Voiko Uuteen testamenttiin luottaa? Osa 2

KUULUTTAJA:…Lee Strobel toimi 13 vuotta – Chicago Tribunen oikeustoimittajana ja oli ateisti.  Hänen vaimonsa tuli uskoon – ja Lee käytti 2 vuotta todistaakseen kristinuskon valheeksi.  Lopulta hänkin tuli uskoon.  Hän kokosi todisteet suosittuun kirjaansa Tapaus Kristus.

Nyt tutkijat ovat löytäneet lisää vanhoja dokumentteja, -joissa kuvataan Jeesusta radikaaliksi.  Lee aloitti sen vuoksi uudet tutkimukset.  Hän halusi selvittää, muuttaako uusi tieto entisiä historiatietoja -Jeesuksesta ja kristinuskosta.  Tänään kuulemme tulokset.

Liity seuraamme.  Tämä on The John Ankerberg Show.

*****

JOHN ANKERBERG…Vieraani tänään on Lee Strobel. Hän on palkittu kirjailija, jonka teoksia ovat: –The Case for Christ, The Case for Faith, –The Case for the Real Jesus, The Case for the Creator. Näitä kirjoja myydään ympäri maailman.  Lee kirjoitti ne omien tutkimustensa pohjalta.  Hän oli 13 vuotta Chicago Tribunen oikeustoimittaja.  Hän oli skeptikko ja ateisti.  Tutkittuaan todisteita yli kaksi vuotta – hän päätyi toteamaan, – että Jeesus nousi kuolleista ja todisti, että on Jumala.  Tästä kerrotaan  kirjassa Tapaus Kristus.  Lukijat ovat todella pitäneet Strobelin kirjoista.

Tänään tarkastellaan Jeesuksen ylösnousemusta – ja muita väitteitä toisesta näkökulmasta.  Nykyään monet suositut kirjat kertovat – uusista dokumenttilöydöistä, -jotka oletettavasti ovat Jeesuksen ja opetuslasten ajoilta.  Niistä paljastuu uusi radikaali näkemys Jeesuksesta.  Se on vaihtoehtoinen näkemys Jeesuksen ajoilta.  Voi valita kumpaan uskoo.  Kerro, mitä löysit – ja kuinka päätit alkaa tehdä lisätutkimuksia.

LEE STROBEL:…Aloin lukea yhä enemmän tutkijoista, jotka väittivät, – että Raamatun ulkopuoliset evankeliumit – ovat yhtä oikeita kuin Raamatussa olevat. Ne esittävät Jeesuksen aivan erilaisena, – ja halusin tutkia, onko niin. Kun Jeesus-seminaarin tutkijat – julkaisivat kirjan Viisi evankeliumia, – siinä oli viidentenä Tuomaan evankeliumi.  Onko se muka rinnastettavissa Raamatun evankeliumien kanssa?  Halusin tarkistaa, tukevatko historiatiedot tätä.

ANKERBERG…Laitoit kivan kommentin kirjasi kanteen.  Stephen L. Davies, uskontotieteen professori, – joka kirjoittaa gnostilaisista evankeliumeista, – sanoi: Noin 1900 vuotta Ut:n kaanon oli -ainoa luotettava lähdeJeesus Nasaretilaisesta.  Totta, mutta hän jatkaa: –Vuonna 1945 tämä muuttui.

Andrew Sullivan lisää: –On tärkeää huomata, -että 30 vuoden aikana on löydettysadoittain oikeita evankeliumeja, -jotka eivät olevirallisia evankeliumeja, -mutta joista keskusteltiinalkuseurakunnassa.  Tässä viitataan -Nag Hammadin gnostilaiseen kirjastoon, -johon kuuluva Tuomaan evankeliumi -ajoitetaan Jeesuksen ja opetuslasten aikaan, – noin vuoteen 50, mikä on ennen joitakin evankeliumeja.  He sijoittavat oikeina pitämiensä evankeliumien ajan näin – ja toteavat, että niissä kuvataan hyvin erilainen Jeesus.  Vaihtoehtoista näkemystä pidetään perinteisen veroisena – ja kehotetaan jopa vaihtamaan perinteinen uuteen.  Aloitetaan tarkastelu mediassa eniten esillä olleista – ja kirjakauppojen hittikirjoista.  Ensiksi, Tuomaan evankeliumi.  Kertoisiko sen taustoista.  Miksi sitä kehutaan?

STROBEL:…Kävin vastikään itärannikolla ja sain paikallisseurakunnan lehden.  He järjestivät vuorolukua Tuomaan evankeliumista.  Tällaista esiintyy ja esim. Kanadassa on Tuomas-kirkko.  Miksi Tuomaan evankeliumi kiinnostaa ihmisiä?  Sen sanoma eroaa muiden evankeliumien sanomasta.  Se on ehkä helpommin hyväksyttävä.  Siinä sanotaan, ettei Jeesus ole Vapahtaja, vaan paljastaja.  Pelastus tulee – jos tulee – itsensä löytämisen, sisäisen tuntemisen, – jokaisessa olevan jumalallisen kipinän -ja vastaavien kautta.  Se on joillekin helpompaa kuin tunnustaa, että on syntinen -ja tarvitsee anteeksiantoa ja armoa -Jeesuksen ristintyöhön perustuen.  Tuomaan evankeliumin sanoma vetoaa moniin, vaikka se on naisvastainen.  Siinä on 114 fraasia, joiden uskotaan olevan Jeesuksen.  Yhdessä todetaan, ettei yksikään nainen pääse taivaaseen, – ellei tule miehen kaltaiseksi.  Tuomaan evankeliumi ei ole kovin naismyönteinen, – vaikka gnostilaisista evankeliumeista niin luullaankin.

Sen ja muiden vastaavien evankeliumien ongelma on -ajankohdan määrittely.  On selvää, että mitä lähempänä tapahtumien ajankohtaa ollaan, – sitä todennäköisemmin historiatieto on luotettavaa.  Raamatun evankeliumit – on kirjoitettu pian tapahtumien jälkeen – ja ovat historiallisesti luotettavia.  Historioitsijat eivät ole onnistuneet ajoittamaan – Tuomaan ja muita evankeliumeja – yhtä varhaiseen aikaan kuin Raamatun evankeliumit.  Niiden todennäköisin ajankohta on -2. vuosisadan jälkipuolisko.  Se on kauan itse tapahtumista.  Se on sama kuin alkaisin nyt kertoa omia näkemyksiäni siitä, – mitä tapahtui v. 1865 sisällissodassa Abraham Lincolnille.  Aikaväli vastaisi samaa kuin että 2. vuosisadan jälkipuoliskon ihmiset – kirjoittaisivat Jeesuksesta.

Lisäksi tässä oli kyse gnostikoista.  Heille oli sama, nousiko Jeesus kuolleista vai ei.  He välittivät salaista tietoa niille, – jotka olivat riittävän arvollisia ja fiksuja.  Se ei ollut armon sanoma.  Raamatun Jumala tarjoaa – anteeksiannon ja ikuisen elämän kaikille, jotka katuvat ja uskovat.  Tuomaan evankeliumin sanoma on: – Oletko tarpeeksi fiksu?  Osaatko vapauttaa jumalan itsessäsi?  Ehkä voit päästä sisälle.  Teot vaikuttavat.

ANKERBERG…William F. Albright John Hopkinsin yliopistosta oli huippu ajoitusasioissa.  Hän totesi, että jokaisen Ut:n kirjan kirjoitti kastettu juutalainen – noin 40-80-luvulla ja todennäköisesti vuosina 50-75.  Jeesus kuoli v. 30 – eli noin 20-35 vuotta siitä Ut:n kirjat olivat Jerusalemin puheenaiheena.  Kirjoja lukeneet olivat puolesta ja vastaan – joko rakastivat tai vihasivat Jeesusta.  Häntä rakastaneet tarkastivat, että kirjoitukset täsmäsivät totuuden kanssa.  Vihaajat tekivät samoin, koska halusivat todistaa asiat vääriksi.

Haastattelit tutkija Craig Evansia Acadia Divinity Schoolissa Kanadassa.  Hänen mukaansa Tuomaan evankeliumi kirjoitettiin 175 – 200 jKr., – noin 100 v. myöhemmin kuin Raamatun evankeliumit.  Perusteena oli, että siinä on liikaa Ut:n tietoja.

STROBEL:…Juuri niin. Tuomaan evankeliumissa on viittauksia ja sanoja jne., -jotka paljastavat, että kirjoittaja tunsi Uuden testamentin.  On todistettu, ettei missään – ennen v. 150 kirjoitetussa dokumentissa ole niin laajasti Ut:n tietoja.  Lisäksi siinä on myöhempiä lauserakenteita.  Markus ei ollut kirjoittajana sujuvasanaisimpia.  Matteus ja Luukas vähän parantelivat kirjoitusasua omissa evankeliumeissaan.  Tuomaan evankeliumista löytyy samantyylisiä sanoja kuin heiltä.  Siitä löytyy myös viittauksia Johanneksen evankeliumiin, – joka tutkijoiden mukaan kirjoitettiin evankeliumeista viimeiseksi.

On ilmestynyt kiinnostavaa materiaalia myös -Tuomaan evankeliumin ja Syyrian kirkon yhteyksistä.  Kun evankeliumi alkoi levitä, se saavutti Syyrian v. 175 jKr.  Se ei ollut neljän evankeliumin muodossa.  Tatianos liitti yhteen nämä evankeliumit ja kirjoitti uuden selostuksen.  Hän muutti lauserakenteita ja lisäsi omia sanojaan.  Tuloksena oli Diatessaron, neljän evankeliumin yhdistelmä.  Tuomaan evankeliumissa on Diatessaronissa käytettyjä rakenteita.  Lisäksi ainoastaan Syyriassa Tuomasta kutsuttiin Juudas Tuomaaksi, – ja evankeliumi on nimetty hänen mukaansa.

Vielä kiinnostavampaa on, – että Tuomas on kirjoittanut  114 irrallisilta tuntuvaa fraasia.  Eri kielille käännettynä irrallisuus säilyy syyrian kieltä lukuun ottamatta.  Syyriaksi fraaseissa on noin 500 apusanaa, – jotka yhdistävät niitä ja auttavat – ihmisiä muistamaan ne järjestyksessä.  Tämä todistaa, – että Tuomaan materiaali on Syyrian kirkolta, joka sai evankeliumin v. 175.  Lisäksi Syyriassa ei pidetty kaupallisuudesta ja liikemiehistä -ja nämä painotukset näkyvät Tuomaan evankeliumissa.  Kaikki tämä johtaa päättelemään, – että Tuomaan evankeliumi kirjoitettiin v. 175-200.  Luultavasti lähempänä vuotta 200.  Siksi sillä ei ole  sellaista painoarvoa kuin – Matteuksella, Markuksella, Luukkaalla ja Johanneksella, -jotka perustuvat 1. vuosisadan silminnäkijätodisteisiin.

ANKERBERG…Tuomaksen Jeesus on 100 vuotta myöhäisempi – ja muut evankeliumit syrjäyttävät sen siksi.

STROBEL:…Niin ja otetaan vielä huomioon – tutkimukset tarujen syntymisestä tuolloin.  Niiden mukaan kahden sukupolven aika ei riittänyt muuttamaan totuutta taruksi.  Mutta tämän ajanjakson jälkeen taruja voisi olettaa vähitellen syntyvän.  Tällaista Tuomaan evankeliumi on – tarua.  Gnostikot eivät välittäneet historian Jeesuksesta.  Heillä oli omat päämäärät:  itsensä tunteminen jne.  On ihan järkevää ajatella, – että 2. vuosisadalla alkoi levitä omituisia juttuja.  Tämä on myöhempää materiaalia eikä liity historian Jeesukseen.

ANKERBERG…Jos teistä tämä on ollut omituista, tulossa on lisää: -Pietarin ja Marian evankeliumit sekä Markuksen salainen evankeliumi.  Kerromme, mitä niistä ja niissä on sanottu.  Katsotaan myös, miten tutkijat vertaavat niitä neljään evankeliumiin.  Pysykää kanavalla.

*****

ANKERBERG…Jatkamme nyt Lee Strobelin kanssa.  Hän toimi 13v. Ajan oikeustoimittajana.  Hän on entinen ateisti ja nyt kristitty.  Käsittelemme nykytutkijoiden keskustelunaihetta, – uusia varhaisia dokumentteja, -joissa kuvataan Jeesusta radikaalihahmona.  Käsittelimme jo Tuomaan evankeliumia ja nyt tulee Pietarin evankeliumi.Se vasta on outo juttu.

STROBEL:…– Hyvin sanottu.  Kyse on dokumentista, joka löytyi 9. vuosisadalla eläneen munkin arkusta.  Jotkut uskovat, että se on Pietarin evankeliumi.

ANKERBERG…Voisi vaan kysyä, mitä ihmiset puuhasivat munkin arkussa?

STROBEL:…Mutta sieltä dokumentti löydettiin.  Tämä ei ole kauan etsitty ja ratkaisevana pidetty dokumentti.  Itse asiassa kirkkohistorioitsijat varoittivat vuosisatoja sitten, – että on olemassa omituinen Pietarin evankeliumi, joka on ihan puppua.  Dokumentissa mainitaan, – että Pilatus luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.  Siinä puhutaan ylipapeista, jotka viettivät yön hautausmaalla.  Haudasta nousi enkeleitä, joiden päät ulottuivat pilviin.  Sitten on Jeesus, jonka pää on pilvien yläpuolella.

Oikea NBA:n unelmajoukkue!  Miljoonan tiimi koripallossa!  Heidän jälkeensä tulee risti.  En tiedä, miten se liikkuu.  Jumalan ääni sanoo:  Oletteko saarnanneet nukkuville?  Jeesus ei vastaa, mutta risti vastaa myöntävästi.  Tämä on tarua, – jollaisia syntyy pitkän ajan kuluessa.  Toiseksi, dokumentti ei voi olla peräisin 1. vuosisadalta – eikä voi olla luotettava, – koska papit viettävät yötä hautausmaalla.  Haastattelin Craig Evansia, – joka on tunnustettu antiikin historian tuntija.  Hän kertoi, ettei 1. vuosisadalla ollut yhtään pappia, -joka puhtaussääntöjen vuoksi – olisi edes ajatellut yöpyä hautausmaalla.  Tämä on siis hölynpölyä.

ANKERBERG…Silti John Dominic Crossan Jeesus-seminaarista -ajoittaa dokumentin vuoteen 50 jKr.

STROBEL:…Minusta se on vastuutonta, täysin vastuutonta.  Todisteet osoittavat aivan eri suuntaan.  Dokumentin kirjoittaja ei tiennyt mitään 1. vuosisadan juutalaiskulttuurista, -minkä pappien tapaus paljastaa.   Aineisto on ehkä 3. tai 4. vuosisadalta.  Merkityksetöntä materiaalia Jeesuksen osalta.

ANKERBERG…Sitten on Marian evankeliumi.

STROBEL:…Se tuli tunnetuksi Dan Brownin Da Vinci -koodista.  Lähes jokainen tutkija ajoittaa sen aikaan 150-200 jKr.  Se on todennäköisesti joidenkin naisten yritys -kiertää kirkon sääntöjä, -joilla haluttiin estää outojen ihmisten saarnat kirkossa.  Osa heistä saattoi olla naisia.  Niin he keksivät evankeliumin, jossa Maria saa näyn Jumalalta.  Pietari ja Andreas kumoavat Marian ymmärryksen Jeesuksen sanoista, – ja Maria alkaa itkeä.  Leevi sanoo: Annetaan hänen saarnata.  Marian evankeliumi oli vain tapa kiertää kirkon sääntöjä.  Kukaan ei usko, että sillä on yhteys historian Jeesukseen.

ANKERBERG…Kummallisuudessaan sen ohittaa Markuksen salainen evankeliumi.

STROBEL:…Se on oikeasti uskomatonta tekstiä.  Morton Smith oli arvostettu, liberaali tutkija Columbian yliopistosta.  Hän löysi Jerusalemista dokumentin, joka oli peräisin 1600-luvun kirjasta.  Kirjaan oli kopioitu Klemens Aleksandrialaisen kirje.  Hän oli Pietarin opetuslapsi ja yksi varhaisista kirkkoisistä.  Tässä munkin 1600-luvulla kopioimassa kirjeessä – oli otteita Markuksen salaisesta evankeliumista.  Sitä saivat lukea vain asialle vihkiytyneet, ei kuka tahansa.  Se oli salainen evankeliumi.  Siinä kerrotaan, että Jeesus paransi nuoren miehen, – joka tuli vain pyyhe ympärillään -viettämään yön Jeesuksen kanssa.  Tämä on selvä vihjaus.  Silloin ei vielä tiedetty, että Morton Smith itse oli homo.  Hän oli kirjoittanut muita kirjoja, – joiden mukaan Jeesuksella oli salaisia initiaatioriittejä.  Niiden vihjailtiin olleen homo-eroottisia.

Morton Smith kirjoitti myös 548-sivuisen kirjan Harvard University Pressille.  Siinä kerrotaan tästä uudesta löydöstä.  Hän kirjoitti toisenkin kirjan, – johon E. Pagels, Princetonin professori, laati esipuheen.  Kävi ilmi, että kirjaan käytetty materiaali oli tietysti hävinnyt.  Mortonin kuoltua löydettiin valokuvia.  Kun oikeustutkijat tutkivat niitä, – kävi ilmi, että ne ovat väärennöksiä.  Tämä vahvistui, kun analysoitiin hänen kirjoitustaan.  Vain hän teki tietyt kreikkalaiset kirjaimet tietyllä tavalla.  On paljon todisteita, että Morton keksi koko jutun.

Kauheinta on, – että hyvin liberaalit tutkijat, – tarttuvat ajatukseen kritiikittä ja hurraavat: Jeesus saattoi olla homo.Mielenkiintoista. Kirjoitetaan tästä!  He jättävät huomiotta silminnäkijä-todistukset Raamatun 4 evankeliumissa – ja koko muun Raamatun.  He alkavat ylistää uuden näkemyksen ansioita, – vaikka se onkin huijausta.  Kuinka häpeällistä tutkijayhteisölle, – niille, jotka halusivat pidättäytyä tämän kirjan kritisoinnista, – mutta suhtautuvat kriittisesti neljään evankeliumiin ilman hyvää syytä.  Se on häpeäksi näille tutkijoille.

ANKERBERG…Craig Evans ei ikinä ole ollut niin vihainen kuin -kysyessäni M. Baigentin kirjasta The Jesus Papers.  Sinäkin haastattelit häntä. Kerro, mitä hän sanoi.

STROBEL:…Baigent kirjoitti tuon kummallisen kirjan, – jossa hän kertoo, että jerusalemilaisen talon perustuksista -löydettiin kaksi papyruspalaa.  Oletettiin, että Jeesus oli kirjoittanut ne ennen oikeudenkäyntiään.  Niissä luki: En väitä, että olen Jumalan Poika, -meissä kaikissahan on Jumalan Henki.  Baigentin mukaan kaksi israelilaista arkeologia oli varmistanut tekstin, – kun hän oli käynyt heidän luonaan.

Mutta, ensinnäkin, papyrus ei säilyisi talon perustuksissa 2000 vuotta.  Se hajoaisi sään vaikutuksesta.  Baigent ei tiennyt papyrusten omistajaa eikä ollut valokuvannut niitä.  Hän ei itse osannut arameaa eikä joku tuntematon omistajakaan.  Ja asian vahvistaneet arkeologit olivatkin jo kuolleet.  Jos olisin oikeustoimittajana – tuonut tämän jutun päätoimittajalle, – olisin saanut potkut.  Ja ihan perustellusti.  Oletko niin sinisilmäinen ja tyhmä?Huijaatko meitä?  Olisin ollut pihalla parissa minuutissa.  Tämä on mielikuvitushistoriaa.  Baigentilla ei ole historiakoulutusta – ja hän kirjoittaa tällaisia kirjoja, joita ihmiset ostavat ja joihin uskovat.  Holy Blood, Holy Grail  ja muut kirjat – ovat uudelleen kirjoitettua historiaa – muokattuna sellaiseksi kuin asioiden toivotaan olleen.

ANKERBERG…Mikä on johtopäätöksesi näistä kirjoista ja uudesta radikaalista Jeesuksesta?

STROBEL:…Siihen riittää yksi lause.  Ei ole sellaisia uusia dokumentteja, – joilla olisi historiallista painoarvoa muuttaa hitustakaan – uskomme perusteita – sitä kuka Jeesus on ja mitä Hän teki.  Piste!

ANKERBERG…Tämä oli totisinta totta.  Ensi viikolla aiheemme on: – Peukaloiko seurakunta tekstejä niin, – että nykyiset Uuden testamentin tekstit – ovat muuttuneet alkuperäisistä?  Onko meillä erilainen Jeesus ja oppi -kuin alkuperäisissä dokumenteissa oli?  Joidenkin tutkijoiden mukaan näin on.  Ensi viikolla kumoamme tämän väitteen. Liity seuraamme!

 

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu