Voiko Uuteen testamenttiin luottaa? Osa 3

KUULUTTAJA:…Lee Strobel oli 13 v. ajan Chicago Tribunen toimittaja.  Hän oli myös suorapuheinen ateisti.  Kun Leen vaimo tuli uskoon, Lee yritti todistaa kristinuskon valheeksi.  Tutkimustensa tuloksena hän tulikin itse uskoon.  Lee kokosi todisteet suosittuun kirjaansa Tapaus Kristus.

Uusien väitteiden mukaan Raamatun kuvaan Jeesuksesta ei voi luottaa, – koska kirkko on peukaloinut Uuden testamentin tekstiä vuosisatojen aikana.  Lee tutki asiaa – ja tänään kuulemme tulokset.

Tämä on The John Ankerberg Show.

*****

JOHN ANKERBERG… Tervetuloa seuraamme. Vieraani on Lee Strobel, – Chicago Tribunen palkittu ex-toimittaja. Hän on myös suosittu kirjailija.  Leen kirja Tapaus Kristus kertoo todisteista, -jotka johtivat hänen uskoontuloonsa.  Hän on kirjoittanut myös The Casefor the Creator ja muita teoksia.  Tänään tutkimme suosittua kirjaa, – Bart Ehrmanin kirjaa Misquoting Jesus.  Hän on Pohjois-Carolinan yliopistosta.  Kirjalla on harhaanjohtava nimi.

LEE STROBEL:…Sen aihe ei ole väärin siteerattu Jeesus. Ehrman on tekstikriitikko. Hän tutkii Uuden testamentin tekstiä.  Sitä, mitä Jeesus sanoi ja mitä oli alkuperäistekstissä, – jota ei enää ole.  Tämä asia pelotti minua, kun itse aloitin tutkimukset.  Ei siis ole Uutta testamenttia?Ei, sehän kirjoitettiin papyrukselle,joka tuhoutui ajat sitten.  Voiko sitten luottaa siihen, – että nykyinen Raamattu on tarkka vastine alkuperäisteksteistä?  Ehrman yrittää hämmentää -ja toteaa, että vuosisatojen aikana on ollut satunnaisia muutoksia, – jotka johtuivat siitä, että kirjurit kopioivat tekstejä käsin.  Tietysti virheitä sattui ja joskus tehtiin pikkulisäyksiä tahallisesti, – mutta Ehrman saa sen kuulostamaan siltä, ettei Raamattuun voi luottaa.  Nyt hänestä on tullut agnostikko.

ANKERBERG…Ehrmanin loppupäätelmä on, – ettei Raamatun tekstiin voi luottaa – ja ettei Uuden testamentin kuva Jeesuksesta ole luotettava.  Ei siis voi luottaa tekstiin ja oppiin – eikä kuvaan Jeesuksesta.  Hän päätteli tämän – tekstin eri muunnosten määrästä.  Kun tehtiin kopioita toisensa jälkeen, tuli virheitä.  Kuinka paljon virheitä tuli?  Ehrmanin mukaan oli 200 000 – 400 000 muunnelmaa – enemmän kuin Ut:n sanoja.  Siinäs näette, hän totesi.  Kerro, miksi tämä arvio on epäreilu.

STROBEL:…Kirjassaan Ehrman tekee useita oikeita johtopäätöksiä.  Muunnelmia kyllä löytyy paljon.  Sillä tarkoitetaan – kirjureiden kirjoitusvirheitä -ja vahingossa pois jääneitä sanoja.  Uudesta testamentista on miljoona kirkkoisien lainausta – 1. vuosisadalta ja myöhemmin.  Jos he lainasivat väärin tai sanat menivät väärään järjestykseen, – se laskettiin muunnokseksi.  Niitä on paljon, koska käsikirjoituksia on paljon.  Se on hyvä, koska silloin voi vertailla niitä – ja suurella varmuudella päätellä alkuperäistekstin.

ANKERBERG…Montako käsikirjoitusta on?

STROBEL:…Noin 5700 kreikankielistä.  Ne ovat vanhimpia.  Uuden testamentin käsikirjoituksia on 25 000 – 30 000.  Se on todella paljon.  Josefus oli juutalainen historioitsija 1. vuosisadalta – ja kirjoitti kirjan Juutalaissodan historia.  Hän oli aikansa suuri historioitsija.  Jäljellä on 9 kopiota hänen kirjastaan.  Ensimmäinen kopioitiin 10. vuosisadalla.  On noin 900 vuoden ajanjakso alkuperäistekstin ja kopion välillä.  Tämä on ihan tyypillistä.  Varhaiselta ajalta on vain vähän dokumentteja.  Kreikan historian tutkijalle ehkä parikymmentä kopiota.

ANKERBERG…Jos opettajani koulussa antoi käsin kopioitavaksi Gettysburgin puheen, – luokkani eri tasoiset oppilaat suoriutuivat siitä eri tavoin.  Parhaimmat eivät juuri tehneet virheitä.  Muiden kopiot näyttivät jo ihan muulta.  Jos kopiot kerättiin yhteen ja niitä vertailtiin, saatiin alkuperäisteksti.  Jos verrattiin kaikkein parhainta huonoimpaan kopioon, – teksti oli todella erilaista.  Mitä enemmän on käsikirjoituksia, sitä lähempänä ollaan alkuperäistä.

STROBEL:…Totta. Lisäksi 70-80 % muunnoksista on oikeinkirjoitusvirheitä, – joille ei ole vastinetta englanniksi.  Ne ovat ihan merkityksettömiä.  John yhdellä tai kahdella n:llä.  Mitä väliä!  Tiedetään, kenestä on kyse.  Toinen esimerkki on kreikan nyy.  Englannissa sanotaan a book, mutta an apple.   An käytetään, jos sana alkaa vokaalilla.  Vastaava kielioppisääntö on kreikassa.  Kreikan vastine on nyy, jota joskus käytetään, joskus ei.  Ei se muuta asiaa. Sama jos sanon a apple, merkitys on selvä.

ANKERBERG…Mennään sitten siihen, mikä on muunnos?  Käsikirjoituksia on noin 30 000.  Sitten niitä verrataan  kirkkoisien teksteihin.

STROBEL:…Niissä on miljoona lainausta.

ANKERBERG…Jos jokainen tekisi yhden virheen, virheitä olisi miljoona. Nyt puhutaan 200 000 – 400 000 virheestä.

STROBEL:…On hyvä uutinen, että niitä on paljon ja voimme koota alkuperäisen.

ANKERBERG…Niin ja kaikki myöntävät, että 70-80 % 400 000:sta on…

STROBEL:……oikeinkirjoitusvirheitä.

Niille ei ole englannin vastineita.  Niitä ei tarvitsisi käsitelläkään.

ANKERBERG…Lohdutan rakkauskirjeitä tytöille kirjoittavia poikia kertomalla, – että vaikkei oikeinkirjoitus olekaan hallussa, tyttö kyllä ymmärtää, – mitä poika haluaa sanoa.  Sama pätee tähän asiaan.  Nämä virheet eivät vaikuta merkitykseen.

STROBEL:…Haastattelin Daniel B. Wallacea kirjaani The Case for the Real Jesus.  Hän on yhtä huomattava tekstikriitikko kuin Bart Ehrman.  Hän järjestää seminaareja eri paikoissa ja antaa osallistujille – 50 sanan dokumentin, josta kirjoitetaan käsin 6 kopiota.  Kopioihin tulee tahallisia ja tahattomia virheitä.  Toiselle ryhmälle annetaan sama tehtävä ja alkuperäisteksti viedään pois.  Alkuperäistekstin sisältö selvitetään kolmannen ryhmän kanssa.  Se ei ole kovin vaikeaa, – vaikka näissä kopioissa on suhteessa enemmän virheitä kuin Ut:ssa.  Paljonkin enemmän.  Wallacen mukaan alkuperäisteksti  on aina pystytty selvittämään.  Kerran jäi uupumaan 3 sanaa, mutta ydinsanoma selvisi aina.  Suuri määrä käsikirjoituksia tarkoittaa paljon muunnoksia, mutta se ei ole paha.  Tärkeintä on, – voidaanko alkuperäinen hahmottaa luotettavasti, – etenkin opin pääkohtien ja Jeesuksen osalta.

Erikseen ovat tahalliset muutokset.  Tätä tapahtui ns. lektionaareissa  eli viikoittaisissa tai päivittäisissä – Uuden testamentin lukutilaisuuksissa.  Yhdessä kohdassa Markuksen evankeliumia on 89 jaetta, – joissa käytetään pronominia hän tarkoitettaessa Jeesusta.  Ensin sanotaan Jeesus ja sitten 89 kertaa hän.  Jos kohdan irrottaa yhteydestään lektionaaria varten, – siihen pitää lisätä Jeesus, että sen ymmärtää oikein.  Hienoa, sehän vain selventää.  Silti se lasketaan muunnokseksi joka ikinen kerta joka lektionaarissa.  Muuttaako se merkitystä?  Ei, ei ollenkaan.

ANKERBERG…Kreikan kielessä on 16 eri tapaa sanoa:  Jeesus rakastaa Paavalia.

Sanojen järjestyksellä ei ole niin väliä, merkitys säilyy.

STROBEL:…Englannissa järjestyksellä olisi merkitystä.

ANKERBERG…Silti eri paikoissa olevat sanat lasketaan muunnoksiksi.

STROBEL:…Vain noin 1 % muunnoksista on merkittäviä ja mahdollisia.  Merkittäväksi lasketaan merkitystä muuttava ero.  Mahdollinen tarkoittaa, että yhteys alkuperäistekstiin voi olla.  Itse pelästyin tätä.  Mitähän nämä ovat?

ANKERBERG…Esim. Room 5:1: Meillä on rauha tai Olkoon meillä rauha.  Onko näillä suuri ero?

STROBEL:…Pyysin Daniel Wallacea kertomaan suurimmat eroavaisuudet.  Mitä tähän yhteen prosenttiin kuuluu?  Hän sanoi: Room 5:1: Meillä on rauha tai Olkoon meillä rauha.  Kreikan kielessä ero on vain yksi kirjain.  Se ei muuta asiaa hitustakaan.

Toinen esimerkki, 1 Joh.1:4: –Tämän kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi.Tai: Tämän kirjoitamme, jotta ilonne tulisi täydelliseksi.  Minusta tällä ei lopulta ole väliä.  Sillä ei ole vaikutusta kristinuskon oppiin.  Se on toki tekstikriitikoille mielenkiintoinen harjoitus.  Tärkeintä on silti, – ettei kirkon mikään olennainen oppi ole uhattuna – näiden erojen vuoksi.  Piste!

Tätä on toistettu vuodesta 1707 ja se on yhä totta.

ANKERBERG…Nyt mennään tauolle, mutta sen jälkeen kysytään, – tulisiko Markuksen evankeliumin 12 viimeistä jaetta olla Ut:ssa.  Mitä vastaisit, jos sanoisin, – että aviorikoksesta  kiinni jääneen naisen tapaus  – ei pitäisi olla Raamatussa?  Eikä myöskään 1. Joh. 5, joka selittää hyvin kolminaisuutta.  Ehrmanin mukaan tässä puhutaan  isoista asioista, jotka pitää huomioida.  Tulen kysymään,  pitäisikö nämä kohdat olla Raamatussa.  Jos ei pitäisi, miten se vaikuttaa muuhun tekstiin.  Pysykää kanavalla.

*****

ANKERBERG…Jatkamme nyt keskustelua Lee Strobelin kanssa.  Aiheemme on: Voiko Raamatun antamaan kuvaan Jeesuksesta luottaa?Voiko sen oppiin luottaa?  Jotkut sanovat, ettei voi, – koska kirkko on aikojen kuluessa muuttanut tekstiä.  He väittävät, – että alkuperäinen teksti on aivan erilainen kuin nykyinen.  Pari esimerkkiä. Ehrman sanoo myyntimenestys-kirjassaan Misquoting Jesus:Nyt täytyy pysyä totuudessa.Johanneksen evankeliumin kuvaus Jeesuksesta, -joka antoi anteeksi aviorikoksen tehneelle naiselle -on voimallinen kertomus,mutta ei alkuperäistä tekstiä.  Tälle voi haukkoa henkeä, mutta onko se näin?

STROBEL:…Bart Ehrman toi yleiseen tietoisuuteen asioita, – jotka tutkijat ovat tienneet kauan – ja jotka eivät ole kiistanalaisia.  Tavallinen tallaaja, joka ei tunne näitä asioita, – ihmettelee, kun kuulee, ettei portto-naisen tapaus olisi alkuperäistekstiä.  Asian voi tarkistaa Raamatusta. Siellä lukee, ettei tämä teksti ole kaikissa vanhimmissa käsikirjoituksissa.  Eri Raamatuissa se on merkitty eri tavoin.  Tämä kohta on epävarma.  Haastatellessani D. Wallacea hän korosti, – että sitä toivoisi, että tämä hieno tarina olisi totta.  Tekstikriitikkona hän oli sitä mieltä, – että Jeesuksen anteeksianto jollekin naiselle kulki perimätietona.  Todennäköisesti tämä ei ollut alkuperäistekstissä – siinä muodossa kuin se nyt on Raamatussa.  Ei se silti muuta mitään Jeesuksesta.  Olisihan se ihan kiva, jos noin olisi tapahtunut.

ANKERBERG…Niin me toivomme, se olisi hienoa, – mutta varhaisissa  käsikirjoituksissa sitä ei ole. Piste.

Seuraavaksi käsitellään Markuksen evankeliumin 12 viimeistä jaetta.  Ehrmanin mukaan niitä ei tulisi olla.

STROBEL:…Pelästyin, kun kuulin tästä vuosia sitten.  Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että Markus on ensimmäinen evankeliumi.  Mitä jos nämä jakeet Jeesuksen ylösnousemuksesta – eivät olisi alkuperäisiä?  Olisivatko muutkin evankeliumit tarua ylösnousemuksen osalta?  Ei, näin ei ole.  Valtaosa tutkijoista on sitä mieltä, – etteivät nuo 12 jaetta ole Markuksen alkuperäistekstissä, – joka ehkä on hävinnyt.  Se tuntuu epätodennäköiseltä, jos evankeliumi oli käärönä.  Jos se oli koodeksi, sivu olisi voinut tippua, – mutta koodekseja oli vasta noin 40 v. Markuksen jälkeen.

Varmaankin Markus päätti evankeliuminsa näin.  Hän puhui Jeesuksen ainutlaatuisuudesta ja halusi kysyä: -Mitä ajattelette Hänestä?  Mutta vaikka noita 12 jaetta ei olisikaan, ylösnousemus oli silti.  Se on Markuksessa ennakoitu 5 kertaa.  Lisäksi hauta oli tyhjä.  Sen todisti enkelikin.  Enkeli kertoi ennalta myös Jeesuksen ilmestymisestä Galileassa.  Siitä on muissakin evankeliumeissa.  Markuksessa mainitaan siis ylösnousemuksesta.  Eikä Markus edes ole varhaisin kuvaus ylösnousemuksesta.  Alkuseurakunnan uskontunnustus 2-5 vuotta ylösnousemuksen jälkeen – vahvistaa Jeesuksen ylösnousemuksen ja mainitsee silminnäkijöitä.

ANKERBERG…Katsotaan seuraavaa: 1. Joh. 5:7: – Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: -Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yhdessä ovat. (Biblia 1776) Tässä on selvä kolminaisuuden määritelmä.  Ehrmanin mukaan tämän kohdan puuttuminen romuttaa kolminaisuusopin.  Ateisti Frank Zindler esittää hullun väitteen: –Tämän epäluotettavan kohdan poistaminen -vie kristityiltä Raamatun todisteen kolminaisuudesta.

STROBEL:…Ihan järjetöntä.  On totta, ettei tämä kohta ollut osa alkuperäistä Raamattua.  Se oli 8. vuosisadan saarnassa -ja löydettiin vasta 1500-luvulla käsikirjoituksista, joita on vain neljä.  Täytyykö kolminaisuusoppi nyt unohtaa?  Ei, ei ollenkaan.  Kirkolliskokouksissa 4. vuosisadalla…

ANKERBERG…Konstantinopoli v. 381, Konstantinopolin kirkolliskokous v. 451?

STROBEL:…Niin. Ne vahvistavat kolminaisuusopin – jo vuosisatoja ennen sen lisäämistä tekstiin.  Miten siitä muuten olisi tiedetty?  Raamattu vahvistaa kiistatta neljä asiaa: – 1. Isä on Jumala  2. Poika on Jumala  3. Pyhä Henki on Jumala  4. On vain yksi Jumala Se on selkeää Raamatun oppia ja todistaa kolminaisuuden.

ANKERBERG…Ehrman toteaa myös, – ettei Raamatusta saa tarkkaa kuvaa Jeesuksesta.  Esimerkkinä on Mark. 1:41, jossa hänen mukaansa sanotaan, – että Jeesus oli vihainen  parantaessaan pitaalisen.  Sinun versiosi ei ole sama.

STROBEL:…Raamatun mukaan Jeesus tunsi sääliä.  Ehrman väittää, että parhaat analyysit kertovat Jeesuksen olleen tosi vihainen.  Haastattelin muita tutkijoita – ja he olivat samaa mieltä:  Jeesus oli vihainen.  Muuttaako se kuvan Jeesuksesta?  Ei vähääkään.  Hän kokee oikeutettua närkästystä muissakin tapauksissa.  Markuksen evankeliumissakin hän paheksuu tiettyjä asioista.  Se ei ole synti, vaan pyhä kannanotto asioihin.  Ei ole mahdotonta, että Jeesus tunsi vihaa parantaessaan pitaalisen, – koska rakasti häntä ja koki vihaa tätä maailmaa kohtaan.  Kärsimystä aiheuttavaa maailman syntiä kohtaan.  Hän saattoi kokea vihaa sairautta kohtaan.  Hän ei vihannut sairasta ihmistä.

ANKERBERG…Sitten vielä Hepr. 2:9 ja 5:7.  Ehrman kysyy: – Kuoliko Jeesus huutaessaanpeloissaan ristillä, erossa Jumalasta?Jos niin oli, Jeesus ei voinut olla Jumala.Jumala ei olisi huutanut peloissaan.

STROBEL:…Tässä on yhdistetty kaksi asiaa, jotka eivät kuulu yhteen.  Ehrman väittää, että Heprealaiskirjeen 2:9, –  joka käännetään: Jeesuksenpiti Jumalan armosta kuolla, – pitäisi kääntää: erossa Jumalasta.  En tiedä, onko hän oikeassa, mutta vaikka olisi, – se on sama, mitä Jeesus huusi ristillä:  Jumalani, miksi minut hylkäsit?

Se ei ole ongelma, mutta Ehrman liittää asian Hepr. 5:7:ään, – jossa sanotaan, että Jeesus rukoili itkien ja huutaen.  Ehrman sanoo: Jeesus kuoli ristillä tuskissaan ja peloissaan.Jos Hän olisi Jumala, näin ei olisi käynyt.  Tässä kohdassa (Hepr 5:7) Jeesus ei ole ristillä.  Tässä puhutaan Jeesuksen elämästä maan päällä.  Myöhemmin Jeesuksesta puhutaan – ylipappina Melkisedekin järjestyksen mukaan.  Tässä korostetaan, että näin ylipapit toimivat.  He rukoilivat toisten ihmisten puolesta.  Ehrman yhdistää kaksi asiaa, joita ei pitäisi yhdistää.  Päätelmä, että kuva Jeesuksesta muuttuu, ei ole perusteltu.

ANKERBERG…Ehrmanin mentori oli Bruce Metzger, – jota sait haastatella ennen kuin hän kuoli.  Hän on “kaikkien tekstikriitikkojen isä” – ja käytti elämänsä tutkien näitä tekstejä. Mitä hän sanoi?

STROBEL:…Bart Ehrman omisti kirjansa hänelle.  Metzger opetti hänelle kaiken.  Ehrman pitää häntä johtajanaan ja mentorinaan.  Kysyin Metzgeriltä: –Kuinka Uuden testamentin tutkiminen on muuttanut uskoasi?Onko oppineisuus heikentänyt uskoasi?  Hän hyppäsi ylös ja vastasi: – Päinvastoin.Se on vahvistunut.Olen syventynyt teksteihinja opiskellut asiaa syvällisesti.Tänään tiedän varmasti, että uskoniJeesukseen on hyvin perusteltua.  Hän vielä toisti painokkaasti:  Erittäin hyvin perusteltua.

Tekee kipeää, että hänen oppilaansa Bart Ehrman – on lähtenyt niin eri teille kuin monet kollegansa – kuten Daniel B. Wallace ja muut, – joiden usko perustuu siihen tarkkuuteen, – jolla Ut on meille aikojen kuluessa välitetty.

ANKERBERG…Olet käsitellyt hyökkäyksiä ylösnousemusta vastaan, – hyökkäyksiä uusien löytöjen ja käsikirjoitusten kopioinnin osalta.

STROBEL:…Yhteenvetona voin sanoa, alkuperäiset Jeesus-tutkimukseni – olivat perusteltuja -Metzgerin sanoja lainatakseni.  Uudet väitteet eivät mitenkään horjuta Jeesuksen historiallista luotettavuutta.  Uskon yhä, että Hän on Jumalan ainoa Poika, joka nousi kuolleista – ja siten todisti jumaluutensa.  Tämä perustus ei ole horjunut.  Kuten Metzger, minäkin tiedän, että uskoni Jeesukseen on hyvin perusteltu.

ANKERBERG…Näistä todisteista voi lukea Leen kirjasta The Case for the Real Jesus.  Kiitos, että tulit vieraakseni.

STROBEL:…– Ilo oli minun puolellani.

ANKERBERG…Kiitos suuresta informaatiomäärästä.  Arvostamme sitä kovasti.

STROBEL:…Kiitos, John.  Kiitokset tästä hienosta ohjelmasta.

 

 

*****

Lisätietoja ja katsomaan lisää TV-ohjelmia voit ladata ilmaisen APP: n John Ankerberg -näyttelystä.

Rukoilemaan hyväksymään Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajasiasi, käy www.jawhow.org

Copyright 2015 ATRI

Jeesus-elokuva

Kuinka tulla uskoon?

Ääniraamattu