremmat koetukset rauhaa.

 Kun kestävyys loppuu -ja voimat on poissa, – on kätketyt resurssit käytetty, – Isämme runsas käsi vasta alkaa antaa. 

Hänen rakkautensa ei tunne rajaa – eikä voimaansa voi ihminen tietää.  Loputtomista rikkauksistaan Jeesuksessa Hän antaa ja antaa…

Jumala kannattelee meitä kärsimyksissä.  Kun loukkasin selkäni, kärsin aivan mahdottomasta kivusta.  Joskus istuin autossani itkemässä kipua välilevynpullistumista -ja selkärangan ahtaumasta.  Mietin, mihin vielä päädyn.  Silti se opetti, että Jumalan armo riittää.  Se teki minusta Hänestä riippuvaisen.  Kipu voi muuttua Jumalan kutsuksi elämään.

Ja vielä yksi asia.  Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.  Mutta suurin niistä on rakkaus.  Ne ovat elämän hienoimpia asioita, joita ei voi olla ilman kärsimystä.

ANKERBERG… Vieraani on tri Ravi Zacharias. Tässä seuraava kysymys.  Mitä ajattelet ristiriidattomuuden laista?  Minusta kristinusko keskeisiltä osiltaan rikkoo sitä.  Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta väittää, että Jumala on yksi ja kolme.  Rikkooko tämä ristiriidattomuuden lakia?

ZACHARIAS:…Hyvä kysymys, jota me kristityt mietimme paljon.  Etenkin Lähi-idässä muslimit eivät voi käsittää asiaa.  He pitävät meitä polyteisteinä.  Lännessä taas puhutaan  ristiriidattomuuden lain rikkomisesta.  Muutama asia on  tärkeä todeta taustatiedoksi.  Niistä ensimmäinen on tämä.  Kun käytämme sanoja kuvaamaan Jumalaa… Tuomas Akvinolainen sanoi osuvasti, – että kieltä voi käyttää yksi- tai kaksiselitteisesti tai analogisesti.

Yksiselitteisyyttä on, – kun saman sanan merkitys eri lauseissa ei muutu.  Esim. Rakastan sinua tai Ystäväsi rakastavat sinua.

Sitten kaksiselitteisyys.  Esim. Rakastan sinua, John ja Jumala rakastaa sinua myös.  Käytin samaa sanaa, mutta merkitys oli eri.  Jumala rakastaa sinua eri tavalla kuin minä.  Saman sanan käyttäminen ei kaksiselitteisyydessä selitä asiaa.

Analoginen kielenkäyttö Jumalasta on seuraavaa: – Jos sanon, että rakastan sinua, mutta et rakasta minua, – menetys sattuu minuun.  Jos et vastaa Jumalan rakkauteen, Häneenkin sattuu, mutta eri syystä.  Kärsin menetykseni tähden.  Jumala kärsii sinun menetyksesi tähden.  Analoginen kielenkäyttö liittyy kysymykseen Jumalasta.  Siksi Akvinolainen sanoi, että Jumala on usein enemmän kysymys kuin vastaus.

Kolminaisuus on sitä, että Jumala on yksi yhdessä merkityksessä – kolme toisessa merkityksessä.  Hän ei ole yksi ja kolme samassa merkityksessä.  Jumala ei ole fyysinen kokonaisuus.  Me olemme fyysisiä olentoja. Yksi ja kolme mielletään fyysisiksi.  Jumala on ytimeltään henkiolento.

C.S. Lewis selittää Isän, Pojan ja Pyhän Hengen seuraavasti: – Yksiulotteisuutta voi kuvata viivalla, – kaksiulotteisuutta kuviolla ja kolmiulotteisuutta kappaleella.  Mitä enemmän ulottuvuuksia on, -perusinformaatio on sama, – mutta se tarjotaan monimutkaisemmassa muodossa.

Jumala ei ole äärellinen kuten me.  Hänellä ei ole rajoja.  Opetuslapset tiesivät kalastajina, ettei yksi ja kolme kalaa ole sama.  Ne erosivat määrältään.  Mutta kolminaisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki – eli Isä lähettää Pojan, Isä ja Poika Pyhän Hengen, – oli heille monimutkainen totuus.  Jumala on suhteiden Jumala.  Tässä on asian ydin.  Jumala rakentuu suhteista.

Palataan abstraktiin käsitykseen yhdestä ja kolmesta.  Kreikan filosofit etsivät yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa.  Yhtenäisyys oli tavoite, monimuotoisuus todellisuutta.  Siksi perustettiin yliopistoja.  Siksi USA perustettiin.  E Pluribus Unum – Monesta yksi.  Koulutus ei tuonut vastausta.  Yhtenäisyys ja monimuotoisuus on haaste.  Kummatkin esiintyvät ensimmäisen syyn todistuksessa.  Kolminaisuus on yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa.

Jumala on suhteiden Jumala, ja siksi janoamme suhdetta.  Se jano on istutettu meihin.  Haluamme miehen, vaimon, ystävän, vanhemman, lapsen…Jos Jumala ei olisi suhteiden Jumala, -mitä tarkoittaisi Jumala on rakkaus?  Kenelle Hän puhuisi, ketä rakastaisi?  Hän olisi kuin yksisoluinen organismi, – jolla olisi tarve ilmaista rakkautta ja yhteyttä.

Voin yhtyä Mortimer Adlerin sanoihin.  Jumaluuden monimutkaisuuden mysteeri ja mahtavuus on siinä, – että suhteiden Jumala rakastaa meitä.  Siihen liittyy hierarkia, joka myös on todellisuutta.  Minulle kolminaisuus ei ole vain kaunis vastaus, – vaan ainoa selitys filosofien ja kokemustiedon suurimmalle haasteelle.

ANKERBERG…Hyvä vastaus.  Voisit jatkaa tästä ja kertoa vertauksen, -jota olet kertonut eri paikoissa.  Se kertoo evankeliumin hieman eri tavalla.  Se on vertaus Autiomaan Petestä.

ZACHARIAS:…Se saattaa minut aina ajan tasalle.  Vaimoni sanoo, että hyräilemäni musiikki kuoli 60-luvulla.  Intialaiset katsojat muistavat parhaat laulajat kuten – Mohammed Rafi, Manna Dey tai Lata Mangeshkar.  He olivat suosittuja Intiassa 60-luvulla.  Täällä taas oli hienoja laulajia kuten Presley ja muut.

Kuuntelin Delhissä nuorena –Kingston Trion Autiomaan Pete -laulua.  Se kertoi miehestä, joka kulki autiomaan halki.  Yhtäkkiä hän huomasi juoneensa kaiken mukanaan olleen veden.  Edessä olisi nestehukka ja kuolema.  Mutta mies näkikin vesipumpun.  Mietin aina lauluihin kätkettyjä merkityksiä.

Mies tarttui pumpun kampeen: – metallin kilahdus eikä vettä.  Pumppuun oli ripustettu peltipurkki, -ja sisällä oli viestilappu: –Hyvä ohikulkija, noudata ohjeita, niin saat paljon vettä.  Kaiva ylös hiekkaan haudattu vesipullo.  Sen pitäisi olla täynnä. Älä juo sitä.  Kaada vesi pumpun sylinteriin, käännä kampea ja vesi alkaa pulputa.  Juo, mitä haluat ja täytä pullosi.  Älä unohda täyttää yhtä pulloa seuraavaa tulijaa varten.  Varoitus: Sinua houkuttaa juoda tuo yksi pullo, koska näet ja tunnet sen.  Silloin jano yllättää pian eikä kukaan enää saa juodakseen.  Tyhjennä pullo ohjeiden mukaan.  Saat haluamasi määrän vettä kuten seuraava tulijakin.  Allekirjoitus: Autiomaan Pete.

Se on kuin Herramme allekirjoitus.  Elämme täällä janoten tarkoitusta, toivoa ja pelastusta.  Hän kertoo vaihtoehdosta.  Jos käytämme elämämme itseemme, mihin päädymme?  Maailman yksinäisin ihminen ei ole väsynyt tuskaan, vaan nautintoon.  Ei ole paikkaa, minne mennä ja kokee tyhjyyttä.  Jeesus lupaa ikuisen elämän niille, jotka antavat elämänsä Hänelle.  Jos elää itselleen, janoaa taas kohta ja kaiken tarkoitus unohtuu.  Jeesus sanoi naiselle kaivolla:  Minun vettäni juova ei ikinä janoa.

Katsojilta haluan kysyä, – voitko rehellisesti myöntää, että etsit jotain – ja olet vailla merkitystä ja tarkoitusta?  Saatat olla rikas ja koulutettu, mutta mihin se on tuonut sinut?  Syvällä sisimmässä kaipaat kaikkein tärkeintä suhdetta.  Se on suhde Jeesukseen Kristukseen.  Anna elämäsi Hänelle.  Se oli tarina autiomaan Petestä – ja samalla elämästämme Jeesuksen seurassa.

ANKERBERG…Hieno kertomus.  Voisitko nyt kertoa niille katsojille Intiassa, Euroopassa ja Afrikassa, – jotka tuntevat Jeesuksen vain historiallisena hahmona, – mikä merkitys Jeesuksella on heidän elämäänsä?  Voisit myös kertoa, kuinka otit Jeesuksen elämääsi.  Johdata heidät Jeesuksen luo ja rukoile malliksi uskoontulorukous.

ZACHARIAS:…Olin muutama vuosi sitten pahamaineisessa vankilassa USA:ssa.  Angolan vankilassa on yli 5000 vankia, 85% ilman ehdonalaismahdollisuutta.  Kuulin siellä ihmeellisiä tarinoita.  Yksi kertoi, ettei olisi tullut uskoon ilman vankilaa – ja oli nyt vapaampi kuin koskaan.  Tajusin, ettei synnin kauhein seuraus ole kipu tai ruumiinvammat, – vaan romuttuneet mielet, sopimattomat rakkaudet ja alhaiset ajatukset, – jotka raaistuvat orjuutetussa hengessämme.

Omakin henkeni oli orjuutettu tullessani uskoon 17-vuotiaana.  Vuosia myöhemmin isäni, vaikutus-valtainen mies Intiassa, teki samoin.  Hän polvistui alttarille ja antoi elämänsä Kristukselle.  Valokuvia selaillessaan vaimoni pystyi sanomaan, koska se tapahtui.  Kovasta, vihaisesta miehestä tuli mitä lempein ihminen.

Ei ole sattumaa, että katsot tätä ohjelmaa.  Olet sisimpäsi orja kuten me kaikki.  Haluaisitko olla vapaa?  Haluaisitko sen vapauden, jota varten Jumala sinut loi?  Jos haluat, paina pääsi ja rukoile perässäni lause kerrallaan.  Jumala vapauttaa orjuudesta, mikä se lieneekään.  Paina pääsi ja rukoile kanssani.

Taivaallinen Isä, – tahtosi johdatti minut katsomaan tätä ohjelmaa.  Se ei ollut sattumaa.  Katson tätä ohjelmaa, koska se oli tahtosi.  Nyt käännyn puoleesi.  Olen sisäisesti kahleissa.  Vapauta minut synnistä.  Anna syntini anteeksi.  Ota tahtoni – ja alista se tahtosi alle.  Tee minusta uusi ihminen.  Anna elämäni kulkea askelmerkkiesi mukaan.  Tarvitsen Sinua.  Haluan olla Sinun.  Antaudun Sinulle, Herra Jeesus.  Ole Vapahtajani tästä hetkestä.  Kiitos, että vastaat rukoukseeni.  Pyhässä nimessäsi.  Aamen.

ANKERBERG…Kiitos, Ravi.  Toivon, että sinä katsoja, rukoilit.  Jos vielä harkitset asiaa, – voit nettisivultamme jashow.org, – avata välilehden, – jossa kerrotaan Jeesuksen ottamisesta Vapahtajaksi.  Siellä on muutakin tietoa  Jumalasta ja mallirukous.  Jos rukoilet rukouksen, – saat neuvoja, kuinka elää Jeesuksen seurassa.  Et vielä tiedä kaikkea etkä ole kokenut Hänen voimaansa.  Etene askel kerrallaan.  Jumala rakastaa sinua ja haluaa auttaa tässä ja nyt.

Kiitos Ravi, että kiireiltäsi ehdit tänne -ja olet ollut mukana kuudessa ohjelmassa.  Arvostan suuresti oppineisuuttasi, – vaivannäköäsi näiden tiukkojen kysymysten tiimoilta – ja rohkeuttasi kohdata eri maiden yleisöjä.  Toivottavasti saamme sinut ohjelmaamme myöhemminkin.

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu